Statystyki odwiedzin Biuletynu
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia publiczne  24286
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Zarządzenia Wójta  12508
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Uchwały Rady  12183
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia poniżej 30 000 euro  10705
>Informacje>Ogłoszenia  9916
>Informacje>Aktualności  9676
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Informacje dla Wykonawców  5908
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowania  5817
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Rady  5074
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Sprzedaż nieruchomości  4064
Menu Podmiotowe>Wójt>Wójt  3644
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Informacje ogólne  3293
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Budżetu  3082
>Informacje>Nabór pracowników  2939
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Informacje ogólne  2864
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Skład Rady  2686
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Oświaty  2681
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2634
>Informacje>Redakcja  2592
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2582
>Informacje>Konkurs ofert  2569
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Białaczów  2475
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Informacje ogólne  2469
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Ogłoszenia różne  2445
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rolnictwa  2401
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Osoby i ich kompetencje  2377
>Informacje>Konkurs ofert  2355
>Informacje>Gmina Białaczów  2000
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  1987
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Wąglany  1921
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Informacje ogólne  1803
Jednostki organicacyjne>GOPS>Informacje ogólne  1786
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Jóźwik Jan  1753
Jednostki organicacyjne>GOPS>Osoby ich kompetencje  1675
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Goworek Barbara  1540
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Informacje ogólne  1420
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Lista pracowników  1412
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego  1393
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Informacje ogólne  1382
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wąglany  1349
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Informacje ogólne  1327
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Sekretariat oraz obsługa Biura Rady  1322
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Aktualności  1289
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Ewidencja ludności  1286
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Aktualne stawki podatków  1281
Menu Podmiotowe>Wójt>Aktualności  1271
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Lista pracowników  1267
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Informacje ogólne  1241
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Petrykozy  1228
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowań poniżej 30 000 euro  1226
Informacje>otwarty konkurs ofert>otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  1219
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Lista pracowników  1206
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Smolarczyk Anna  1195
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Kałuża Anna  1155
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Komisje  1150
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Aktualności  1133
Menu Podmiotowe>Wójt>Przedmiot działalności i kompetencje  1124
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Petrykozy  1108
Jednostki organicacyjne>GOPS>Ogłoszenia  1096
>Menu Przedmiotowe>Rejestry i ewidencje  1066
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Informacje ogólne  1065
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Organizacja i kadry  1064
>Informacje>Sprawy,wnioski,skargi  1057
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawy w Urzędzie  1051
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Lista pracowników  1041
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Jaroszyńska Elżbieta  1041
Informacje>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1031
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2010  1029
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna  1013
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">"U Źródeł"  1010
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Miedzna Drewniana  1002
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Lista pracowników  1002
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczów  1000
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Plan Budżetu  999
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Wilk Irena  976
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  970
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Białaczów.  967
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Rolnictwo i ochrona środowiska  964
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczówek  964
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Jednostki pomocnicze  952
Jednostki organicacyjne>GCI>Informacje ogólne  934
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Skronina  931
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Plan Dożynek  924
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Prusek Zdzisław  910
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Zalega Mariola  905
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Inwestycje, ochrona przeciwpożarowa  904
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Pawłowska Jadwiga  900
Organizacje i stowarzyszenia>LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS Białaczów>Informacje ogólne  897
Jednostki organicacyjne>GOPS>Komunikaty  891
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  888
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Statut Gminy  885
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Kwaśniewska Zofia  859
>Informacje>Konsulatacje  843
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Majątek  842
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Raczyńska Ewa  836
Jednostki organicacyjne>GOPS>Status prawny  830
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Żelazowice  829
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Ossa  824
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  805
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość podatkowa  795
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Informacje ogólne  793
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia  790
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Informacje ogólne  782
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  781
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">Konkursy  780
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Owsińska Grażyna  756
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2010  745
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Sikora Stanisław  730
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Radwan  721
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Goworek Stanisław  719
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Żelazowice  716
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Program Ochrony Środowiska  714
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Zakrzów  711
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Skronina  707
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Bielczyk Henryk  707
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Miedzna Drewniana  705
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kowalczyk Krzysztof  701
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sędów  700
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Radwan  700
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zadania GOPS  696
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  692
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzozowska Anna  692
Informacje>Kapitał Ludzki>Promocja realizowanych projektów  691
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Łukasik Teresa  688
>Informacje>Regulamin organizacyjny  686
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Status prawny  685
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  680
Menu Podmiotowe>Wójt>status prawny  680
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sobień  679
>Informacje>Małe dotacje  676
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  676
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  673
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Godziny otwarcia  672
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Przedmiot działalności i kompetencje  670
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość i administracja  666
Informacje>otwarty konkurs ofert>ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 r.  658
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Białaczów  657
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Świtkowski Waldemar  656
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Ireneusz  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Ziębaczewska Krystyna  651
