Statystyki odwiedzin Biuletynu
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia publiczne  26697
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Zarządzenia Wójta  15845
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Uchwały Rady  14965
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia poniżej 30 000 euro  12604
>Informacje>Ogłoszenia  11200
>Informacje>Aktualności  10925
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Informacje dla Wykonawców  7194
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Rady  6606
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowania  6360
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Sprzedaż nieruchomości  4541
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Budżetu  4528
Menu Podmiotowe>Wójt>Wójt  4134
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Oświaty  4038
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej  4021
>Informacje>Nabór pracowników  3976
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Informacje ogólne  3748
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rolnictwa  3699
>Informacje>Konkurs ofert  3449
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Informacje ogólne  3335
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Skład Rady  3184
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Konkursy  3124
>Informacje>Redakcja  3106
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Ogłoszenia różne  3056
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Informacje ogólne  2986
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Białaczów  2956
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Osoby i ich kompetencje  2858
>Informacje>Gmina Białaczów  2497
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  2411
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Wąglany  2399
>Informacje>Konkurs ofert  2355
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Informacje ogólne  2291
Jednostki organicacyjne>GOPS>Informacje ogólne  2241
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Jóźwik Jan  2226
Jednostki organicacyjne>GOPS>Osoby ich kompetencje  2133
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Goworek Barbara  1895
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Lista pracowników  1873
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Informacje ogólne  1865
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowań poniżej 30 000 euro  1852
Informacje>otwarty konkurs ofert>otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  1850
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Informacje ogólne  1839
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego  1809
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wąglany  1808
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Petrykozy  1793
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Aktualności  1791
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Sekretariat oraz obsługa Biura Rady  1787
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Informacje ogólne  1774
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Lista pracowników  1712
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Ewidencja ludności  1710
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Aktualne stawki podatków  1707
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Kałuża Anna  1700
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Informacje ogólne  1690
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Aktualności  1680
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Lista pracowników  1666
Menu Podmiotowe>Wójt>Aktualności  1626
>Informacje>Sprawy,wnioski,skargi  1625
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2010  1610
Menu Podmiotowe>Wójt>Przedmiot działalności i kompetencje  1606
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Komisje  1603
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Smolarczyk Anna  1590
>Informacje>Konsulatacje  1567
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Petrykozy  1566
Jednostki organicacyjne>GOPS>Ogłoszenia  1560
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">"U Źródeł"  1525
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Informacje ogólne  1509
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Organizacja i kadry  1506
Informacje>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1505
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Lista pracowników  1493
>Menu Przedmiotowe>Rejestry i ewidencje  1477
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczów  1471
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Miedzna Drewniana  1466
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Plan Dożynek  1466
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna  1457
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Plan Budżetu  1448
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Jaroszyńska Elżbieta  1439
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczówek  1439
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Lista pracowników  1438
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  1436
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Skronina  1430
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Rolnictwo i ochrona środowiska  1405
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Jednostki pomocnicze  1404
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawy w Urzędzie  1389
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Wilk Irena  1380
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  1375
Jednostki organicacyjne>GCI>Informacje ogólne  1364
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Białaczów.  1359
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Statut Gminy  1352
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia  1338
Organizacje i stowarzyszenia>LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS Białaczów>Informacje ogólne  1333
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Inwestycje, ochrona przeciwpożarowa  1324
Jednostki organicacyjne>GOPS>Komunikaty  1324
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Raczyńska Ewa  1316
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Ossa  1313
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  1309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Zalega Mariola  1289
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Owsińska Grażyna  1289
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Żelazowice  1289
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">Konkursy  1285
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2010  1279
Jednostki organicacyjne>GOPS>Status prawny  1269
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1249
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Majątek  1246
Informacje>Kapitał Ludzki>Promocja realizowanych projektów  1240
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  1232
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Informacje ogólne  1221
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Informacje ogólne  1217
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość podatkowa  1214
>Informacje>Regulamin organizacyjny  1209
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  1200
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Zakrzów  1184
Menu Podmiotowe>Wójt>status prawny  1174
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Radwan  1171
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Skronina  1169
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Radwan  1169
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Program Ochrony Środowiska  1167
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sędów  1157
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Żelazowice  1157
>Informacje>Małe dotacje  1155
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Miedzna Drewniana  1146
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Przedmiot działalności i kompetencje  1142
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Informacje  1142
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  1136
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Status prawny  1133
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  1130
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Godziny otwarcia  1119
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Informacje ogólne  1116
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczów  1115
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sobień  1114
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zadania GOPS  1114
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Lokalna Strategia Rozwoju LGD "U ŹRÓDEŁ"  1088
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość i administracja  1072
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  1071
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Łukasik Teresa  1068
Jednostki organicacyjne>GOPS>Projekt  1061
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Białaczów  1058
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Gospodarki Odpadami  1051
>Informacje>konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących statutów sołectw  1033
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Informacje ogólne  1029
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  1027
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Lista pracowników  1018
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczówek  1018
