Statystyki odwiedzin Biuletynu
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia publiczne  26407
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Zarządzenia Wójta  15102
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Uchwały Rady  14333
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia poniżej 30 000 euro  12438
>Informacje>Ogłoszenia  10988
>Informacje>Aktualności  10683
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Informacje dla Wykonawców  6975
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Rady  6316
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowania  6294
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Sprzedaż nieruchomości  4500
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Budżetu  4275
Menu Podmiotowe>Wójt>Wójt  4095
>Informacje>Nabór pracowników  3833
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Oświaty  3799
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej  3784
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Informacje ogólne  3704
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rolnictwa  3476
>Informacje>Konkurs ofert  3363
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Informacje ogólne  3296
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Skład Rady  3135
>Informacje>Redakcja  3046
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Konkursy  3044
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Ogłoszenia różne  2976
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Informacje ogólne  2923
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Białaczów  2914
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Osoby i ich kompetencje  2817
>Informacje>Gmina Białaczów  2456
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  2380
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Wąglany  2360
>Informacje>Konkurs ofert  2355
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Informacje ogólne  2252
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Jóźwik Jan  2226
Jednostki organicacyjne>GOPS>Informacje ogólne  2201
Jednostki organicacyjne>GOPS>Osoby ich kompetencje  2093
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Goworek Barbara  1895
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Lista pracowników  1835
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Informacje ogólne  1827
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Informacje ogólne  1803
Informacje>otwarty konkurs ofert>otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  1795
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowań poniżej 30 000 euro  1786
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego  1776
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wąglany  1764
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Sekretariat oraz obsługa Biura Rady  1744
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Aktualności  1744
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Informacje ogólne  1740
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Petrykozy  1740
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Ewidencja ludności  1679
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Lista pracowników  1675
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Aktualne stawki podatków  1672
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Informacje ogólne  1653
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Kałuża Anna  1648
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Lista pracowników  1626
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Aktualności  1624
Menu Podmiotowe>Wójt>Aktualności  1611
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Smolarczyk Anna  1590
>Informacje>Sprawy,wnioski,skargi  1590
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Komisje  1568
Menu Podmiotowe>Wójt>Przedmiot działalności i kompetencje  1566
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2010  1561
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Petrykozy  1522
Jednostki organicacyjne>GOPS>Ogłoszenia  1519
>Informacje>Konsulatacje  1503
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">"U Źródeł"  1482
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Informacje ogólne  1473
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Organizacja i kadry  1468
Informacje>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1464
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Lista pracowników  1456
>Menu Przedmiotowe>Rejestry i ewidencje  1445
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Jaroszyńska Elżbieta  1439
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczów  1434
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Miedzna Drewniana  1427
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Plan Dożynek  1423
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna  1420
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Plan Budżetu  1412
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Lista pracowników  1404
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczówek  1401
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  1396
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Skronina  1385
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Wilk Irena  1380
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawy w Urzędzie  1373
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Jednostki pomocnicze  1369
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Rolnictwo i ochrona środowiska  1368
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Białaczów.  1327
Jednostki organicacyjne>GCI>Informacje ogólne  1327
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Statut Gminy  1314
Organizacje i stowarzyszenia>LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS Białaczów>Informacje ogólne  1302
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia  1297
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  1295
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Inwestycje, ochrona przeciwpożarowa  1291
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Zalega Mariola  1289
Jednostki organicacyjne>GOPS>Komunikaty  1285
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  1276
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Ossa  1268
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Raczyńska Ewa  1266
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">Konkursy  1253
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Żelazowice  1247
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2010  1245
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Owsińska Grażyna  1240
Jednostki organicacyjne>GOPS>Status prawny  1233
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Majątek  1219
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  1200
Informacje>Kapitał Ludzki>Promocja realizowanych projektów  1199
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Informacje ogólne  1186
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Informacje ogólne  1184
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość podatkowa  1182
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1180
>Informacje>Regulamin organizacyjny  1174
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  1161
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Zakrzów  1146
Menu Podmiotowe>Wójt>status prawny  1133
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Radwan  1132
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Radwan  1126
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sędów  1123
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Skronina  1121
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Żelazowice  1121
>Informacje>Małe dotacje  1112
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Program Ochrony Środowiska  1111
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Przedmiot działalności i kompetencje  1108
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Miedzna Drewniana  1107
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Informacje  1101
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Status prawny  1098
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sobień  1085
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Godziny otwarcia  1083
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zadania GOPS  1079
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Informacje ogólne  1075
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  1073
