Statystyki odwiedzin Biuletynu
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia publiczne  24898
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Zarządzenia Wójta  13053
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Uchwały Rady  12673
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia poniżej 30 000 euro  11265
>Informacje>Ogłoszenia  10289
>Informacje>Aktualności  10009
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Informacje dla Wykonawców  6255
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowania  6052
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Rady  5423
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Sprzedaż nieruchomości  4291
Menu Podmiotowe>Wójt>Wójt  3862
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Informacje ogólne  3516
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Budżetu  3430
>Informacje>Nabór pracowników  3274
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Informacje ogólne  3081
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Oświaty  3018
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2972
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Skład Rady  2905
>Informacje>Konkurs ofert  2887
>Informacje>Redakcja  2809
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2799
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rolnictwa  2737
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Ogłoszenia różne  2713
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Białaczów  2686
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Informacje ogólne  2684
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Osoby i ich kompetencje  2601
>Informacje>Konkurs ofert  2355
>Informacje>Gmina Białaczów  2249
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  2194
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Wąglany  2134
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Informacje ogólne  2018
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Jóźwik Jan  2001
Jednostki organicacyjne>GOPS>Informacje ogólne  1997
Jednostki organicacyjne>GOPS>Osoby ich kompetencje  1886
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Goworek Barbara  1764
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Informacje ogólne  1632
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Lista pracowników  1624
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Informacje ogólne  1609
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego  1603
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wąglany  1558
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Informacje ogólne  1543
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Sekretariat oraz obsługa Biura Rady  1537
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Aktualności  1511
Informacje>otwarty konkurs ofert>otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  1498
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Ewidencja ludności  1493
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowań poniżej 30 000 euro  1486
Menu Podmiotowe>Wójt>Aktualności  1484
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Aktualne stawki podatków  1482
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Lista pracowników  1473
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Petrykozy  1473
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Informacje ogólne  1455
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Lista pracowników  1423
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Smolarczyk Anna  1418
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Kałuża Anna  1382
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Komisje  1360
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Aktualności  1358
Menu Podmiotowe>Wójt>Przedmiot działalności i kompetencje  1342
>Informacje>Sprawy,wnioski,skargi  1323
Jednostki organicacyjne>GOPS>Ogłoszenia  1317
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Petrykozy  1316
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2010  1282
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Informacje ogólne  1278
>Menu Przedmiotowe>Rejestry i ewidencje  1275
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Organizacja i kadry  1274
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Jaroszyńska Elżbieta  1265
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawy w Urzędzie  1265
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Lista pracowników  1258
Informacje>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1250
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">"U Źródeł"  1236
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna  1223
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Miedzna Drewniana  1216
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Plan Budżetu  1216
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Wilk Irena  1215
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Lista pracowników  1211
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczów  1205
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  1184
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczówek  1181
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Białaczów.  1178
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Plan Dożynek  1167
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Rolnictwo i ochrona środowiska  1165
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Jednostki pomocnicze  1162
Jednostki organicacyjne>GCI>Informacje ogólne  1155
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Skronina  1147
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Zalega Mariola  1131
Organizacje i stowarzyszenia>LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS Białaczów>Informacje ogólne  1128
>Informacje>Konsulatacje  1127
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Inwestycje, ochrona przeciwpożarowa  1118
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  1103
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Statut Gminy  1095
Jednostki organicacyjne>GOPS>Komunikaty  1088
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Majątek  1055
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Raczyńska Ewa  1047
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Ossa  1047
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia  1046
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Żelazowice  1045
Jednostki organicacyjne>GOPS>Status prawny  1038
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">Konkursy  1017
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  1014
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Informacje ogólne  1002
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość podatkowa  1001
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Informacje ogólne  993
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2010  992
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  981
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Owsińska Grażyna  981
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  949
Informacje>Kapitał Ludzki>Promocja realizowanych projektów  943
>Informacje>Regulamin organizacyjny  939
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Zakrzów  935
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Program Ochrony Środowiska  926
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Radwan  922
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Radwan  921
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Łukasik Teresa  921
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Miedzna Drewniana  917
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Żelazowice  916
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sędów  913
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Skronina  912
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Prusek Zdzisław  910
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  910
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  907
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zadania GOPS  907
>Informacje>Małe dotacje  903
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Pawłowska Jadwiga  900
Menu Podmiotowe>Wójt>status prawny  899
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Status prawny  895
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sobień  894
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Przedmiot działalności i kompetencje  891
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Godziny otwarcia  886
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  880
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość i administracja  874
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Białaczów  863
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Informacje ogólne  861
Jednostki organicacyjne>GOPS>Projekt  859
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Kwaśniewska Zofia  859
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Gospodarki Odpadami  856
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Lokalna Strategia Rozwoju LGD "U ŹRÓDEŁ"  853
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Informacje  852
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  846
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Informacje ogólne  840
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczów  835
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  828
