Statystyki odwiedzin Biuletynu
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia publiczne  24188
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Zarządzenia Wójta  12497
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Uchwały Rady  12171
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia poniżej 30 000 euro  10612
>Informacje>Ogłoszenia  9890
>Informacje>Aktualności  9653
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Informacje dla Wykonawców  5889
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowania  5800
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Rady  5067
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Sprzedaż nieruchomości  4053
Menu Podmiotowe>Wójt>Wójt  3637
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Informacje ogólne  3280
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Budżetu  3072
>Informacje>Nabór pracowników  2913
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Informacje ogólne  2859
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Skład Rady  2681
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Oświaty  2670
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2623
>Informacje>Redakcja  2582
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2575
>Informacje>Konkurs ofert  2541
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Białaczów  2468
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Informacje ogólne  2462
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Ogłoszenia różne  2422
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rolnictwa  2390
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Osoby i ich kompetencje  2370
>Informacje>Konkurs ofert  2355
>Informacje>Gmina Białaczów  1984
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  1980
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Wąglany  1914
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Informacje ogólne  1797
Jednostki organicacyjne>GOPS>Informacje ogólne  1776
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Jóźwik Jan  1747
Jednostki organicacyjne>GOPS>Osoby ich kompetencje  1666
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Goworek Barbara  1535
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Informacje ogólne  1416
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Lista pracowników  1406
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego  1385
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Informacje ogólne  1379
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wąglany  1344
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Informacje ogólne  1324
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Sekretariat oraz obsługa Biura Rady  1316
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Aktualności  1281
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Ewidencja ludności  1279
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Aktualne stawki podatków  1277
Menu Podmiotowe>Wójt>Aktualności  1265
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Lista pracowników  1262
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Informacje ogólne  1235
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Petrykozy  1221
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowań poniżej 30 000 euro  1215
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Lista pracowników  1199
Informacje>otwarty konkurs ofert>otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  1192
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Smolarczyk Anna  1187
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Kałuża Anna  1152
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Komisje  1142
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Aktualności  1126
Menu Podmiotowe>Wójt>Przedmiot działalności i kompetencje  1117
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Petrykozy  1099
Jednostki organicacyjne>GOPS>Ogłoszenia  1088
>Menu Przedmiotowe>Rejestry i ewidencje  1063
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Informacje ogólne  1060
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Organizacja i kadry  1059
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawy w Urzędzie  1046
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Jaroszyńska Elżbieta  1037
>Informacje>Sprawy,wnioski,skargi  1034
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Lista pracowników  1033
Informacje>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1024
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna  1009
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2010  1005
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Lista pracowników  996
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Miedzna Drewniana  996
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczów  994
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Plan Budżetu  994
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">"U Źródeł"  983
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Wilk Irena  973
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  964
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Białaczów.  961
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczówek  957
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Rolnictwo i ochrona środowiska  955
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Jednostki pomocnicze  944
Jednostki organicacyjne>GCI>Informacje ogólne  926
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Skronina  921
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Prusek Zdzisław  910
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Plan Dożynek  902
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Pawłowska Jadwiga  900
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Zalega Mariola  899
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Inwestycje, ochrona przeciwpożarowa  894
Organizacje i stowarzyszenia>LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS Białaczów>Informacje ogólne  891
Jednostki organicacyjne>GOPS>Komunikaty  882
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  881
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Statut Gminy  880
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Kwaśniewska Zofia  859
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Majątek  838
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Raczyńska Ewa  831
Jednostki organicacyjne>GOPS>Status prawny  822
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Żelazowice  822
>Informacje>Konsulatacje  818
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Ossa  818
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  798
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość podatkowa  790
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Informacje ogólne  789
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Informacje ogólne  779
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  777
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia  767
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">Konkursy  756
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Owsińska Grażyna  747
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Sikora Stanisław  730
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2010  722
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Goworek Stanisław  719
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Radwan  714
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Żelazowice  708
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Program Ochrony Środowiska  707
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Bielczyk Henryk  707
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Zakrzów  705
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kowalczyk Krzysztof  701
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Skronina  698
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Radwan  697
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Miedzna Drewniana  697
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzozowska Anna  692
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sędów  690
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zadania GOPS  687
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  684
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Łukasik Teresa  683
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Status prawny  679
Menu Podmiotowe>Wójt>status prawny  674
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sobień  673
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  671
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  668
Informacje>Kapitał Ludzki>Promocja realizowanych projektów  666
>Informacje>Małe dotacje  665
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Godziny otwarcia  665
>Informacje>Regulamin organizacyjny  663
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Przedmiot działalności i kompetencje  660
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość i administracja  660
Informacje>otwarty konkurs ofert>ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 r.  658
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Białaczów  656
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Świtkowski Waldemar  656
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  653