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  1072
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Łukasik Teresa  1068
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczów  1060
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość i administracja  1038
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  1031
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Lokalna Strategia Rozwoju LGD "U ŹRÓDEŁ"  1027
Jednostki organicacyjne>GOPS>Projekt  1027
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Białaczów  1024
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Gospodarki Odpadami  1017
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Informacje ogólne  998
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  998
>Informacje>konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących statutów sołectw  991
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Lista pracowników  988
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczówek  982
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Struktura księgozbioru  961
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zarządzenia  957
>Informacje>Wybory ławników  945
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności  937
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków  928
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  920
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Godziny otwarcia  914
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla przedsiębiorców  914
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Białaczowie  912
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Prusek Zdzisław  910
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.  901
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Pawłowska Jadwiga  900
>Informacje>Wybory uzupełniające do Rady Gminy  893
Gminna Biblioteka Publiczna>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁACZOWIE>Statut Biblioteki  872
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Status prawny  867
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Status prawny  866
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Kwaśniewska Zofia  859
>Informacje>Polityka prywatności  853
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  852
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Status prawny  821
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  814
>Informacje>Statut  814
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  810
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  796
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Kuraszków  793
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Białaczów  793
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Status prawny  781
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla osób prywatnych  781
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Wąglany  778
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  775
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- orkiestra  772
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  772
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Kuraszków  768
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2015  768
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sobień  760
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczów  758
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  746
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  742
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Wiktorowicz Izabela  741
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  740
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  737
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  735
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii  733
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  731
>Informacje>Referendum  731
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Sikora Stanisław  730
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  728
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  726
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Ossa  721
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Goworek Stanisław  719
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- rozszerzenie zakresu usług medycznych  718
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia ruchowe  714
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne  714
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  713
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  708
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Bielczyk Henryk  707
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan kontroli zarządczej  703
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  703
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Meusiak Małgorzata  703
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kowalczyk Krzysztof  701
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzozowska Anna  692
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Petrykozy  690
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie Wójta 2014 początek kadencji>Reszelewski Jacek  687
>Informacje>Opinie RIO  686
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2005  684
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Zakrzów  682
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczówek  679
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sędów  679
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2011  678
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Miedzna Drewniana  675
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Radwan  674
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Skronina  670
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Żelazowice  669
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2008  668
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Goworek Barbara  665
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Status prawny  660
Informacje>otwarty konkurs ofert>ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 r.  658
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Świtkowski Waldemar  656
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  654
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Ireneusz  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Ziębaczewska Krystyna  651
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2010  651
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan Pracy Rady Gminy Białaczów na 2014 rok  650
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2012  645
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Deperas Paweł  642
>Informacje>Wybory ławników 2015  642
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej  642
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu  633
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  631
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Rek Józef Krzysztof  630
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Stępień Jacek  629
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok  625
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymańska Barbara  624
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Jóźwik Jan  623
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie wójta 2014>Reszelewski Jacek  622
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Piotrowska Beata  620
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misja, cele i zadania  619
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Jóźwik Jan  616
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  616
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Adamus Marian  614
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2007  614
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymańska Barbara  606
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wilk Beata  604
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2009  603
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Jaroszyńska Elżbieta  599
Gminna Biblioteka Publiczna>Wystawa fotograficzna-zapraszamy>"Ocalić od zapomnienia"  596
>Informacje>Wykaz udzielonej pomocy publicznej  593
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok  591
>Informacje>Wybory2006  590
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Prusek Zdzisław  587
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>PPWOW  582
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Prusek Zdzisław  581
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymczyk Piotr  579
