Statystyki odwiedzin Biuletynu
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia publiczne  24621
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Zarządzenia Wójta  12869
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Uchwały Rady  12477
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia poniżej 30 000 euro  10979
>Informacje>Ogłoszenia  10096
>Informacje>Aktualności  9816
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Informacje dla Wykonawców  6064
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowania  5880
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Rady  5235
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Sprzedaż nieruchomości  4117
Menu Podmiotowe>Wójt>Wójt  3688
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Informacje ogólne  3334
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Budżetu  3234
>Informacje>Nabór pracowników  3074
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Informacje ogólne  2908
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Oświaty  2821
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2783
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Skład Rady  2731
>Informacje>Konkurs ofert  2695
>Informacje>Redakcja  2640
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2633
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rolnictwa  2542
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Ogłoszenia różne  2521
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Białaczów  2516
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Informacje ogólne  2515
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Osoby i ich kompetencje  2423
>Informacje>Konkurs ofert  2355
>Informacje>Gmina Białaczów  2064
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  2028
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Wąglany  1964
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Informacje ogólne  1849
Jednostki organicacyjne>GOPS>Informacje ogólne  1831
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Jóźwik Jan  1828
Jednostki organicacyjne>GOPS>Osoby ich kompetencje  1720
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Goworek Barbara  1590
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Informacje ogólne  1465
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Lista pracowników  1456
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego  1434
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Informacje ogólne  1431
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wąglany  1397
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Informacje ogólne  1368
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Sekretariat oraz obsługa Biura Rady  1364
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Aktualności  1338
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Ewidencja ludności  1325
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Aktualne stawki podatków  1322
Menu Podmiotowe>Wójt>Aktualności  1312
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowań poniżej 30 000 euro  1308
Informacje>otwarty konkurs ofert>otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  1307
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Lista pracowników  1303
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Informacje ogólne  1282
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Petrykozy  1280
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Smolarczyk Anna  1251
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Lista pracowników  1251
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Kałuża Anna  1211
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Komisje  1190
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Aktualności  1185
Menu Podmiotowe>Wójt>Przedmiot działalności i kompetencje  1170
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Petrykozy  1152
Jednostki organicacyjne>GOPS>Ogłoszenia  1144
>Informacje>Sprawy,wnioski,skargi  1132
>Menu Przedmiotowe>Rejestry i ewidencje  1109
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Organizacja i kadry  1108
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Informacje ogólne  1106
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Jaroszyńska Elżbieta  1098
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawy w Urzędzie  1097
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2010  1095
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Lista pracowników  1081
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">"U Źródeł"  1078
Informacje>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1077
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna  1056
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Miedzna Drewniana  1044
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Lista pracowników  1042
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Wilk Irena  1041
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczów  1038
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Plan Budżetu  1037
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  1017
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Białaczów.  1007
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczówek  1006
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Rolnictwo i ochrona środowiska  1006
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Jednostki pomocnicze  998
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Plan Dożynek  987
Jednostki organicacyjne>GCI>Informacje ogólne  978
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Skronina  975
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Zalega Mariola  961
Organizacje i stowarzyszenia>LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS Białaczów>Informacje ogólne  951
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Inwestycje, ochrona przeciwpożarowa  947
>Informacje>Konsulatacje  940
Jednostki organicacyjne>GOPS>Komunikaty  930
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  929
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Statut Gminy  926
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Prusek Zdzisław  910
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Pawłowska Jadwiga  900
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Raczyńska Ewa  887
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Majątek  884
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Żelazowice  875
Jednostki organicacyjne>GOPS>Status prawny  874
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Ossa  871
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia  860
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Kwaśniewska Zofia  859
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  844
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">Konkursy  843
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Informacje ogólne  833
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość podatkowa  833
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  825
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Informacje ogólne  823
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Owsińska Grażyna  813
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2010  809
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  763
Informacje>Kapitał Ludzki>Promocja realizowanych projektów  759
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Zakrzów  758
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Radwan  756
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Program Ochrony Środowiska  756
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Radwan  752
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Skronina  751
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Żelazowice  751
>Informacje>Regulamin organizacyjny  750
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Miedzna Drewniana  747
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sędów  744
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Łukasik Teresa  742
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zadania GOPS  738
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  734
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  733
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Sikora Stanisław  730
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Status prawny  729
Menu Podmiotowe>Wójt>status prawny  725
>Informacje>Małe dotacje  724
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Goworek Stanisław  719
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sobień  719
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Przedmiot działalności i kompetencje  716
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Godziny otwarcia  715
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  713
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Bielczyk Henryk  707
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość i administracja  702
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kowalczyk Krzysztof  701
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Białaczów  695
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Informacje ogólne  694
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzozowska Anna  692
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Lokalna Strategia Rozwoju LGD "U ŹRÓDEŁ"  688
Jednostki organicacyjne>GOPS>Projekt  686
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Gospodarki Odpadami  686