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Struktura księgozbioru  997
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zarządzenia  997
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków  981
>Informacje>Wybory ławników  980
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności  972
>Informacje>Wybory uzupełniające do Rady Gminy  971
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  971
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Białaczowie  968
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Godziny otwarcia  946
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla przedsiębiorców  944
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.  936
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Prusek Zdzisław  910
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  907
Gminna Biblioteka Publiczna>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁACZOWIE>Statut Biblioteki  907
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Pawłowska Jadwiga  900
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Status prawny  898
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Status prawny  893
>Informacje>Polityka prywatności  885
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Kwaśniewska Zofia  859
>Informacje>Statut  858
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Status prawny  847
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  841
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Białaczów  832
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2015  828
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Wąglany  818
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  810
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Kuraszków  809
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Kuraszków  808
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla osób prywatnych  807
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Status prawny  806
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- orkiestra  804
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sobień  800
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczów  798
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  796
>Informacje>Referendum  790
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  775
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  772
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan kontroli zarządczej  768
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii  766
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Ossa  759
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Meusiak Małgorzata  753
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- rozszerzenie zakresu usług medycznych  751
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia ruchowe  747
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne  747
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  746
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  742
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Wiktorowicz Izabela  741
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  740
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  737
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  735
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  731
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Sikora Stanisław  730
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  728
>Informacje>Opinie RIO  727
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  726
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie Wójta 2014 początek kadencji>Reszelewski Jacek  724
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Petrykozy  724
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Goworek Stanisław  719
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Zakrzów  717
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2005  716
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  715
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sędów  713
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  713
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczówek  712
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Radwan  708
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  708
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2011  708
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Miedzna Drewniana  707
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Bielczyk Henryk  707
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  703
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej  703
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Skronina  702
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Goworek Barbara  702
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kowalczyk Krzysztof  701
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Żelazowice  701
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2008  696
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzozowska Anna  692
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan Pracy Rady Gminy Białaczów na 2014 rok  689
>Informacje>Wybory ławników 2015  682
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misja, cele i zadania  680
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2010  679
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2012  679
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu  676
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Status prawny  675
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Piotrowska Beata  668
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  667
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok  661
Informacje>otwarty konkurs ofert>ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 r.  658
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie wójta 2014>Reszelewski Jacek  658
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Jóźwik Jan  658
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Świtkowski Waldemar  656
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Jóźwik Jan  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Ireneusz  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Ziębaczewska Krystyna  651
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Adamus Marian  651
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymańska Barbara  644
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2007  642
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Deperas Paweł  642
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wilk Beata  641
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Jaroszyńska Elżbieta  635
>Informacje>Wykaz udzielonej pomocy publicznej  634
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2009  631
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  631
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Rek Józef Krzysztof  630
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Stępień Jacek  629
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Prusek Zdzisław  627
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymańska Barbara  624
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok  623
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gmina Białaczów PPWOW  622
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>PPWOW  620
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wijata Piotr  618
Gminna Biblioteka Publiczna>Wystawa fotograficzna-zapraszamy>"Ocalić od zapomnienia"  615
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Reszelewski Jacek  607
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Prusek Zdzisław  602
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Owsińska Grażyna  598
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Prusek Zdzisław  596
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Wilk Irena  593
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Urbańczyk Andrzej  592
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Paduszyńska Marzanna  591
>Informacje>Wybory2006  590
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Smolarczyk Anna  589
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Struktura księgozbioru  587
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Prusek Zdzisław  587
>Informacje>Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  586
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Reszelewski Jacek  584
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Łukasik Teresa  581
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kowalczyk Józef  581
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Wiktorowicz Izabela  581
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymczyk Piotr  579
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Goworek Barbara  577
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymczyk Piotr  574
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Jachowicz Urszula  574
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wereszka Zbigniew  574
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Ziębaczewska Krystyna  573
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Jaworski Marek  573
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Adamus Marian  573
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Piotrowska Beata  572
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Paduszyńska Marzanna  572
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kocemba Zbigniew  571
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Brzeski Tomasz  571
