Statystyki odwiedzin Biuletynu
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia publiczne  26724
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Zarządzenia Wójta  15861
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Uchwały Rady  14983
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia poniżej 30 000 euro  12624
>Informacje>Ogłoszenia  11230
>Informacje>Aktualności  10948
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Informacje dla Wykonawców  7199
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Rady  6622
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowania  6370
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Sprzedaż nieruchomości  4552
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Budżetu  4536
Menu Podmiotowe>Wójt>Wójt  4150
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Oświaty  4041
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej  4026
>Informacje>Nabór pracowników  3980
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Informacje ogólne  3754
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rolnictwa  3703
>Informacje>Konkurs ofert  3458
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Informacje ogólne  3339
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Skład Rady  3191
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Konkursy  3127
>Informacje>Redakcja  3108
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Ogłoszenia różne  3073
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Informacje ogólne  2990
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Białaczów  2960
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Osoby i ich kompetencje  2867
>Informacje>Gmina Białaczów  2509
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  2419
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Wąglany  2403
>Informacje>Konkurs ofert  2355
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Informacje ogólne  2297
Jednostki organicacyjne>GOPS>Informacje ogólne  2245
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Jóźwik Jan  2226
Jednostki organicacyjne>GOPS>Osoby ich kompetencje  2139
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Goworek Barbara  1895
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Lista pracowników  1879
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Informacje ogólne  1867
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowań poniżej 30 000 euro  1861
Informacje>otwarty konkurs ofert>otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  1857
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Informacje ogólne  1842
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego  1812
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wąglany  1810
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Petrykozy  1798
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Aktualności  1794
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Sekretariat oraz obsługa Biura Rady  1790
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Informacje ogólne  1777
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Lista pracowników  1717
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Ewidencja ludności  1713
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Aktualne stawki podatków  1710
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Kałuża Anna  1702
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Informacje ogólne  1694
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Aktualności  1685
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Lista pracowników  1672
Menu Podmiotowe>Wójt>Aktualności  1632
>Informacje>Sprawy,wnioski,skargi  1629
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2010  1621
Menu Podmiotowe>Wójt>Przedmiot działalności i kompetencje  1613
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Komisje  1605
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Smolarczyk Anna  1590
>Informacje>Konsulatacje  1569
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Petrykozy  1569
Jednostki organicacyjne>GOPS>Ogłoszenia  1564
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">"U Źródeł"  1527
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Organizacja i kadry  1510
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Informacje ogólne  1510
Informacje>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1506
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Lista pracowników  1500
>Menu Przedmiotowe>Rejestry i ewidencje  1478
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczów  1474
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Miedzna Drewniana  1470
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Plan Dożynek  1467
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna  1461
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Plan Budżetu  1450
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Lista pracowników  1442
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczówek  1442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Jaroszyńska Elżbieta  1439
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  1438
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Skronina  1433
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Rolnictwo i ochrona środowiska  1409
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Jednostki pomocnicze  1406
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawy w Urzędzie  1395
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Wilk Irena  1380
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  1377
Jednostki organicacyjne>GCI>Informacje ogólne  1368
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Białaczów.  1361
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Statut Gminy  1354
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia  1340
Organizacje i stowarzyszenia>LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS Białaczów>Informacje ogólne  1334
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Inwestycje, ochrona przeciwpożarowa  1327
Jednostki organicacyjne>GOPS>Komunikaty  1326
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Raczyńska Ewa  1320
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Ossa  1316
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  1312
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Owsińska Grażyna  1292
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Żelazowice  1291
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Zalega Mariola  1289
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">Konkursy  1287
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2010  1281
Jednostki organicacyjne>GOPS>Status prawny  1272
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1255
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Majątek  1248
Informacje>Kapitał Ludzki>Promocja realizowanych projektów  1241
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  1236
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Informacje ogólne  1227
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Informacje ogólne  1220
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość podatkowa  1217
>Informacje>Regulamin organizacyjny  1212
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  1209
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Zakrzów  1186
Menu Podmiotowe>Wójt>status prawny  1180
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Radwan  1174
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Radwan  1171
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Skronina  1170
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Program Ochrony Środowiska  1170
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sędów  1160
>Informacje>Małe dotacje  1159
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Żelazowice  1159
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Miedzna Drewniana  1148
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Przedmiot działalności i kompetencje  1144
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Informacje  1144
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  1138
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  1135
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Status prawny  1135
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Godziny otwarcia  1121
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Informacje ogólne  1118
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczów  1117
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zadania GOPS  1116
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sobień  1116
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Lokalna Strategia Rozwoju LGD "U ŹRÓDEŁ"  1090
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość i administracja  1076
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  1072
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Łukasik Teresa  1068
Jednostki organicacyjne>GOPS>Projekt  1066
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Białaczów  1060
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Gospodarki Odpadami  1053
>Informacje>konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących statutów sołectw  1035
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Informacje ogólne  1031
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  1030
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Lista pracowników  1023