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Lista pracowników  819
>Informacje>konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących statutów sołectw  804
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczówek  789
>Informacje>Wybory ławników  786
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Struktura księgozbioru  773
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków  772
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zarządzenia  758
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Godziny otwarcia  752
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla przedsiębiorców  751
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności  747
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Sikora Stanisław  730
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Goworek Stanisław  719
Gminna Biblioteka Publiczna>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁACZOWIE>Statut Biblioteki  717
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.  717
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Bielczyk Henryk  707
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kowalczyk Krzysztof  701
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Status prawny  701
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Status prawny  696
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  693
>Informacje>Statut  692
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzozowska Anna  692
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  691
>Informacje>Polityka prywatności  683
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  670
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Kuraszków  663
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  661
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Status prawny  660
Informacje>otwarty konkurs ofert>ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 r.  658
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Świtkowski Waldemar  656
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Ireneusz  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Ziębaczewska Krystyna  651
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  644
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Deperas Paweł  642
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla osób prywatnych  632
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Rek Józef Krzysztof  630
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  630
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Białaczowie  627
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  626
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymańska Barbara  624
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Status prawny  623
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- orkiestra  620
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  613
>Informacje>Wybory uzupełniające do Rady Gminy  610
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Wiktorowicz Izabela  609
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  606
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  601
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  597
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  593
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  593
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  591
>Informacje>Wybory2006  590
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii  588
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  581
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymczyk Piotr  579
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  578
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Białaczów  576
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- rozszerzenie zakresu usług medycznych  575
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne  573
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia ruchowe  570
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Wąglany  567
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  565
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  557
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2015  557
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Status prawny  555
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Prusek Elżbieta  551
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Kuraszków  549
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sobień  548
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczów  542
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2011  531
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzóska Zofia  527
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2008  526
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie Wójta 2014 początek kadencji>Reszelewski Jacek  520
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2005  519
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2010  513
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  512
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Ossa  511
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan kontroli zarządczej  510
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Petrykozy  506
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Goworek Barbara  503
Gminna Biblioteka Publiczna>Wystawa fotograficzna-zapraszamy>"Ocalić od zapomnienia"  502
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Stępień Jacek  499
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>PPWOW  499
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Meusiak Małgorzata  498
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczówek  497
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2012  494
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Miedzna Drewniana  494
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Zakrzów  494
>Informacje>Referendum  492
>Informacje>Opinie RIO  490
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Radwan  489
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gmina Białaczów PPWOW  483
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sędów  480
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan Pracy Rady Gminy Białaczów na 2014 rok  479
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Skronina  479
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Żelazowice  477
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Jóźwik Jan  476
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  475
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2007  473
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Struktura księgozbioru  469
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej  465
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2009  464
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Reszelewski Jacek  451
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Jóźwik Jan  451
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok  449
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Piotrowska Beata  447
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok  445
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymańska Barbara  444
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie wójta 2014>Reszelewski Jacek  444
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misja, cele i zadania  442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Jaroszyńska Elżbieta  442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Jacek  442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Prusek Zdzisław  441
>Informacje>Wybory ławników 2015  441
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Adamus Marian  440
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu  437
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  437
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Wilk Irena  435
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Smolarczyk Anna  433
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szołowski Wojciech  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wilk Beata  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Łukasik Teresa  423
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Reszelewski Jacek  422
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Jóźwik Józef Nikodem  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Prusek Zdzisław  419
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Owsińska Grażyna  417
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Wiktorowicz Izabela  415
>Informacje>Wykaz udzielonej pomocy publicznej  413
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Stępień Jacek  412
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Piotrowska Beata  411
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Prusek Zdzisław  408
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jaworski Marek  406
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Prusek Zdzisław  405
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymczyk Piotr  403
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Urbańczyk Andrzej  402
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Zalega Mariola  402
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Paduszyńska Marzanna  401
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Goworek Barbara  401
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wereszka Zbigniew  397
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Pawłowska Jadwiga  394