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Stępień Jacek  569
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Jaroszyńska Elżbieta  569
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Kiraga Magda  568
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Franaszczyk Maciej  568
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Franaszczyk Maciej  567
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jóźwik Krystyna  567
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Adamus Marian  567
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Świtkowski Waldemar  566
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na rok 2015  566
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Świtkowski Waldemar  565
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Trębarczyk Zbigniew  565
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Zalega Mariola  564
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Lasota Elżbieta  561
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Piotrowska Beata  559
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Mastalerz Edward  559
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wijata Piotr  559
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Jaworski Marek  557
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wilk Beata  556
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Wiktorowicz Izabela  556
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Pawłowska Jadwiga  556
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Rewizyjnej>Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  555
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Lasota Elżbieta  555
>Informacje>Zgromadzenia  552
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Łukasik Teresa  552
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Franaszczyk Maciej  552
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Prusek Elżbieta  551
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Brzeski Tomasz  549
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Smolarczyk Anna  548
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Sobieraj Elżbieta  547
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Świtkowski Waldemar  547
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Wilk Irena  546
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Martyka Andrzej  546
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Trębarczyk Zbigniew  545
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Pawłowska Jadwiga  544
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Martyka Andrzej  543
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Pawłowska Jadwiga  542
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymczyk Piotr  537
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jaworski Marek  536
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Kiraga Magda  533
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Stępień Jacek  530
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jaworski Marek  529
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Zalega Mariola  529
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzóska Zofia  527
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Martyka Andrzej  526
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Ziębaczewska Krystyna  525
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Franaszczyk Maciej  525
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Adamus Marian  523
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Świtkowski Waldemar  523
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kowalczyk Józef  521
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kocemba Zbigniew  520
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jóźwik Krystyna  515
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymańska Barbara  514
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Martyka Andrzej  513
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Pawłowska Jadwiga  512
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Mastalerz Edward  510
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Jacek  442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szołowski Wojciech  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Jóźwik Józef Nikodem  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Borończyk Elżbieta  364
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Brudnicka Hanna  354
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Drzazga Jadwiga  351
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Stanisław  331
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wereszka Zbigniew  326
Menu Podmiotowe>Wójt>Status prawny  320
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kocemba Zbigniew  317
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Józef Nikodem  314
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Paduch Jolanta  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Czerczak Jan  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Franaszczyk Maciej  307
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Kuraszków  269
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Makuch Tadeusz  228
>>Menu Podmiotowe  89
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Podgrodzka-Gierczak Anna  82
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  48
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Cichacki Kazimierz  47
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  46
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  29
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  28
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  27
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  27
>>  15
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  15
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Lista pracowników  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  12
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan Kontroli Zarządczej  12
Menu Podmiotowe>Wójt>Oświadczenie majątkowe  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  11
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misje,cele i zadania  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  10
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Informacje ogólne  8
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Lista pracowników  8
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacje z realizacji Planu Kontroli Zarządczej  8
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  8
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Oświadczenia majątkowe  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Lista pracowników  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Informacje ogólne  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przetargi  7
>Informacje>Wpisz nazwęWybory do Europarlamentu Europejskiego zarzadzone na dzień 25 maja 2014 r.  6
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  6
>Informacje>Wybory ławników 2015  5
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wiklino  5
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Informacje ogólne  5
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  5
Menu Podmiotowe>Wójt>11  4
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ognisko TKKF 'STAL'  4
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Informacje ogólne  4
Menu Podmiotowe>Wójt>1  4
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Zaproszenie na dożynki  3
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Informacje ogólne  3
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  3
Jednostki organicacyjne>GOK>Informacje ogólne  3
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Osoby i ich kompetencje  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SwePol Link'  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Piłkarski 'PIAST'  3
Jednostki organicacyjne>GTBS>Aktualności  3
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Osoby i ich kompetencje  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SZANSA'  2
>Informacje>Referendum  2
>Informacje>Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczacych statutów sołectw  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Zasady funkcjonowania  2
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Status prawny  2
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ludowy Klub Sportowy LKS Białaczów  2
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>GOPS>Rejestry i ewidencje  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Majątek  2
Program Integracji Społecznej>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  1
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów  1
Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych>GSRPS  1
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Status prawny przedszkola  1
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>GOK>Osoby i ich kompetencje  1
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  1
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Status prawny  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Status prawny  1
>Informacje>Konkurs ofert  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Osoby i ich kompetencje  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Oświata  1
>Informacje>Nabór pracowników  1
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przedmiot działalności i kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Status prawny  1
Początek strony