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Gospodarki Odpadami  650
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Informacje ogólne  650
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Lokalna Strategia Rozwoju LGD "U ŹRÓDEŁ"  649
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Deperas Paweł  642
Jednostki organicacyjne>GOPS>Projekt  641
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Rek Józef Krzysztof  630
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  630
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Informacje ogólne  624
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymańska Barbara  624
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczów  622
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  622
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Lista pracowników  614
>Informacje>konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących statutów sołectw  601
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Informacje  595
>Informacje>Wybory ławników  591
>Informacje>Wybory2006  590
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymczyk Piotr  579
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczówek  577
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków  574
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Struktura księgozbioru  561
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zarządzenia  558
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Prusek Elżbieta  551
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Godziny otwarcia  541
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności  541
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla przedsiębiorców  537
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzóska Zofia  527
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.  517
Gminna Biblioteka Publiczna>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁACZOWIE>Statut Biblioteki  508
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Status prawny  496
>Informacje>Statut  495
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  491
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Status prawny  485
>Informacje>Polityka prywatności  483
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  482
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Kuraszków  464
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  461
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Status prawny  445
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Jacek  442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  436
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla osób prywatnych  434
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szołowski Wojciech  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Jóźwik Józef Nikodem  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  417
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  415
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  414
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Status prawny  410
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- orkiestra  409
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  401
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Wiktorowicz Izabela  383
>Informacje>Wybory uzupełniające do Rady Gminy  382
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  380
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  378
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii  377
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne  376
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Białaczowie  374
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  374
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  373
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  368
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  365
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Borończyk Elżbieta  364
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  364
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  364
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Białaczów  363
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- rozszerzenie zakresu usług medycznych  362
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia ruchowe  359
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>PPWOW  358
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Status prawny  355
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Brudnicka Hanna  354
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Drzazga Jadwiga  351
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  349
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Wąglany  341
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  338
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2015  338
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gmina Białaczów PPWOW  336
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczów  333
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Stanisław  331
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Kuraszków  326
Menu Podmiotowe>Wójt>Status prawny  320
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sobień  320
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kocemba Zbigniew  317
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Józef Nikodem  314
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2011  314
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  310
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2008  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Paduch Jolanta  309
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2010  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Czerczak Jan  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Franaszczyk Maciej  307
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2005  302
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Ossa  302
Gminna Biblioteka Publiczna>Wystawa fotograficzna-zapraszamy>"Ocalić od zapomnienia"  302
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan kontroli zarządczej  298
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie Wójta 2014 początek kadencji>Reszelewski Jacek  297
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Stępień Jacek  293
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Meusiak Małgorzata  291
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Goworek Barbara  290
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Petrykozy  282
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Struktura księgozbioru  282
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczówek  280
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Zakrzów  280
>Informacje>Referendum  276
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Miedzna Drewniana  275
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2012  273
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sędów  271
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2009  271
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Skronina  269
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Kuraszków  269
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Radwan  267
>Informacje>Opinie RIO  267
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2007  266
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  262
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Żelazowice  262
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Jóźwik Jan  261
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan Pracy Rady Gminy Białaczów na 2014 rok  260
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej  254
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Reszelewski Jacek  247
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misja, cele i zadania  243
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Prusek Zdzisław  240
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Jóźwik Jan  238
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok  238
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Piotrowska Beata  237
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymańska Barbara  231
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie wójta 2014>Reszelewski Jacek  229
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Jaroszyńska Elżbieta  229
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Makuch Tadeusz  228
>Informacje>Wybory ławników 2015  228
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  227
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Adamus Marian  224
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok  222
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Wilk Irena  222
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Smolarczyk Anna  221
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Owsińska Grażyna  215
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wilk Beata  214
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu  213
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Prusek Zdzisław  213
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Wiktorowicz Izabela  210
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Reszelewski Jacek  207
>Informacje>Wykaz udzielonej pomocy publicznej  206
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Piotrowska Beata  205
