Statystyki odwiedzin Biuletynu
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia publiczne  23923
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Zarządzenia Wójta  12052
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Uchwały Rady  11817
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia poniżej 30 000 euro  10404
>Informacje>Ogłoszenia  9698
>Informacje>Aktualności  9515
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowania  5760
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Informacje dla Wykonawców  5752
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Rady  4904
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Sprzedaż nieruchomości  4016
Menu Podmiotowe>Wójt>Wójt  3608
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Informacje ogólne  3238
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Budżetu  2933
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Informacje ogólne  2829
>Informacje>Nabór pracowników  2825
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Skład Rady  2644
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Oświaty  2546
>Informacje>Redakcja  2538
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2533
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2486
>Informacje>Konkurs ofert  2451
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Białaczów  2442
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Informacje ogólne  2423
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Ogłoszenia różne  2374
>Informacje>Konkurs ofert  2355
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Osoby i ich kompetencje  2342
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rolnictwa  2271
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  1953
>Informacje>Gmina Białaczów  1945
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Wąglany  1888
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Informacje ogólne  1767
Jednostki organicacyjne>GOPS>Informacje ogólne  1750
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Jóźwik Jan  1684
Jednostki organicacyjne>GOPS>Osoby ich kompetencje  1635
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Goworek Barbara  1505
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Informacje ogólne  1391
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Lista pracowników  1378
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego  1357
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Informacje ogólne  1353
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wąglany  1313
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Informacje ogólne  1299
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Sekretariat oraz obsługa Biura Rady  1281
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Ewidencja ludności  1254
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Aktualne stawki podatków  1253
Menu Podmiotowe>Wójt>Aktualności  1249
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Aktualności  1245
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Lista pracowników  1235
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Informacje ogólne  1208
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Petrykozy  1182
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Lista pracowników  1172
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowań poniżej 30 000 euro  1156
Informacje>otwarty konkurs ofert>otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  1151
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Smolarczyk Anna  1147
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Komisje  1116
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Kałuża Anna  1109
Menu Podmiotowe>Wójt>Przedmiot działalności i kompetencje  1094
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Aktualności  1087
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Petrykozy  1069
Jednostki organicacyjne>GOPS>Ogłoszenia  1060
>Menu Przedmiotowe>Rejestry i ewidencje  1042
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Informacje ogólne  1034
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawy w Urzędzie  1030
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Organizacja i kadry  1028
>Informacje>Sprawy,wnioski,skargi  1004
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Lista pracowników  1003
Informacje>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  996
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Jaroszyńska Elżbieta  994
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna  979
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2010  975
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Miedzna Drewniana  972
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczów  970
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Plan Budżetu  967
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Lista pracowników  966
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">"U Źródeł"  957
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Białaczów.  938
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Wilk Irena  933
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczówek  933
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  929
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Rolnictwo i ochrona środowiska  922
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Jednostki pomocnicze  917
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Prusek Zdzisław  910
Jednostki organicacyjne>GCI>Informacje ogólne  901
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Pawłowska Jadwiga  900
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Skronina  897
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Plan Dożynek  876
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Inwestycje, ochrona przeciwpożarowa  870
Organizacje i stowarzyszenia>LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS Białaczów>Informacje ogólne  861
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Kwaśniewska Zofia  859
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Zalega Mariola  859
Jednostki organicacyjne>GOPS>Komunikaty  857
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  856
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Statut Gminy  854
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Majątek  819
Jednostki organicacyjne>GOPS>Status prawny  797
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Ossa  795
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Żelazowice  792
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Raczyńska Ewa  792
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  774
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość podatkowa  765
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Informacje ogólne  763
>Informacje>Konsulatacje  760
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Informacje ogólne  754
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  750
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia  740
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">Konkursy  734
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Sikora Stanisław  730
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Goworek Stanisław  719
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Bielczyk Henryk  707
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Owsińska Grażyna  703
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kowalczyk Krzysztof  701
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2010  696
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzozowska Anna  692
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Radwan  692
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Żelazowice  691
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Program Ochrony Środowiska  682
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Zakrzów  681
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Miedzna Drewniana  672
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Skronina  669
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sędów  669
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Radwan  667
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zadania GOPS  665
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  662
Informacje>otwarty konkurs ofert>ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 r.  658
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Świtkowski Waldemar  656
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Status prawny  654
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sobień  654
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Ireneusz  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Ziębaczewska Krystyna  651
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  647
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Łukasik Teresa  646
Menu Podmiotowe>Wójt>status prawny  646
>Informacje>Regulamin organizacyjny  642
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Deperas Paweł  642
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Godziny otwarcia  640
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość i administracja  638
Informacje>Kapitał Ludzki>Promocja realizowanych projektów  638
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Białaczów  636
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Przedmiot działalności i kompetencje  633
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Rek Józef Krzysztof  630
