Statystyki odwiedzin Biuletynu
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia publiczne  26261
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Zarządzenia Wójta  14761
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Uchwały Rady  14040
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia poniżej 30 000 euro  12370
>Informacje>Ogłoszenia  10890
>Informacje>Aktualności  10569
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Informacje dla Wykonawców  6850
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowania  6262
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Rady  6167
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Sprzedaż nieruchomości  4473
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Budżetu  4126
Menu Podmiotowe>Wójt>Wójt  4048
>Informacje>Nabór pracowników  3756
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Informacje ogólne  3680
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Oświaty  3657
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej  3642
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rolnictwa  3346
>Informacje>Konkurs ofert  3322
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Informacje ogólne  3260
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Skład Rady  3092
>Informacje>Redakcja  3015
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Konkursy  3012
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Ogłoszenia różne  2940
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Informacje ogólne  2882
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Białaczów  2862
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Osoby i ich kompetencje  2783
>Informacje>Gmina Białaczów  2432
>Informacje>Konkurs ofert  2355
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  2349
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Wąglany  2314
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Jóźwik Jan  2226
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Informacje ogólne  2208
Jednostki organicacyjne>GOPS>Informacje ogólne  2170
Jednostki organicacyjne>GOPS>Osoby ich kompetencje  2059
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Goworek Barbara  1895
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Lista pracowników  1801
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Informacje ogólne  1796
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Informacje ogólne  1771
Informacje>otwarty konkurs ofert>otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  1764
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego  1754
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowań poniżej 30 000 euro  1750
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wąglany  1729
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Sekretariat oraz obsługa Biura Rady  1718
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Informacje ogólne  1709
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Aktualności  1704
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Petrykozy  1681
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Ewidencja ludności  1656
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Aktualne stawki podatków  1644
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Lista pracowników  1643
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Informacje ogólne  1619
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Kałuża Anna  1617
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Lista pracowników  1592
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Smolarczyk Anna  1590
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Aktualności  1580
Menu Podmiotowe>Wójt>Aktualności  1579
>Informacje>Sprawy,wnioski,skargi  1566
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Komisje  1529
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2010  1529
Menu Podmiotowe>Wójt>Przedmiot działalności i kompetencje  1520
Jednostki organicacyjne>GOPS>Ogłoszenia  1487
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Petrykozy  1486
>Informacje>Konsulatacje  1468
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">"U Źródeł"  1447
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Organizacja i kadry  1444
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Informacje ogólne  1442
Informacje>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1439
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Jaroszyńska Elżbieta  1439
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Lista pracowników  1422
>Menu Przedmiotowe>Rejestry i ewidencje  1420
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Plan Dożynek  1398
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna  1394
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczów  1384
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Wilk Irena  1380
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Miedzna Drewniana  1380
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Plan Budżetu  1379
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Lista pracowników  1372
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  1358
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczówek  1353
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawy w Urzędzie  1352
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Rolnictwo i ochrona środowiska  1342
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Jednostki pomocnicze  1336
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Skronina  1336
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Białaczów.  1306
Jednostki organicacyjne>GCI>Informacje ogólne  1299
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Zalega Mariola  1289
Organizacje i stowarzyszenia>LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS Białaczów>Informacje ogólne  1286
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Statut Gminy  1275
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia  1272
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Inwestycje, ochrona przeciwpożarowa  1269
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  1255
Jednostki organicacyjne>GOPS>Komunikaty  1253
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  1250
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Raczyńska Ewa  1242
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">Konkursy  1230
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2010  1222
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Ossa  1220
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Żelazowice  1211
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Owsińska Grażyna  1210
Jednostki organicacyjne>GOPS>Status prawny  1202
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Majątek  1187
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  1177
Informacje>Kapitał Ludzki>Promocja realizowanych projektów  1174
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Informacje ogólne  1161
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość podatkowa  1159
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Informacje ogólne  1157
>Informacje>Regulamin organizacyjny  1152
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1144
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  1126
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Zakrzów  1101
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Radwan  1090
Menu Podmiotowe>Wójt>status prawny  1089
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Program Ochrony Środowiska  1087
>Informacje>Małe dotacje  1086
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Radwan  1086
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Skronina  1085
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sędów  1077
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Informacje  1076
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Żelazowice  1075
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Miedzna Drewniana  1074
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Łukasik Teresa  1068
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Przedmiot działalności i kompetencje  1067
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Status prawny  1065
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Godziny otwarcia  1053
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zadania GOPS  1049
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  1049
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  1046
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Informacje ogólne  1041
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sobień  1040
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczów  1021
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość i administracja  1016
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Lokalna Strategia Rozwoju LGD "U ŹRÓDEŁ"  1001
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Gospodarki Odpadami  996
Jednostki organicacyjne>GOPS>Projekt  996
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  993
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Białaczów  992
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Informacje ogólne  982
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  970
>Informacje>konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących statutów sołectw  966
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Lista pracowników  956
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczówek  949
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Struktura księgozbioru  931