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Łukasik Teresa  205
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Paduszyńska Marzanna  199
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Prusek Zdzisław  198
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jaworski Marek  198
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Prusek Zdzisław  196
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Zalega Mariola  195
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Urbańczyk Andrzej  195
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Świtkowski Waldemar  190
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymczyk Piotr  188
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Ziębaczewska Krystyna  187
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Stępień Jacek  186
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wereszka Zbigniew  186
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Franaszczyk Maciej  186
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kocemba Zbigniew  182
>Informacje>Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  181
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymczyk Piotr  180
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kowalczyk Józef  180
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymańska Barbara  180
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Brzeski Tomasz  179
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jóźwik Krystyna  179
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Goworek Barbara  177
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kocemba Zbigniew  177
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Pawłowska Jadwiga  177
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Franaszczyk Maciej  176
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Martyka Andrzej  175
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jaworski Marek  174
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Świtkowski Waldemar  174
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Mastalerz Edward  174
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Adamus Marian  173
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Martyka Andrzej  173
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Ziębaczewska Krystyna  172
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jóźwik Krystyna  171
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wijata Piotr  170
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Jaworski Marek  170
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Świtkowski Waldemar  169
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Jachowicz Urszula  168
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Lasota Elżbieta  168
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Pawłowska Jadwiga  167
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Kiraga Magda  166
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wijata Piotr  166
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kowalczyk Józef  165
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Piotrowska Beata  164
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Paduszyńska Marzanna  162
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Jaworski Marek  162
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Franaszczyk Maciej  162
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wilk Beata  162
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Rewizyjnej>Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  160
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Trębarczyk Zbigniew  160
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Mastalerz Edward  160
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Sobieraj Elżbieta  159
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na rok 2015  158
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Adamus Marian  157
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Brzeski Tomasz  156
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Franaszczyk Maciej  155
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Smolarczyk Anna  155
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Pawłowska Jadwiga  154
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Łukasik Teresa  154
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Adamus Marian  153
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Świtkowski Waldemar  152
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Lasota Elżbieta  152
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Martyka Andrzej  152
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Wiktorowicz Izabela  152
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Wilk Irena  151
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Jaroszyńska Elżbieta  150
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Martyka Andrzej  147
>Informacje>Zgromadzenia  147
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Stępień Jacek  146
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Kiraga Magda  145
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Trębarczyk Zbigniew  144
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Zalega Mariola  143
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Pawłowska Jadwiga  142
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wereszka Zbigniew  130
>>Menu Podmiotowe  89
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Podgrodzka-Gierczak Anna  82
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  48
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Cichacki Kazimierz  47
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  46
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  29
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  28
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  27
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  27
>>  15
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  15
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  12
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Lista pracowników  12
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan Kontroli Zarządczej  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  11
Menu Podmiotowe>Wójt>Oświadczenie majątkowe  11
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misje,cele i zadania  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  10
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacje z realizacji Planu Kontroli Zarządczej  8
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Oświadczenia majątkowe  8
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Lista pracowników  8
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Informacje ogólne  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Lista pracowników  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przetargi  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Informacje ogólne  7
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  6
>Informacje>Wpisz nazwęWybory do Europarlamentu Europejskiego zarzadzone na dzień 25 maja 2014 r.  6
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wiklino  5
>Informacje>Wybory ławników 2015  5
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Informacje ogólne  5
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  5
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Informacje ogólne  4
Menu Podmiotowe>Wójt>11  4
Menu Podmiotowe>Wójt>1  4
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ognisko TKKF 'STAL'  4
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Piłkarski 'PIAST'  3
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  3
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Zaproszenie na dożynki  3
Jednostki organicacyjne>GOK>Informacje ogólne  3
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Informacje ogólne  3
Jednostki organicacyjne>GTBS>Aktualności  3
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Osoby i ich kompetencje  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SwePol Link'  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ludowy Klub Sportowy LKS Białaczów  2
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>GOPS>Rejestry i ewidencje  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Zasady funkcjonowania  2
>Informacje>Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczacych statutów sołectw  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Majątek  2
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Status prawny  2
>Informacje>Referendum  2
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Osoby i ich kompetencje  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SZANSA'  2
Program Integracji Społecznej>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Status prawny  1
Jednostki organicacyjne>GOK>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Status prawny przedszkola  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Status prawny  1
Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych>GSRPS  1
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów  1
>Informacje>Nabór pracowników  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Oświata  1
>Informacje>Konkurs ofert  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Status prawny  1
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przedmiot działalności i kompetencje  1
Początek strony