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Gospodarki Odpadami  626
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Lokalna Strategia Rozwoju LGD "U ŹRÓDEŁ"  625
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymańska Barbara  624
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  622
>Informacje>Małe dotacje  621
Jednostki organicacyjne>GOPS>Projekt  615
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Informacje ogólne  614
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  610
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  605
>Informacje>Wybory2006  590
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Informacje ogólne  589
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Lista pracowników  586
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczów  581
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  580
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymczyk Piotr  579
>Informacje>konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących statutów sołectw  570
>Informacje>Wybory ławników  560
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Prusek Elżbieta  551
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków  547
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczówek  546
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Informacje  544
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Struktura księgozbioru  531
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzóska Zofia  527
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zarządzenia  525
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności  513
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla przedsiębiorców  512
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Godziny otwarcia  510
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.  488
Gminna Biblioteka Publiczna>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁACZOWIE>Statut Biblioteki  478
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Status prawny  473
>Informacje>Statut  471
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  463
>Informacje>Polityka prywatności  457
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Status prawny  456
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Kuraszków  445
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Jacek  442
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  441
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  440
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szołowski Wojciech  428
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Status prawny  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Jóźwik Józef Nikodem  420
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla osób prywatnych  410
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  396
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Status prawny  386
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- orkiestra  382
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  380
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  378
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  377
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  365
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Borończyk Elżbieta  364
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii  355
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne  355
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Brudnicka Hanna  354
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Drzazga Jadwiga  351
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>PPWOW  347
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  343
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Wiktorowicz Izabela  342
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  339
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  338
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Status prawny  338
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  336
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- rozszerzenie zakresu usług medycznych  335
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia ruchowe  332
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Stanisław  331
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  330
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  327
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Białaczów  326
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  325
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  325
Menu Podmiotowe>Wójt>Status prawny  320
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gmina Białaczów PPWOW  320
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Białaczowie  320
>Informacje>Wybory uzupełniające do Rady Gminy  319
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kocemba Zbigniew  317
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Józef Nikodem  314
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Paduch Jolanta  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Czerczak Jan  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Franaszczyk Maciej  307
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Wąglany  303
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  301
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2015  299
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczów  295
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  293
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Kuraszków  289
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2011  287
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sobień  284
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2010  283
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2008  283
Gminna Biblioteka Publiczna>Wystawa fotograficzna-zapraszamy>"Ocalić od zapomnienia"  283
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2005  272
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Ossa  270
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Kuraszków  269
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie Wójta 2014 początek kadencji>Reszelewski Jacek  268
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Struktura księgozbioru  267
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan kontroli zarządczej  263
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Goworek Barbara  261
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Meusiak Małgorzata  260
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Stępień Jacek  256
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Petrykozy  251
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Zakrzów  250
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczówek  249
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2009  247
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Miedzna Drewniana  245
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2012  244
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Skronina  243
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2007  242
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sędów  241
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Radwan  237
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Żelazowice  234
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  233
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Jóźwik Jan  233
>Informacje>Opinie RIO  231
>Informacje>Referendum  230
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Makuch Tadeusz  228
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan Pracy Rady Gminy Białaczów na 2014 rok  227
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej  225
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Reszelewski Jacek  219
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Prusek Zdzisław  213
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misja, cele i zadania  212
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Piotrowska Beata  212
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Jóźwik Jan  209
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok  207
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymańska Barbara  205
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Jaroszyńska Elżbieta  198
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Wilk Irena  196
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok  196
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  196
>Informacje>Wybory ławników 2015  195
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Smolarczyk Anna  195
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Adamus Marian  192
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie wójta 2014>Reszelewski Jacek  191
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Owsińska Grażyna  187
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Prusek Zdzisław  185
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Wiktorowicz Izabela  185
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wilk Beata  184
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Reszelewski Jacek  181
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Piotrowska Beata  177
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Łukasik Teresa  176
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Paduszyńska Marzanna  175
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu  172
