Statystyki odwiedzin Biuletynu
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia publiczne  26501
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Zarządzenia Wójta  15387
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Uchwały Rady  14569
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia poniżej 30 000 euro  12502
>Informacje>Ogłoszenia  11077
>Informacje>Aktualności  10758
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Informacje dla Wykonawców  7027
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Rady  6423
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowania  6323
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Sprzedaż nieruchomości  4519
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Budżetu  4347
Menu Podmiotowe>Wójt>Wójt  4116
>Informacje>Nabór pracowników  3883
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Oświaty  3869
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej  3847
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Informacje ogólne  3724
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rolnictwa  3545
>Informacje>Konkurs ofert  3402
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Informacje ogólne  3318
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Skład Rady  3159
>Informacje>Redakcja  3078
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Konkursy  3072
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Ogłoszenia różne  3008
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Informacje ogólne  2955
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Białaczów  2938
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Osoby i ich kompetencje  2840
>Informacje>Gmina Białaczów  2477
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  2395
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Wąglany  2382
>Informacje>Konkurs ofert  2355
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Informacje ogólne  2271
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Jóźwik Jan  2226
Jednostki organicacyjne>GOPS>Informacje ogólne  2223
Jednostki organicacyjne>GOPS>Osoby ich kompetencje  2114
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Goworek Barbara  1895
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Lista pracowników  1855
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Informacje ogólne  1848
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Informacje ogólne  1823
Informacje>otwarty konkurs ofert>otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  1823
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowań poniżej 30 000 euro  1813
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego  1794
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wąglany  1788
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Petrykozy  1766
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Aktualności  1766
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Sekretariat oraz obsługa Biura Rady  1766
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Informacje ogólne  1758
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Lista pracowników  1695
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Ewidencja ludności  1695
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Aktualne stawki podatków  1690
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Kałuża Anna  1677
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Informacje ogólne  1672
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Aktualności  1650
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Lista pracowników  1649
Menu Podmiotowe>Wójt>Aktualności  1619
>Informacje>Sprawy,wnioski,skargi  1608
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Smolarczyk Anna  1590
Menu Podmiotowe>Wójt>Przedmiot działalności i kompetencje  1588
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Komisje  1587
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2010  1578
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Petrykozy  1547
Jednostki organicacyjne>GOPS>Ogłoszenia  1540
>Informacje>Konsulatacje  1532
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">"U Źródeł"  1491
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Informacje ogólne  1491
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Organizacja i kadry  1488
Informacje>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1485
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Lista pracowników  1475
>Menu Przedmiotowe>Rejestry i ewidencje  1461
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczów  1454
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Miedzna Drewniana  1449
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Plan Dożynek  1446
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna  1439
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Jaroszyńska Elżbieta  1439
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Plan Budżetu  1431
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Lista pracowników  1422
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczówek  1422
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  1417
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Skronina  1410
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Jednostki pomocnicze  1388
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Rolnictwo i ochrona środowiska  1387
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawy w Urzędzie  1382
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Wilk Irena  1380
Jednostki organicacyjne>GCI>Informacje ogólne  1348
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Białaczów.  1342
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Statut Gminy  1334
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  1325
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia  1318
Organizacje i stowarzyszenia>LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS Białaczów>Informacje ogólne  1318
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Inwestycje, ochrona przeciwpożarowa  1309
Jednostki organicacyjne>GOPS>Komunikaty  1304
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Raczyńska Ewa  1294
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  1294
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Ossa  1293
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Zalega Mariola  1289
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Żelazowice  1269
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">Konkursy  1267
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Owsińska Grażyna  1266
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2010  1262
Jednostki organicacyjne>GOPS>Status prawny  1252
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Majątek  1233
Informacje>Kapitał Ludzki>Promocja realizowanych projektów  1220
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  1217
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1210
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Informacje ogólne  1205
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Informacje ogólne  1202
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość podatkowa  1199
>Informacje>Regulamin organizacyjny  1192
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  1183
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Zakrzów  1167
Menu Podmiotowe>Wójt>status prawny  1154
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Radwan  1154
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Radwan  1150
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Skronina  1147
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sędów  1142
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Żelazowice  1140
>Informacje>Małe dotacje  1132
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Miedzna Drewniana  1129
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Program Ochrony Środowiska  1128
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Przedmiot działalności i kompetencje  1126
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Informacje  1122
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Status prawny  1117
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Godziny otwarcia  1103
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sobień  1102
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zadania GOPS  1097
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Informacje ogólne  1094
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  1093
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  1091
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczów  1090
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Łukasik Teresa  1068
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość i administracja  1057
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  1052
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Lokalna Strategia Rozwoju LGD "U ŹRÓDEŁ"  1046
Jednostki organicacyjne>GOPS>Projekt  1043
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Białaczów  1042
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Gospodarki Odpadami  1036
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Informacje ogólne  1015
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  1014
>Informacje>konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących statutów sołectw  1013
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Lista pracowników  1003
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczówek  1002
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Struktura księgozbioru  981
