Statystyki odwiedzin Biuletynu
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia publiczne  25494
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Zarządzenia Wójta  13435
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Uchwały Rady  12979
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia poniżej 30 000 euro  11807
>Informacje>Ogłoszenia  10424
>Informacje>Aktualności  10139
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Informacje dla Wykonawców  6412
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowania  6095
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Rady  5597
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Sprzedaż nieruchomości  4338
Menu Podmiotowe>Wójt>Wójt  3906
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Budżetu  3585
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Informacje ogólne  3560
>Informacje>Nabór pracowników  3397
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Oświaty  3161
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej  3123
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Informacje ogólne  3123
>Informacje>Konkurs ofert  3005
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Skład Rady  2948
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rolnictwa  2872
>Informacje>Redakcja  2858
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2847
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Ogłoszenia różne  2781
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Informacje ogólne  2731
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Białaczów  2724
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Osoby i ich kompetencje  2643
>Informacje>Konkurs ofert  2355
>Informacje>Gmina Białaczów  2297
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  2234
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Wąglany  2178
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Jóźwik Jan  2068
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Informacje ogólne  2061
Jednostki organicacyjne>GOPS>Informacje ogólne  2044
Jednostki organicacyjne>GOPS>Osoby ich kompetencje  1934
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Goworek Barbara  1804
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Informacje ogólne  1680
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Lista pracowników  1667
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Informacje ogólne  1651
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego  1640
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wąglany  1606
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Informacje ogólne  1586
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Sekretariat oraz obsługa Biura Rady  1572
Informacje>otwarty konkurs ofert>otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  1569
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Aktualności  1556
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowań poniżej 30 000 euro  1554
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Ewidencja ludności  1534
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Aktualne stawki podatków  1529
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Petrykozy  1519
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Lista pracowników  1516
Menu Podmiotowe>Wójt>Aktualności  1505
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Informacje ogólne  1497
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Smolarczyk Anna  1472
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Lista pracowników  1466
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Kałuża Anna  1429
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Aktualności  1407
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Komisje  1397
>Informacje>Sprawy,wnioski,skargi  1394
Menu Podmiotowe>Wójt>Przedmiot działalności i kompetencje  1382
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Petrykozy  1363
Jednostki organicacyjne>GOPS>Ogłoszenia  1358
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2010  1349
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">"U Źródeł"  1322
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Jaroszyńska Elżbieta  1320
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Informacje ogólne  1319
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Organizacja i kadry  1316
>Menu Przedmiotowe>Rejestry i ewidencje  1315
Informacje>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1297
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Lista pracowników  1295
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawy w Urzędzie  1287
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna  1264
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Wilk Irena  1262
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Plan Budżetu  1254
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Lista pracowników  1250
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Miedzna Drewniana  1249
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczów  1246
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Plan Dożynek  1233
>Informacje>Konsulatacje  1228
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  1218
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczówek  1216
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Białaczów.  1212
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Jednostki pomocnicze  1208
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Rolnictwo i ochrona środowiska  1208
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Skronina  1191
Jednostki organicacyjne>GCI>Informacje ogólne  1187
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Zalega Mariola  1181
Organizacje i stowarzyszenia>LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS Białaczów>Informacje ogólne  1170
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Inwestycje, ochrona przeciwpożarowa  1158
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Statut Gminy  1137
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  1137
Jednostki organicacyjne>GOPS>Komunikaty  1120
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia  1110
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Żelazowice  1091
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Raczyńska Ewa  1088
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Majątek  1087
Jednostki organicacyjne>GOPS>Status prawny  1084
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Ossa  1084
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">Konkursy  1081
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2010  1058
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  1055
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Informacje ogólne  1042
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość podatkowa  1042
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Owsińska Grażyna  1039
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Informacje ogólne  1038
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  1037
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  1019
Informacje>Kapitał Ludzki>Promocja realizowanych projektów  1009
>Informacje>Regulamin organizacyjny  1007
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  978
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Zakrzów  972
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Program Ochrony Środowiska  969
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Radwan  968
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Łukasik Teresa  965
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Miedzna Drewniana  961
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Radwan  961
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Skronina  960
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sędów  952
>Informacje>Małe dotacje  950
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zadania GOPS  944
Menu Podmiotowe>Wójt>status prawny  943
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Żelazowice  941
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  941
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Status prawny  937
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Przedmiot działalności i kompetencje  932
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  928
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Godziny otwarcia  928
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sobień  924
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Informacje  916
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Informacje ogólne  912
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Prusek Zdzisław  910
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość i administracja  903
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Pawłowska Jadwiga  900
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Białaczów  900
Jednostki organicacyjne>GOPS>Projekt  893
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Lokalna Strategia Rozwoju LGD "U ŹRÓDEŁ"  892
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Gospodarki Odpadami  891
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczów  884
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  877
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Informacje ogólne  870
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  861
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Kwaśniewska Zofia  859
>Informacje>konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących statutów sołectw  847