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  671
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  668
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Informacje ogólne  668
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczów  668
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Informacje  662
Informacje>otwarty konkurs ofert>ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 r.  658
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Świtkowski Waldemar  656
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Ireneusz  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Ziębaczewska Krystyna  651
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Lista pracowników  646
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Deperas Paweł  642
>Informacje>konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących statutów sołectw  637
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Rek Józef Krzysztof  630
>Informacje>Wybory ławników  625
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymańska Barbara  624
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczówek  619
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków  607
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Struktura księgozbioru  605
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zarządzenia  595
>Informacje>Wybory2006  590
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Godziny otwarcia  583
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymczyk Piotr  579
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla przedsiębiorców  577
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności  577
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.  553
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Prusek Elżbieta  551
Gminna Biblioteka Publiczna>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁACZOWIE>Statut Biblioteki  547
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Status prawny  534
>Informacje>Statut  532
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  528
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzóska Zofia  527
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  524
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Status prawny  524
>Informacje>Polityka prywatności  518
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Kuraszków  497
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  496
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  489
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Status prawny  484
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  474
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla osób prywatnych  466
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  464
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  462
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- orkiestra  450
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Status prawny  449
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  448
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Jacek  442
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Białaczowie  442
>Informacje>Wybory uzupełniające do Rady Gminy  439
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Wiktorowicz Izabela  435
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  434
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szołowski Wojciech  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  427
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  426
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  423
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  422
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Jóźwik Józef Nikodem  420
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii  419
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  414
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  412
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne  411
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Białaczów  409
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia ruchowe  404
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- rozszerzenie zakresu usług medycznych  404
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  398
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Wąglany  392
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Status prawny  389
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  387
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2015  385
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Kuraszków  379
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczów  378
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>PPWOW  374
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sobień  371
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Borończyk Elżbieta  364
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2011  360
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gmina Białaczów PPWOW  358
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Brudnicka Hanna  354
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2008  352
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Drzazga Jadwiga  351
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2010  346
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Ossa  344
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2005  344
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  344
Gminna Biblioteka Publiczna>Wystawa fotograficzna-zapraszamy>"Ocalić od zapomnienia"  342
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie Wójta 2014 początek kadencji>Reszelewski Jacek  342
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan kontroli zarządczej  340
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Stępień Jacek  336
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Meusiak Małgorzata  336
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Petrykozy  332
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Stanisław  331
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Goworek Barbara  331
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Zakrzów  327
>Informacje>Referendum  325
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczówek  324
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2012  322
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Miedzna Drewniana  321
Menu Podmiotowe>Wójt>Status prawny  320
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Struktura księgozbioru  318
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kocemba Zbigniew  317
>Informacje>Opinie RIO  316
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Józef Nikodem  314
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sędów  313
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Radwan  313
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Skronina  311
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Jóźwik Jan  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Paduch Jolanta  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Czerczak Jan  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Franaszczyk Maciej  307
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2009  305
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan Pracy Rady Gminy Białaczów na 2014 rok  305
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Żelazowice  305
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  302
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2007  302
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej  288
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Reszelewski Jacek  285
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misja, cele i zadania  281
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Jóźwik Jan  281
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Piotrowska Beata  280
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok  279
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Prusek Zdzisław  279
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie wójta 2014>Reszelewski Jacek  275
>Informacje>Wybory ławników 2015  274
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymańska Barbara  273
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Jaroszyńska Elżbieta  270
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Kuraszków  269
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok  268
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Adamus Marian  267
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  266
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu  266
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Wilk Irena  264
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Smolarczyk Anna  264
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wilk Beata  258
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Owsińska Grażyna  253
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Prusek Zdzisław  250
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Wiktorowicz Izabela  249
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Reszelewski Jacek  248
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Łukasik Teresa  248
>Informacje>Wykaz udzielonej pomocy publicznej  245
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Piotrowska Beata  245
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Prusek Zdzisław  242
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Paduszyńska Marzanna  239