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zarządzenia  978
>Informacje>Wybory ławników  963
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności  955
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków  942
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  942
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Białaczowie  936
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Godziny otwarcia  932
>Informacje>Wybory uzupełniające do Rady Gminy  931
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla przedsiębiorców  928
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.  919
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Prusek Zdzisław  910
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Pawłowska Jadwiga  900
Gminna Biblioteka Publiczna>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁACZOWIE>Statut Biblioteki  890
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Status prawny  883
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Status prawny  881
>Informacje>Polityka prywatności  868
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  868
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Kwaśniewska Zofia  859
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Status prawny  835
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  829
>Informacje>Statut  825
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Białaczów  813
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  810
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Kuraszków  802
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Wąglany  799
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  796
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2015  796
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla osób prywatnych  795
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Status prawny  794
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Kuraszków  790
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- orkiestra  787
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sobień  781
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczów  779
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  775
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  772
>Informacje>Referendum  758
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii  749
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  746
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  742
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Wiktorowicz Izabela  741
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  740
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Ossa  740
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  737
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  735
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- rozszerzenie zakresu usług medycznych  734
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  731
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia ruchowe  730
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Meusiak Małgorzata  730
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Sikora Stanisław  730
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne  730
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  728
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  726
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan kontroli zarządczej  723
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Goworek Stanisław  719
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  713
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  708
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Bielczyk Henryk  707
>Informacje>Opinie RIO  707
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Petrykozy  706
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie Wójta 2014 początek kadencji>Reszelewski Jacek  704
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  703
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kowalczyk Krzysztof  701
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Zakrzów  699
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2005  699
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sędów  695
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2011  694
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczówek  694
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzozowska Anna  692
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Miedzna Drewniana  689
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Radwan  689
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Goworek Barbara  685
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Skronina  684
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Żelazowice  683
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2008  682
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  673
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan Pracy Rady Gminy Białaczów na 2014 rok  669
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Status prawny  669
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2010  665
>Informacje>Wybory ławników 2015  662
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2012  662
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej  661
Informacje>otwarty konkurs ofert>ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 r.  658
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu  656
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Świtkowski Waldemar  656
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Ireneusz  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Ziębaczewska Krystyna  651
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  650
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Piotrowska Beata  646
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok  644
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Deperas Paweł  642
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Jóźwik Jan  641
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie wójta 2014>Reszelewski Jacek  640
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misja, cele i zadania  638
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Jóźwik Jan  635
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Adamus Marian  634
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Rek Józef Krzysztof  630
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Stępień Jacek  629
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2007  628
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymańska Barbara  625
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  625
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymańska Barbara  624
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wilk Beata  624
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Jaroszyńska Elżbieta  618
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2009  617
>Informacje>Wykaz udzielonej pomocy publicznej  614
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Prusek Zdzisław  607
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok  606
Gminna Biblioteka Publiczna>Wystawa fotograficzna-zapraszamy>"Ocalić od zapomnienia"  606
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wijata Piotr  596
>Informacje>Wybory2006  590
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>PPWOW  590
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Reszelewski Jacek  590
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gmina Białaczów PPWOW  588
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Prusek Zdzisław  587
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Prusek Zdzisław  585
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Wilk Irena  581
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Owsińska Grażyna  581
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymczyk Piotr  579
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Struktura księgozbioru  578
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Smolarczyk Anna  577
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Urbańczyk Andrzej  575
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Reszelewski Jacek  575
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Paduszyńska Marzanna  574
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Wiktorowicz Izabela  569
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Prusek Zdzisław  569
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Łukasik Teresa  569
>Informacje>Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  566
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kowalczyk Józef  564
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Piotrowska Beata  560
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Goworek Barbara  559
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Stępień Jacek  557
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymczyk Piotr  557
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Jachowicz Urszula  557
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wereszka Zbigniew  556
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Ziębaczewska Krystyna  556
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Adamus Marian  556
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Jaworski Marek  556
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kocemba Zbigniew  554
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Brzeski Tomasz  554