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zarządzenia  924
>Informacje>Wybory ławników  923
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Prusek Zdzisław  910
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności  909
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków  904
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Pawłowska Jadwiga  900
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Godziny otwarcia  898
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  890
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla przedsiębiorców  888
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Białaczowie  879
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.  879
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Kwaśniewska Zofia  859
>Informacje>Wybory uzupełniające do Rady Gminy  854
Gminna Biblioteka Publiczna>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁACZOWIE>Statut Biblioteki  854
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Status prawny  837
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Status prawny  837
>Informacje>Polityka prywatności  830
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  828
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  810
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  796
>Informacje>Statut  794
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Status prawny  792
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  788
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  775
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  772
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Kuraszków  761
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla osób prywatnych  759
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Białaczów  755
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- orkiestra  754
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Status prawny  753
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  746
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  742
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Wiktorowicz Izabela  741
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Wąglany  740
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  740
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  737
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2015  736
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  735
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Kuraszków  732
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  731
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Sikora Stanisław  730
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  728
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  726
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sobień  725
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczów  723
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Goworek Stanisław  719
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii  715
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  713
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  708
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Bielczyk Henryk  707
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  703
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kowalczyk Krzysztof  701
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- rozszerzenie zakresu usług medycznych  700
>Informacje>Referendum  699
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne  696
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia ruchowe  696
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzozowska Anna  692
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Ossa  686
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan kontroli zarządczej  675
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Meusiak Małgorzata  674
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie Wójta 2014 początek kadencji>Reszelewski Jacek  670
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2005  664
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2011  659
>Informacje>Opinie RIO  659
Informacje>otwarty konkurs ofert>ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 r.  658
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Świtkowski Waldemar  656
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Petrykozy  655
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Ireneusz  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Ziębaczewska Krystyna  651
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2008  650
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Goworek Barbara  647
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Zakrzów  646
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczówek  644
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sędów  644
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Deperas Paweł  642
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Miedzna Drewniana  641
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Status prawny  640
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Radwan  640
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Skronina  636
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Żelazowice  636
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2010  633
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Rek Józef Krzysztof  630
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Stępień Jacek  629
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  628
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan Pracy Rady Gminy Białaczów na 2014 rok  627
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2012  624
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymańska Barbara  624
>Informacje>Wybory ławników 2015  618
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej  616
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  609
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu  609
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Jóźwik Jan  605
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie wójta 2014>Reszelewski Jacek  604
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok  604
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Jóźwik Jan  598
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  597
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Piotrowska Beata  596
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2007  596
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Adamus Marian  595
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misja, cele i zadania  593
>Informacje>Wybory2006  590
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymańska Barbara  585
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2009  585
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wilk Beata  584
Gminna Biblioteka Publiczna>Wystawa fotograficzna-zapraszamy>"Ocalić od zapomnienia"  584
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymczyk Piotr  579
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Jaroszyńska Elżbieta  578
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Prusek Zdzisław  575
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok  570
>Informacje>Wykaz udzielonej pomocy publicznej  569
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Prusek Zdzisław  567
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Reszelewski Jacek  565
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>PPWOW  564
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gmina Białaczów PPWOW  559
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Struktura księgozbioru  558
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Wilk Irena  554
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Prusek Elżbieta  551
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Reszelewski Jacek  550
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Smolarczyk Anna  548
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wijata Piotr  547
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Prusek Zdzisław  546
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Owsińska Grażyna  542
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Łukasik Teresa  540
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Wiktorowicz Izabela  540
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Urbańczyk Andrzej  537
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Paduszyńska Marzanna  535
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Prusek Zdzisław  531
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Piotrowska Beata  531
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Stępień Jacek  528
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzóska Zofia  527
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Goworek Barbara  524
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Zalega Mariola  524
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kowalczyk Józef  523
>Informacje>Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  521
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wereszka Zbigniew  519
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Jaworski Marek  519
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Adamus Marian  519
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymczyk Piotr  518
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Jachowicz Urszula  518
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymczyk Piotr  518