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczówek  1020
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zarządzenia  1001
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Struktura księgozbioru  999
>Informacje>Wybory ławników  984
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków  983
>Informacje>Wybory uzupełniające do Rady Gminy  978
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności  974
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  973
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Białaczowie  970
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Godziny otwarcia  948
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla przedsiębiorców  947
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.  939
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Prusek Zdzisław  910
Gminna Biblioteka Publiczna>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁACZOWIE>Statut Biblioteki  909
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  909
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Pawłowska Jadwiga  900
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Status prawny  900
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Status prawny  895
>Informacje>Polityka prywatności  887
>Informacje>Statut  860
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Kwaśniewska Zofia  859
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Status prawny  849
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  842
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Białaczów  834
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2015  830
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Wąglany  822
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Kuraszków  812
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Kuraszków  811
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  810
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Status prawny  809
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla osób prywatnych  809
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- orkiestra  806
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sobień  802
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczów  800
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  796
>Informacje>Referendum  795
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  775
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  772
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan kontroli zarządczej  770
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii  768
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Ossa  761
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Meusiak Małgorzata  755
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- rozszerzenie zakresu usług medycznych  753
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia ruchowe  749
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne  749
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  746
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  742
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Wiktorowicz Izabela  741
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  740
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  737
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  735
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  731
>Informacje>Opinie RIO  730
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Sikora Stanisław  730
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie Wójta 2014 początek kadencji>Reszelewski Jacek  729
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  728
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Petrykozy  726
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  726
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Goworek Stanisław  719
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Zakrzów  719
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2005  718
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  717
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sędów  715
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczówek  713
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  713
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Radwan  710
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Goworek Barbara  710
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2011  710
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Miedzna Drewniana  709
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  708
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Bielczyk Henryk  707
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej  705
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  703
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Żelazowice  703
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Skronina  703
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kowalczyk Krzysztof  701
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2008  698
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzozowska Anna  692
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan Pracy Rady Gminy Białaczów na 2014 rok  691
>Informacje>Wybory ławników 2015  684
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misja, cele i zadania  682
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2012  681
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2010  681
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu  679
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Status prawny  677
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Piotrowska Beata  671
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie wójta 2014>Reszelewski Jacek  669
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  668
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok  663
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Jóźwik Jan  661
Informacje>otwarty konkurs ofert>ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 r.  658
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Świtkowski Waldemar  656
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Jóźwik Jan  655
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Adamus Marian  653
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Ireneusz  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Ziębaczewska Krystyna  651
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymańska Barbara  647
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2007  644
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wilk Beata  644
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Deperas Paweł  642
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Jaroszyńska Elżbieta  638
>Informacje>Wykaz udzielonej pomocy publicznej  636
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2009  633
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  633
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Rek Józef Krzysztof  630
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Prusek Zdzisław  629
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Stępień Jacek  629
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok  625
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gmina Białaczów PPWOW  624
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymańska Barbara  624
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>PPWOW  623
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wijata Piotr  620
Gminna Biblioteka Publiczna>Wystawa fotograficzna-zapraszamy>"Ocalić od zapomnienia"  617
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Reszelewski Jacek  611
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Prusek Zdzisław  604
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Owsińska Grażyna  600
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Urbańczyk Andrzej  599
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Prusek Zdzisław  596
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Wilk Irena  595
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Paduszyńska Marzanna  593
>Informacje>Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  592
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Smolarczyk Anna  591
>Informacje>Wybory2006  590
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Struktura księgozbioru  589
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Prusek Zdzisław  589
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Reszelewski Jacek  584
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Goworek Barbara  583
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kowalczyk Józef  583
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Wiktorowicz Izabela  583
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Łukasik Teresa  583
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymczyk Piotr  579
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Adamus Marian  579
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wereszka Zbigniew  577
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Jachowicz Urszula  577
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Paduszyńska Marzanna  576
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymczyk Piotr  576
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Ziębaczewska Krystyna  575
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Piotrowska Beata  574
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Jaworski Marek  574