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Ziębaczewska Krystyna  394
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymczyk Piotr  392
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Franaszczyk Maciej  392
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kowalczyk Józef  392
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymańska Barbara  390
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Brzeski Tomasz  390
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kocemba Zbigniew  388
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jóźwik Krystyna  388
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Świtkowski Waldemar  388
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kocemba Zbigniew  387
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Franaszczyk Maciej  387
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Ziębaczewska Krystyna  387
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Pawłowska Jadwiga  385
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Adamus Marian  385
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Jaworski Marek  384
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Świtkowski Waldemar  384
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Paduszyńska Marzanna  383
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Martyka Andrzej  383
>Informacje>Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  382
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jóźwik Krystyna  382
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kowalczyk Józef  381
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Świtkowski Waldemar  381
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Martyka Andrzej  381
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na rok 2015  380
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wijata Piotr  380
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wijata Piotr  380
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Świtkowski Waldemar  380
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Jachowicz Urszula  380
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Franaszczyk Maciej  379
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Adamus Marian  379
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Kiraga Magda  379
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jaworski Marek  379
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Jaroszyńska Elżbieta  375
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Mastalerz Edward  374
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Wilk Irena  372
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Franaszczyk Maciej  372
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Wiktorowicz Izabela  371
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Piotrowska Beata  370
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Mastalerz Edward  370
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Lasota Elżbieta  369
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wilk Beata  369
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Rewizyjnej>Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  368
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Jaworski Marek  368
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Łukasik Teresa  368
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Adamus Marian  367
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Brzeski Tomasz  367
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Borończyk Elżbieta  364
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Martyka Andrzej  363
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Lasota Elżbieta  363
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Sobieraj Elżbieta  363
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Trębarczyk Zbigniew  360
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Trębarczyk Zbigniew  359
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Smolarczyk Anna  358
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Pawłowska Jadwiga  357
>Informacje>Zgromadzenia  355
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Pawłowska Jadwiga  355
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Brudnicka Hanna  354
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Drzazga Jadwiga  351
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Zalega Mariola  347
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Stępień Jacek  346
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Kiraga Magda  345
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Martyka Andrzej  342
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Stanisław  331
Menu Podmiotowe>Wójt>Status prawny  320
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kocemba Zbigniew  317
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Józef Nikodem  314
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Paduch Jolanta  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Czerczak Jan  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Franaszczyk Maciej  307
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Kuraszków  269
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Makuch Tadeusz  228
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wereszka Zbigniew  168
>>Menu Podmiotowe  89
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Podgrodzka-Gierczak Anna  82
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  48
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Cichacki Kazimierz  47
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  46
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  29
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  28
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  27
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  27
>>  15
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  15
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  12
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Lista pracowników  12
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan Kontroli Zarządczej  12
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misje,cele i zadania  11
Menu Podmiotowe>Wójt>Oświadczenie majątkowe  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  10
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Lista pracowników  8
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacje z realizacji Planu Kontroli Zarządczej  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Informacje ogólne  8
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  8
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Oświadczenia majątkowe  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Lista pracowników  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przetargi  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Informacje ogólne  7
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  6
>Informacje>Wpisz nazwęWybory do Europarlamentu Europejskiego zarzadzone na dzień 25 maja 2014 r.  6
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Informacje ogólne  5
>Informacje>Wybory ławników 2015  5
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wiklino  5
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  5
Menu Podmiotowe>Wójt>11  4
Menu Podmiotowe>Wójt>1  4
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Informacje ogólne  4
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ognisko TKKF 'STAL'  4
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Zaproszenie na dożynki  3
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>GOK>Informacje ogólne  3
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Informacje ogólne  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Piłkarski 'PIAST'  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SwePol Link'  3
Jednostki organicacyjne>GTBS>Aktualności  3
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  3
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Zasady funkcjonowania  2
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Osoby i ich kompetencje  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SZANSA'  2
>Informacje>Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczacych statutów sołectw  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Majątek  2
>Informacje>Referendum  2
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>GOPS>Rejestry i ewidencje  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Status prawny  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ludowy Klub Sportowy LKS Białaczów  2
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Osoby i ich kompetencje  1
>Informacje>Konkurs ofert  1
>Informacje>Nabór pracowników  1
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Status prawny  1
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Status prawny przedszkola  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Oświata  1
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Status prawny  1
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów  1
Program Integracji Społecznej>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przedmiot działalności i kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Osoby i ich kompetencje  1
Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych>GSRPS  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Status prawny  1
Jednostki organicacyjne>GOK>Osoby i ich kompetencje  1
Początek strony