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Ireneusz  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Ziębaczewska Krystyna  651
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Lokalna Strategia Rozwoju LGD "U ŹRÓDEŁ"  648
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Gospodarki Odpadami  646
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Informacje ogólne  643
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Deperas Paweł  642
Jednostki organicacyjne>GOPS>Projekt  637
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Rek Józef Krzysztof  630
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymańska Barbara  624
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  624
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  617
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczów  615
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Informacje ogólne  614
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Lista pracowników  609
>Informacje>konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących statutów sołectw  595
>Informacje>Wybory2006  590
>Informacje>Wybory ławników  583
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymczyk Piotr  579
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczówek  571
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Informacje  570
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków  567
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Struktura księgozbioru  556
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zarządzenia  551
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Prusek Elżbieta  551
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności  536
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Godziny otwarcia  536
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla przedsiębiorców  532
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzóska Zofia  527
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.  514
Gminna Biblioteka Publiczna>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁACZOWIE>Statut Biblioteki  502
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Status prawny  492
>Informacje>Statut  487
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  484
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Status prawny  481
>Informacje>Polityka prywatności  478
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  476
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Kuraszków  458
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  457
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Jacek  442
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Status prawny  440
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szołowski Wojciech  428
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla osób prywatnych  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Jóźwik Józef Nikodem  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  412
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  410
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  409
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Status prawny  406
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- orkiestra  405
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  395
>Informacje>Wybory uzupełniające do Rady Gminy  375
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii  375
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  375
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Wiktorowicz Izabela  374
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne  373
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  370
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  370
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  368
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Borończyk Elżbieta  364
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  362
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  359
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>PPWOW  358
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  357
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  357
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Białaczów  355
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- rozszerzenie zakresu usług medycznych  355
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Brudnicka Hanna  354
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia ruchowe  353
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Drzazga Jadwiga  351
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Status prawny  350
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Białaczowie  349
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  341
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Wąglany  333
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  333
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gmina Białaczów PPWOW  333
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Stanisław  331
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2015  331
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczów  323
Menu Podmiotowe>Wójt>Status prawny  320
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Kuraszków  319
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kocemba Zbigniew  317
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Józef Nikodem  314
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sobień  312
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Paduch Jolanta  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Czerczak Jan  308
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2011  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Franaszczyk Maciej  307
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  305
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2008  302
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2010  302
Gminna Biblioteka Publiczna>Wystawa fotograficzna-zapraszamy>"Ocalić od zapomnienia"  297
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2005  296
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Ossa  295
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie Wójta 2014 początek kadencji>Reszelewski Jacek  291
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan kontroli zarządczej  290
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Meusiak Małgorzata  286
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Stępień Jacek  285
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Goworek Barbara  283
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Struktura księgozbioru  281
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Petrykozy  274
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczówek  272
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Zakrzów  272
>Informacje>Referendum  269
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Kuraszków  269
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Miedzna Drewniana  268
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2009  266
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Skronina  265
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2012  265
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sędów  264
>Informacje>Opinie RIO  262
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2007  261
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Radwan  260
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Żelazowice  256
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  256
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Jóźwik Jan  254
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan Pracy Rady Gminy Białaczów na 2014 rok  253
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej  248
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Reszelewski Jacek  240
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Prusek Zdzisław  236
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Jóźwik Jan  235
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misja, cele i zadania  235
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok  233
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Piotrowska Beata  233
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Makuch Tadeusz  228
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymańska Barbara  226
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  223
>Informacje>Wybory ławników 2015  223
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie wójta 2014>Reszelewski Jacek  222
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Jaroszyńska Elżbieta  221
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Adamus Marian  218
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Wilk Irena  217
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok  217
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Smolarczyk Anna  216
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wilk Beata  210
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu  209
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Owsińska Grażyna  208
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Prusek Zdzisław  206
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Wiktorowicz Izabela  206
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Reszelewski Jacek  201
>Informacje>Wykaz udzielonej pomocy publicznej  199
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Łukasik Teresa  198