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Prusek Zdzisław  238
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Stępień Jacek  236
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Zalega Mariola  235
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jaworski Marek  235
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Urbańczyk Andrzej  233
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Makuch Tadeusz  228
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wereszka Zbigniew  226
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Świtkowski Waldemar  226
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Goworek Barbara  226
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymczyk Piotr  225
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymczyk Piotr  224
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kowalczyk Józef  221
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Pawłowska Jadwiga  221
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Ziębaczewska Krystyna  221
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Franaszczyk Maciej  221
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymańska Barbara  220
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Brzeski Tomasz  220
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kocemba Zbigniew  219
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Ziębaczewska Krystyna  218
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jóźwik Krystyna  217
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kocemba Zbigniew  217
>Informacje>Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  217
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Franaszczyk Maciej  216
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jóźwik Krystyna  215
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Martyka Andrzej  215
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Świtkowski Waldemar  215
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Martyka Andrzej  213
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Jachowicz Urszula  213
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Adamus Marian  213
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wijata Piotr  213
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Jaworski Marek  212
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Kiraga Magda  210
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kowalczyk Józef  210
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Pawłowska Jadwiga  210
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Mastalerz Edward  210
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jaworski Marek  209
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Świtkowski Waldemar  208
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wijata Piotr  208
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Paduszyńska Marzanna  207
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Franaszczyk Maciej  207
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na rok 2015  207
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Lasota Elżbieta  206
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Adamus Marian  206
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Jaworski Marek  204
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wilk Beata  204
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Świtkowski Waldemar  204
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Piotrowska Beata  202
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Mastalerz Edward  202
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Franaszczyk Maciej  201
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Jaroszyńska Elżbieta  200
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Rewizyjnej>Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  199
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Łukasik Teresa  199
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Wiktorowicz Izabela  198
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Wilk Irena  198
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Adamus Marian  197
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Sobieraj Elżbieta  197
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Lasota Elżbieta  195
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Brzeski Tomasz  194
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Trębarczyk Zbigniew  194
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Martyka Andrzej  192
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Smolarczyk Anna  191
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Trębarczyk Zbigniew  190
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Pawłowska Jadwiga  187
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Kiraga Magda  186
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Pawłowska Jadwiga  185
>Informacje>Zgromadzenia  185
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Martyka Andrzej  183
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Stępień Jacek  181
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Zalega Mariola  178
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wereszka Zbigniew  143
>>Menu Podmiotowe  89
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Podgrodzka-Gierczak Anna  82
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  48
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Cichacki Kazimierz  47
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  46
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  29
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  28
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  27
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  27
>>  15
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  15
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Lista pracowników  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  12
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan Kontroli Zarządczej  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  11
Menu Podmiotowe>Wójt>Oświadczenie majątkowe  11
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misje,cele i zadania  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  10
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Informacje ogólne  8
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacje z realizacji Planu Kontroli Zarządczej  8
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Lista pracowników  8
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  8
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Oświadczenia majątkowe  8
Jednostki organicacyjne>GTBS>Informacje ogólne  7
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Lista pracowników  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przetargi  7
>Informacje>Wpisz nazwęWybory do Europarlamentu Europejskiego zarzadzone na dzień 25 maja 2014 r.  6
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  6
>Informacje>Wybory ławników 2015  5
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  5
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wiklino  5
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Informacje ogólne  5
Menu Podmiotowe>Wójt>11  4
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Informacje ogólne  4
Menu Podmiotowe>Wójt>1  4
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ognisko TKKF 'STAL'  4
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Informacje ogólne  3
Jednostki organicacyjne>GTBS>Aktualności  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SwePol Link'  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Piłkarski 'PIAST'  3
Jednostki organicacyjne>GOK>Informacje ogólne  3
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  3
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Zaproszenie na dożynki  3
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Osoby i ich kompetencje  2
>Informacje>Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczacych statutów sołectw  2
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SZANSA'  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Majątek  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Status prawny  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Zasady funkcjonowania  2
>Informacje>Referendum  2
Jednostki organicacyjne>GOPS>Rejestry i ewidencje  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ludowy Klub Sportowy LKS Białaczów  2
>Informacje>Konkurs ofert  1
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>GOK>Osoby i ich kompetencje  1
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów  1
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Status prawny przedszkola  1
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przedmiot działalności i kompetencje  1
Program Integracji Społecznej>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Status prawny  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Oświata  1
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Osoby i ich kompetencje  1
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Status prawny  1
>Informacje>Nabór pracowników  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  1
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Status prawny  1
Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych>GSRPS  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Osoby i ich kompetencje  1
Początek strony