>Informacje>Wykaz udzielonej pomocy publicznej  172
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Prusek Zdzisław  170
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jaworski Marek  169
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Urbańczyk Andrzej  168
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Zalega Mariola  168
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Prusek Zdzisław  168
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Ziębaczewska Krystyna  165
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Świtkowski Waldemar  163
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wereszka Zbigniew  160
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymczyk Piotr  160
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Stępień Jacek  158
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kowalczyk Józef  157
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Brzeski Tomasz  155
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Franaszczyk Maciej  155
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kocemba Zbigniew  154
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymańska Barbara  153
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymczyk Piotr  153
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jóźwik Krystyna  152
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Mastalerz Edward  152
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kocemba Zbigniew  151
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Pawłowska Jadwiga  150
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Martyka Andrzej  150
>Informacje>Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  149
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Franaszczyk Maciej  149
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jaworski Marek  148
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Goworek Barbara  148
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Świtkowski Waldemar  147
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Adamus Marian  146
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Ziębaczewska Krystyna  146
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Lasota Elżbieta  145
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Jaworski Marek  145
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Martyka Andrzej  143
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Kiraga Magda  143
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jóźwik Krystyna  143
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wijata Piotr  141
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Pawłowska Jadwiga  139
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Świtkowski Waldemar  139
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kowalczyk Józef  139
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Jachowicz Urszula  138
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Mastalerz Edward  137
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Sobieraj Elżbieta  136
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wilk Beata  136
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Franaszczyk Maciej  135
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Trębarczyk Zbigniew  134
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Paduszyńska Marzanna  134
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Jaworski Marek  134
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wijata Piotr  134
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Piotrowska Beata  133
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Rewizyjnej>Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  132
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Pawłowska Jadwiga  131
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na rok 2015  129
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Franaszczyk Maciej  128
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Brzeski Tomasz  127
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Wiktorowicz Izabela  127
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Lasota Elżbieta  126
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Adamus Marian  125
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Łukasik Teresa  124
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Martyka Andrzej  124
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Smolarczyk Anna  124
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Wilk Irena  124
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Adamus Marian  124
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Świtkowski Waldemar  122
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Jaroszyńska Elżbieta  120
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Martyka Andrzej  119
>Informacje>Zgromadzenia  119
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Stępień Jacek  119
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Kiraga Magda  118
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Zalega Mariola  116
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Trębarczyk Zbigniew  115
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Pawłowska Jadwiga  113
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wereszka Zbigniew  108
>>Menu Podmiotowe  88
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Podgrodzka-Gierczak Anna  82
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  48
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Cichacki Kazimierz  47
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  46
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  29
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  28
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  27
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  27
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  15
>>  13
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan Kontroli Zarządczej  12
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Lista pracowników  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  11
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misje,cele i zadania  11
Menu Podmiotowe>Wójt>Oświadczenie majątkowe  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  10
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Lista pracowników  8
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacje z realizacji Planu Kontroli Zarządczej  8
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Informacje ogólne  8
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Oświadczenia majątkowe  8
Jednostki organicacyjne>GTBS>Informacje ogólne  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przetargi  7
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Lista pracowników  7
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  6
>Informacje>Wpisz nazwęWybory do Europarlamentu Europejskiego zarzadzone na dzień 25 maja 2014 r.  6
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Informacje ogólne  5
>Informacje>Wybory ławników 2015  5
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  5
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wiklino  5
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ognisko TKKF 'STAL'  4
Menu Podmiotowe>Wójt>1  4
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Informacje ogólne  4
Menu Podmiotowe>Wójt>11  4
Jednostki organicacyjne>GOK>Informacje ogólne  3
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Informacje ogólne  3
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Zaproszenie na dożynki  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SwePol Link'  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Piłkarski 'PIAST'  3
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  3
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>GTBS>Aktualności  3
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  2
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Osoby i ich kompetencje  2
>Informacje>Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczacych statutów sołectw  2
Jednostki organicacyjne>GOPS>Rejestry i ewidencje  2
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Zasady funkcjonowania  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ludowy Klub Sportowy LKS Białaczów  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Status prawny  2
>Informacje>Referendum  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Majątek  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SZANSA'  2
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Status prawny przedszkola  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Status prawny  1
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>GOK>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Status prawny  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  1
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów  1
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przedmiot działalności i kompetencje  1
>Informacje>Konkurs ofert  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
>Informacje>Nabór pracowników  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Oświata  1
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Osoby i ich kompetencje  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych>GSRPS  1
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Status prawny  1
Program Integracji Społecznej>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1
Początek strony