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Paduszyńska Marzanna  554
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Jaroszyńska Elżbieta  552
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Zalega Mariola  552
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Prusek Elżbieta  551
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Adamus Marian  550
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Kiraga Magda  550
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Franaszczyk Maciej  550
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jóźwik Krystyna  550
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Franaszczyk Maciej  550
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na rok 2015  549
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Świtkowski Waldemar  548
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Świtkowski Waldemar  547
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Trębarczyk Zbigniew  547
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Pawłowska Jadwiga  544
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Lasota Elżbieta  543
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Piotrowska Beata  542
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wijata Piotr  542
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Mastalerz Edward  542
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Jaworski Marek  540
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Franaszczyk Maciej  540
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Wiktorowicz Izabela  539
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wilk Beata  538
>Informacje>Zgromadzenia  538
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Rewizyjnej>Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  538
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Lasota Elżbieta  538
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Świtkowski Waldemar  535
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Łukasik Teresa  535
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Brzeski Tomasz  532
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Martyka Andrzej  531
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Smolarczyk Anna  531
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Sobieraj Elżbieta  530
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Wilk Irena  529
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Martyka Andrzej  529
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Trębarczyk Zbigniew  528
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymczyk Piotr  528
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Pawłowska Jadwiga  527
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzóska Zofia  527
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Pawłowska Jadwiga  525
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jaworski Marek  524
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jaworski Marek  520
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Franaszczyk Maciej  516
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Kiraga Magda  516
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Ziębaczewska Krystyna  516
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Adamus Marian  514
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Świtkowski Waldemar  514
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Stępień Jacek  513
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kowalczyk Józef  512
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Zalega Mariola  512
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kocemba Zbigniew  511
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Martyka Andrzej  508
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jóźwik Krystyna  506
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymańska Barbara  505
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Martyka Andrzej  504
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Pawłowska Jadwiga  503
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Mastalerz Edward  501
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Jacek  442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szołowski Wojciech  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Jóźwik Józef Nikodem  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Borończyk Elżbieta  364
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Brudnicka Hanna  354
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Drzazga Jadwiga  351
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Stanisław  331
Menu Podmiotowe>Wójt>Status prawny  320
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kocemba Zbigniew  317
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Józef Nikodem  314
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Paduch Jolanta  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wereszka Zbigniew  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Czerczak Jan  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Franaszczyk Maciej  307
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Kuraszków  269
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Makuch Tadeusz  228
>>Menu Podmiotowe  89
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Podgrodzka-Gierczak Anna  82
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  48
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Cichacki Kazimierz  47
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  46
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  29
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  28
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  27
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  27
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  15
>>  15
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  12
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan Kontroli Zarządczej  12
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Lista pracowników  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  11
Menu Podmiotowe>Wójt>Oświadczenie majątkowe  11
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misje,cele i zadania  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  10
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Lista pracowników  8
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Oświadczenia majątkowe  8
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacje z realizacji Planu Kontroli Zarządczej  8
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Informacje ogólne  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Lista pracowników  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przetargi  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Informacje ogólne  7
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  6
>Informacje>Wpisz nazwęWybory do Europarlamentu Europejskiego zarzadzone na dzień 25 maja 2014 r.  6
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Informacje ogólne  5
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wiklino  5
>Informacje>Wybory ławników 2015  5
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  5
Menu Podmiotowe>Wójt>1  4
Menu Podmiotowe>Wójt>11  4
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ognisko TKKF 'STAL'  4
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Informacje ogólne  4
Jednostki organicacyjne>GTBS>Aktualności  3
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Zaproszenie na dożynki  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Piłkarski 'PIAST'  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SwePol Link'  3
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Informacje ogólne  3
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  3
Jednostki organicacyjne>GOK>Informacje ogólne  3
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Osoby i ich kompetencje  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ludowy Klub Sportowy LKS Białaczów  2
>Informacje>Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczacych statutów sołectw  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SZANSA'  2
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  2
>Informacje>Referendum  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Status prawny  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Zasady funkcjonowania  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Majątek  2
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>GOPS>Rejestry i ewidencje  2
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Osoby i ich kompetencje  1
>Informacje>Nabór pracowników  1
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przedmiot działalności i kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Status prawny  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  1
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów  1
Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych>GSRPS  1
Program Integracji Społecznej>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Status prawny  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Osoby i ich kompetencje  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Status prawny przedszkola  1
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Osoby i ich kompetencje  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Oświata  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Osoby i ich kompetencje  1
>Informacje>Konkurs ofert  1
Jednostki organicacyjne>GOK>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Status prawny  1
Początek strony