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Lista pracowników  846
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczówek  834
>Informacje>Wybory ławników  825
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Struktura księgozbioru  814
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków  807
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Godziny otwarcia  795
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zarządzenia  791
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności  787
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla przedsiębiorców  784
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.  762
Gminna Biblioteka Publiczna>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁACZOWIE>Statut Biblioteki  746
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  737
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Status prawny  734
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Status prawny  730
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Sikora Stanisław  730
>Informacje>Statut  724
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  723
>Informacje>Polityka prywatności  723
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Goworek Stanisław  719
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  713
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Bielczyk Henryk  707
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  702
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kowalczyk Krzysztof  701
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Białaczowie  697
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  695
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Status prawny  693
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzozowska Anna  692
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Kuraszków  679
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  679
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  673
>Informacje>Wybory uzupełniające do Rady Gminy  670
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla osób prywatnych  661
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- orkiestra  659
Informacje>otwarty konkurs ofert>ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 r.  658
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Świtkowski Waldemar  656
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Status prawny  656
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Ireneusz  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Ziębaczewska Krystyna  651
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  649
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Wiktorowicz Izabela  648
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  647
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  645
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Deperas Paweł  642
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  640
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  638
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  638
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  635
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Rek Józef Krzysztof  630
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  629
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymańska Barbara  624
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii  622
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  620
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Białaczów  618
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- rozszerzenie zakresu usług medycznych  610
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  609
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  606
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Wąglany  605
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia ruchowe  602
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne  601
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2015  600
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Kuraszków  592
>Informacje>Wybory2006  590
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sobień  588
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczów  586
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymczyk Piotr  579
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Status prawny  576
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2011  566
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie Wójta 2014 początek kadencji>Reszelewski Jacek  563
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2008  559
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan kontroli zarządczej  555
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2005  554
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Prusek Elżbieta  551
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2010  547
>Informacje>Referendum  545
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Goworek Barbara  544
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Ossa  543
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Stępień Jacek  539
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Petrykozy  539
>Informacje>Opinie RIO  535
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  534
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczówek  532
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Meusiak Małgorzata  530
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Miedzna Drewniana  530
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Zakrzów  530
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2012  527
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzóska Zofia  527
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Radwan  526
Gminna Biblioteka Publiczna>Wystawa fotograficzna-zapraszamy>"Ocalić od zapomnienia"  525
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Skronina  519
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sędów  519
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  516
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>PPWOW  516
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Żelazowice  515
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan Pracy Rady Gminy Białaczów na 2014 rok  513
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Jóźwik Jan  511
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej  508
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2007  508
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gmina Białaczów PPWOW  503
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2009  497
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Struktura księgozbioru  494
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Jóźwik Jan  491
>Informacje>Wybory ławników 2015  491
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Reszelewski Jacek  488
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie wójta 2014>Reszelewski Jacek  487
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok  487
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Piotrowska Beata  486
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu  484
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misja, cele i zadania  484
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  484
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymańska Barbara  481
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Adamus Marian  478
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Jaroszyńska Elżbieta  478
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok  478
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Prusek Zdzisław  472
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Wilk Irena  471
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Smolarczyk Anna  470
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wilk Beata  470
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Reszelewski Jacek  457
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Łukasik Teresa  456
>Informacje>Wykaz udzielonej pomocy publicznej  454
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Wiktorowicz Izabela  452
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Owsińska Grażyna  452
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Prusek Zdzisław  451
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Prusek Zdzisław  447
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Piotrowska Beata  446
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Stępień Jacek  445
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Jacek  442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymczyk Piotr  441
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Urbańczyk Andrzej  440
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Prusek Zdzisław  440
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Paduszyńska Marzanna  439
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Zalega Mariola  437
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jaworski Marek  436
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Goworek Barbara  434
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Ziębaczewska Krystyna  430
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kowalczyk Józef  430
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Pawłowska Jadwiga  429
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Franaszczyk Maciej  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szołowski Wojciech  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wereszka Zbigniew  426