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Brzeski Tomasz  516
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Paduszyńska Marzanna  516
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Ziębaczewska Krystyna  516
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Pawłowska Jadwiga  515
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kocemba Zbigniew  514
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Kiraga Magda  513
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na rok 2015  513
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Franaszczyk Maciej  512
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Jaroszyńska Elżbieta  511
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Franaszczyk Maciej  511
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Adamus Marian  511
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Franaszczyk Maciej  511
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jóźwik Krystyna  510
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jaworski Marek  509
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Świtkowski Waldemar  509
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Świtkowski Waldemar  509
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Trębarczyk Zbigniew  507
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Świtkowski Waldemar  506
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Ziębaczewska Krystyna  505
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wijata Piotr  505
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Franaszczyk Maciej  505
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Piotrowska Beata  504
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Świtkowski Waldemar  504
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Lasota Elżbieta  504
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Adamus Marian  503
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Jaworski Marek  503
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Mastalerz Edward  502
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Martyka Andrzej  502
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Rewizyjnej>Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  501
>Informacje>Zgromadzenia  501
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kowalczyk Józef  501
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Wiktorowicz Izabela  501
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kocemba Zbigniew  500
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wilk Beata  500
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Lasota Elżbieta  499
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Łukasik Teresa  496
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymańska Barbara  495
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jaworski Marek  495
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jóźwik Krystyna  495
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Brzeski Tomasz  494
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Martyka Andrzej  493
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Smolarczyk Anna  493
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Sobieraj Elżbieta  492
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Pawłowska Jadwiga  492
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Wilk Irena  492
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Mastalerz Edward  491
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Martyka Andrzej  490
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Trębarczyk Zbigniew  489
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Pawłowska Jadwiga  488
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Pawłowska Jadwiga  486
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Kiraga Magda  479
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Zalega Mariola  475
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Stępień Jacek  475
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Martyka Andrzej  470
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Jacek  442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szołowski Wojciech  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Jóźwik Józef Nikodem  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Borończyk Elżbieta  364
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Brudnicka Hanna  354
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Drzazga Jadwiga  351
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Stanisław  331
Menu Podmiotowe>Wójt>Status prawny  320
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kocemba Zbigniew  317
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Józef Nikodem  314
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Paduch Jolanta  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Czerczak Jan  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Franaszczyk Maciej  307
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wereszka Zbigniew  271
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Kuraszków  269
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Makuch Tadeusz  228
>>Menu Podmiotowe  89
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Podgrodzka-Gierczak Anna  82
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  48
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Cichacki Kazimierz  47
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  46
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  29
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  28
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  27
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  27
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  15
>>  15
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan Kontroli Zarządczej  12
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Lista pracowników  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  12
Menu Podmiotowe>Wójt>Oświadczenie majątkowe  11
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misje,cele i zadania  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  10
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  8
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Lista pracowników  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Informacje ogólne  8
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacje z realizacji Planu Kontroli Zarządczej  8
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Oświadczenia majątkowe  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Lista pracowników  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Informacje ogólne  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przetargi  7
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  6
>Informacje>Wpisz nazwęWybory do Europarlamentu Europejskiego zarzadzone na dzień 25 maja 2014 r.  6
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wiklino  5
>Informacje>Wybory ławników 2015  5
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Informacje ogólne  5
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  5
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ognisko TKKF 'STAL'  4
Menu Podmiotowe>Wójt>1  4
Menu Podmiotowe>Wójt>11  4
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Informacje ogólne  4
Jednostki organicacyjne>GOK>Informacje ogólne  3
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  3
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Osoby i ich kompetencje  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Piłkarski 'PIAST'  3
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Informacje ogólne  3
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Zaproszenie na dożynki  3
Jednostki organicacyjne>GTBS>Aktualności  3
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Osoby i ich kompetencje  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SwePol Link'  3
Jednostki organicacyjne>GTBS>Zasady funkcjonowania  2
Jednostki organicacyjne>GOPS>Rejestry i ewidencje  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Majątek  2
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  2
>Informacje>Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczacych statutów sołectw  2
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Status prawny  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SZANSA'  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ludowy Klub Sportowy LKS Białaczów  2
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Osoby i ich kompetencje  2
>Informacje>Referendum  2
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Osoby i ich kompetencje  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  1
>Informacje>Konkurs ofert  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Oświata  1
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Status prawny przedszkola  1
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przedmiot działalności i kompetencje  1
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Osoby i ich kompetencje  1
Program Integracji Społecznej>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Status prawny  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Status prawny  1
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów  1
>Informacje>Nabór pracowników  1
Jednostki organicacyjne>GOK>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Status prawny  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Osoby i ich kompetencje  1
Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych>GSRPS  1
Początek strony