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kocemba Zbigniew  573
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Franaszczyk Maciej  572
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Brzeski Tomasz  572
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Jaroszyńska Elżbieta  571
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Stępień Jacek  571
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Franaszczyk Maciej  571
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Kiraga Magda  570
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jóźwik Krystyna  569
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Adamus Marian  569
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Świtkowski Waldemar  569
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Trębarczyk Zbigniew  567
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na rok 2015  567
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Świtkowski Waldemar  567
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Zalega Mariola  566
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Lasota Elżbieta  563
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Piotrowska Beata  562
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wilk Beata  561
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Mastalerz Edward  561
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wijata Piotr  561
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Jaworski Marek  560
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Wiktorowicz Izabela  559
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Rewizyjnej>Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  557
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Pawłowska Jadwiga  557
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Lasota Elżbieta  557
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Łukasik Teresa  555
>Informacje>Zgromadzenia  555
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Franaszczyk Maciej  554
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Prusek Elżbieta  551
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Smolarczyk Anna  551
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Brzeski Tomasz  551
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Wilk Irena  549
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Sobieraj Elżbieta  549
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Martyka Andrzej  548
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Pawłowska Jadwiga  548
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Świtkowski Waldemar  548
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Trębarczyk Zbigniew  547
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Martyka Andrzej  545
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Pawłowska Jadwiga  544
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jaworski Marek  538
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymczyk Piotr  537
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Kiraga Magda  535
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Stępień Jacek  533
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Zalega Mariola  532
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Martyka Andrzej  529
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jaworski Marek  529
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzóska Zofia  527
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Franaszczyk Maciej  525
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Ziębaczewska Krystyna  525
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Adamus Marian  523
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Świtkowski Waldemar  523
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kowalczyk Józef  521
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kocemba Zbigniew  520
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jóźwik Krystyna  515
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymańska Barbara  514
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Martyka Andrzej  513
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Pawłowska Jadwiga  512
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Mastalerz Edward  510
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Jacek  442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szołowski Wojciech  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Jóźwik Józef Nikodem  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Borończyk Elżbieta  364
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Brudnicka Hanna  354
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Drzazga Jadwiga  351
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Stanisław  331
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wereszka Zbigniew  329
Menu Podmiotowe>Wójt>Status prawny  320
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kocemba Zbigniew  317
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Józef Nikodem  314
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Paduch Jolanta  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Czerczak Jan  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Franaszczyk Maciej  307
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Kuraszków  269
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Makuch Tadeusz  228
>>Menu Podmiotowe  89
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Podgrodzka-Gierczak Anna  82
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  48
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Cichacki Kazimierz  47
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  46
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  29
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  28
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  27
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  27
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  15
>>  15
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan Kontroli Zarządczej  12
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Lista pracowników  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  12
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misje,cele i zadania  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  11
Menu Podmiotowe>Wójt>Oświadczenie majątkowe  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  10
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Lista pracowników  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Informacje ogólne  8
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Oświadczenia majątkowe  8
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  8
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacje z realizacji Planu Kontroli Zarządczej  8
Jednostki organicacyjne>GTBS>Informacje ogólne  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przetargi  7
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Lista pracowników  7
>Informacje>Wpisz nazwęWybory do Europarlamentu Europejskiego zarzadzone na dzień 25 maja 2014 r.  6
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  6
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Informacje ogólne  5
>Informacje>Wybory ławników 2015  5
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wiklino  5
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  5
Menu Podmiotowe>Wójt>1  4
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Informacje ogólne  4
Menu Podmiotowe>Wójt>11  4
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ognisko TKKF 'STAL'  4
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Zaproszenie na dożynki  3
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Informacje ogólne  3
Jednostki organicacyjne>GOK>Informacje ogólne  3
Jednostki organicacyjne>GTBS>Aktualności  3
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Piłkarski 'PIAST'  3
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Osoby i ich kompetencje  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SwePol Link'  3
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  2
>Informacje>Referendum  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SZANSA'  2
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Status prawny  2
Jednostki organicacyjne>GOPS>Rejestry i ewidencje  2
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Osoby i ich kompetencje  2
>Informacje>Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczacych statutów sołectw  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ludowy Klub Sportowy LKS Białaczów  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Majątek  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Zasady funkcjonowania  2
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Status prawny przedszkola  1
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Status prawny  1
Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych>GSRPS  1
Jednostki organicacyjne>GOK>Osoby i ich kompetencje  1
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Osoby i ich kompetencje  1
>Informacje>Nabór pracowników  1
>Informacje>Konkurs ofert  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Status prawny  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Oświata  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przedmiot działalności i kompetencje  1
Program Integracji Społecznej>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Status prawny  1
Początek strony