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Piotrowska Beata  198
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Paduszyńska Marzanna  196
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Prusek Zdzisław  194
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Prusek Zdzisław  192
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jaworski Marek  190
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Urbańczyk Andrzej  190
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Zalega Mariola  189
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Świtkowski Waldemar  184
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Ziębaczewska Krystyna  183
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymczyk Piotr  181
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wereszka Zbigniew  181
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Stępień Jacek  179
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kowalczyk Józef  177
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Franaszczyk Maciej  176
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Brzeski Tomasz  175
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kocemba Zbigniew  175
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymańska Barbara  174
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymczyk Piotr  174
>Informacje>Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  174
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jóźwik Krystyna  172
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kocemba Zbigniew  171
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Pawłowska Jadwiga  171
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Mastalerz Edward  170
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Goworek Barbara  170
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Franaszczyk Maciej  170
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jaworski Marek  169
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Adamus Marian  169
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Martyka Andrzej  168
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Ziębaczewska Krystyna  167
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Świtkowski Waldemar  167
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Jaworski Marek  166
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Martyka Andrzej  165
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Kiraga Magda  164
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jóźwik Krystyna  164
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wijata Piotr  163
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wijata Piotr  163
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Lasota Elżbieta  163
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Jachowicz Urszula  161
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Świtkowski Waldemar  161
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kowalczyk Józef  160
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Pawłowska Jadwiga  160
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Mastalerz Edward  157
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wilk Beata  157
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Paduszyńska Marzanna  157
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Jaworski Marek  156
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Franaszczyk Maciej  156
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Sobieraj Elżbieta  154
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Rewizyjnej>Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  154
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Piotrowska Beata  154
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Trębarczyk Zbigniew  154
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na rok 2015  152
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Pawłowska Jadwiga  150
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Adamus Marian  149
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Franaszczyk Maciej  149
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Brzeski Tomasz  149
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Lasota Elżbieta  148
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Adamus Marian  147
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Wiktorowicz Izabela  147
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Smolarczyk Anna  146
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Łukasik Teresa  146
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Wilk Irena  145
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Martyka Andrzej  145
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Świtkowski Waldemar  145
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Jaroszyńska Elżbieta  143
>Informacje>Zgromadzenia  142
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Stępień Jacek  141
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Kiraga Magda  140
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Martyka Andrzej  139
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Zalega Mariola  137
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Trębarczyk Zbigniew  136
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Pawłowska Jadwiga  134
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wereszka Zbigniew  126
>>Menu Podmiotowe  88
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Podgrodzka-Gierczak Anna  82
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  48
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Cichacki Kazimierz  47
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  46
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  29
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  28
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  27
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  27
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  15
>>  13
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  12
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Lista pracowników  12
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan Kontroli Zarządczej  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  11
Menu Podmiotowe>Wójt>Oświadczenie majątkowe  11
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misje,cele i zadania  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  10
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacje z realizacji Planu Kontroli Zarządczej  8
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Oświadczenia majątkowe  8
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Lista pracowników  8
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Informacje ogólne  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Lista pracowników  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przetargi  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Informacje ogólne  7
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  6
>Informacje>Wpisz nazwęWybory do Europarlamentu Europejskiego zarzadzone na dzień 25 maja 2014 r.  6
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wiklino  5
>Informacje>Wybory ławników 2015  5
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Informacje ogólne  5
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  5
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Informacje ogólne  4
Menu Podmiotowe>Wójt>11  4
Menu Podmiotowe>Wójt>1  4
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ognisko TKKF 'STAL'  4
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Piłkarski 'PIAST'  3
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  3
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Zaproszenie na dożynki  3
Jednostki organicacyjne>GOK>Informacje ogólne  3
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Informacje ogólne  3
Jednostki organicacyjne>GTBS>Aktualności  3
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Osoby i ich kompetencje  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SwePol Link'  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ludowy Klub Sportowy LKS Białaczów  2
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>GOPS>Rejestry i ewidencje  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Zasady funkcjonowania  2
>Informacje>Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczacych statutów sołectw  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Majątek  2
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Status prawny  2
>Informacje>Referendum  2
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Osoby i ich kompetencje  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SZANSA'  2
Program Integracji Społecznej>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Status prawny  1
Jednostki organicacyjne>GOK>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Status prawny przedszkola  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Status prawny  1
Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych>GSRPS  1
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów  1
>Informacje>Nabór pracowników  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Oświata  1
>Informacje>Konkurs ofert  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Status prawny  1
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przedmiot działalności i kompetencje  1
Początek strony