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Świtkowski Waldemar  425
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymczyk Piotr  425
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Jaworski Marek  424
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Brzeski Tomasz  424
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wijata Piotr  424
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kocemba Zbigniew  423
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymańska Barbara  423
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Adamus Marian  423
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kocemba Zbigniew  423
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Martyka Andrzej  422
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Świtkowski Waldemar  422
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jóźwik Krystyna  421
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Pawłowska Jadwiga  421
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Jóźwik Józef Nikodem  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Franaszczyk Maciej  419
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Paduszyńska Marzanna  419
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kowalczyk Józef  419
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Adamus Marian  418
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Kiraga Magda  418
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jóźwik Krystyna  418
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Jachowicz Urszula  418
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na rok 2015  415
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Ziębaczewska Krystyna  415
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Świtkowski Waldemar  415
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Świtkowski Waldemar  414
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Franaszczyk Maciej  413
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Jaroszyńska Elżbieta  410
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Mastalerz Edward  409
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wijata Piotr  409
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Franaszczyk Maciej  409
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Martyka Andrzej  409
>Informacje>Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  408
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Adamus Marian  408
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wilk Beata  407
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Rewizyjnej>Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  406
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Piotrowska Beata  406
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jaworski Marek  406
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Wiktorowicz Izabela  405
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Jaworski Marek  405
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Wilk Irena  405
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Łukasik Teresa  404
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Mastalerz Edward  402
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Lasota Elżbieta  401
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Trębarczyk Zbigniew  398
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Lasota Elżbieta  398
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Brzeski Tomasz  396
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Smolarczyk Anna  395
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Trębarczyk Zbigniew  395
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Martyka Andrzej  393
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Pawłowska Jadwiga  393
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Sobieraj Elżbieta  392
>Informacje>Zgromadzenia  391
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Pawłowska Jadwiga  386
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Kiraga Magda  384
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Zalega Mariola  377
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Stępień Jacek  376
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Martyka Andrzej  371
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Borończyk Elżbieta  364
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Brudnicka Hanna  354
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Drzazga Jadwiga  351
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Stanisław  331
Menu Podmiotowe>Wójt>Status prawny  320
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kocemba Zbigniew  317
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Józef Nikodem  314
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Paduch Jolanta  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Czerczak Jan  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Franaszczyk Maciej  307
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Kuraszków  269
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Makuch Tadeusz  228
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wereszka Zbigniew  192
>>Menu Podmiotowe  89
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Podgrodzka-Gierczak Anna  82
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  48
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Cichacki Kazimierz  47
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  46
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  29
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  28
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  27
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  27
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  15
>>  15
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Lista pracowników  12
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan Kontroli Zarządczej  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  11
Menu Podmiotowe>Wójt>Oświadczenie majątkowe  11
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misje,cele i zadania  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  10
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  8
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacje z realizacji Planu Kontroli Zarządczej  8
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Oświadczenia majątkowe  8
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Lista pracowników  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Informacje ogólne  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Lista pracowników  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przetargi  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Informacje ogólne  7
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  6
>Informacje>Wpisz nazwęWybory do Europarlamentu Europejskiego zarzadzone na dzień 25 maja 2014 r.  6
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  5
>Informacje>Wybory ławników 2015  5
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wiklino  5
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Informacje ogólne  5
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ognisko TKKF 'STAL'  4
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Informacje ogólne  4
Menu Podmiotowe>Wójt>11  4
Menu Podmiotowe>Wójt>1  4
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>GOK>Informacje ogólne  3
Jednostki organicacyjne>GTBS>Aktualności  3
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Zaproszenie na dożynki  3
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Piłkarski 'PIAST'  3
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Informacje ogólne  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SwePol Link'  3
>Informacje>Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczacych statutów sołectw  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Status prawny  2
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Osoby i ich kompetencje  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SZANSA'  2
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Majątek  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ludowy Klub Sportowy LKS Białaczów  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Zasady funkcjonowania  2
>Informacje>Referendum  2
Jednostki organicacyjne>GOPS>Rejestry i ewidencje  2
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów  1
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przedmiot działalności i kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Osoby i ich kompetencje  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  1
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Status prawny  1
Program Integracji Społecznej>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Status prawny przedszkola  1
Jednostki organicacyjne>GOK>Osoby i ich kompetencje  1
Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych>GSRPS  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Status prawny  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Osoby i ich kompetencje  1
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
>Informacje>Konkurs ofert  1
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Osoby i ich kompetencje  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Oświata  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Status prawny  1
>Informacje>Nabór pracowników  1
Początek strony