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gmina Białaczów PPWOW  579
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Reszelewski Jacek  571
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Reszelewski Jacek  571
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wijata Piotr  571
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Struktura księgozbioru  570
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Wilk Irena  568
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Prusek Zdzisław  566
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Smolarczyk Anna  564
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Owsińska Grażyna  562
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Wiktorowicz Izabela  556
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Paduszyńska Marzanna  556
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Łukasik Teresa  556
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Urbańczyk Andrzej  556
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Prusek Zdzisław  552
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Prusek Elżbieta  551
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Piotrowska Beata  547
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Stępień Jacek  544
>Informacje>Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  544
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kowalczyk Józef  543
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Goworek Barbara  542
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wereszka Zbigniew  539
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Adamus Marian  539
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Jaworski Marek  539
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Zalega Mariola  539
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymczyk Piotr  538
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Brzeski Tomasz  537
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Jachowicz Urszula  537
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Paduszyńska Marzanna  536
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Ziębaczewska Krystyna  536
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kocemba Zbigniew  534
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Jaroszyńska Elżbieta  534
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na rok 2015  533
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Adamus Marian  533
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Kiraga Magda  533
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Franaszczyk Maciej  533
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Franaszczyk Maciej  532
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Pawłowska Jadwiga  531
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Świtkowski Waldemar  530
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jóźwik Krystyna  530
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Świtkowski Waldemar  529
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Trębarczyk Zbigniew  528
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzóska Zofia  527
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Franaszczyk Maciej  527
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wijata Piotr  525
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Piotrowska Beata  525
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymczyk Piotr  524
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Lasota Elżbieta  524
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Jaworski Marek  523
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Mastalerz Edward  522
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Wiktorowicz Izabela  522
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Świtkowski Waldemar  522
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Rewizyjnej>Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  521
>Informacje>Zgromadzenia  520
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Lasota Elżbieta  520
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wilk Beata  520
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Martyka Andrzej  518
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Łukasik Teresa  517
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jaworski Marek  515
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Brzeski Tomasz  514
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Smolarczyk Anna  514
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Ziębaczewska Krystyna  511
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Franaszczyk Maciej  511
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Sobieraj Elżbieta  511
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Martyka Andrzej  511
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Trębarczyk Zbigniew  511
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jaworski Marek  511
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Świtkowski Waldemar  510
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Wilk Irena  510
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Adamus Marian  509
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Pawłowska Jadwiga  508
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Pawłowska Jadwiga  507
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kowalczyk Józef  507
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kocemba Zbigniew  506
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jóźwik Krystyna  501
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymańska Barbara  501
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Martyka Andrzej  499
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Kiraga Magda  499
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Pawłowska Jadwiga  498
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Mastalerz Edward  497
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Stępień Jacek  496
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Zalega Mariola  495
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Martyka Andrzej  490
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Jacek  442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szołowski Wojciech  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Jóźwik Józef Nikodem  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Borończyk Elżbieta  364
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Brudnicka Hanna  354
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Drzazga Jadwiga  351
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Stanisław  331
Menu Podmiotowe>Wójt>Status prawny  320
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kocemba Zbigniew  317
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Józef Nikodem  314
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Paduch Jolanta  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Czerczak Jan  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Franaszczyk Maciej  307
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wereszka Zbigniew  291
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Kuraszków  269
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Makuch Tadeusz  228
>>Menu Podmiotowe  89
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Podgrodzka-Gierczak Anna  82
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  48
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Cichacki Kazimierz  47
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  46
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  29
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  28
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  27
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  27
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  15
>>  15
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan Kontroli Zarządczej  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  12
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Lista pracowników  12
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misje,cele i zadania  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  11
Menu Podmiotowe>Wójt>Oświadczenie majątkowe  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  10
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacje z realizacji Planu Kontroli Zarządczej  8
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Lista pracowników  8
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Informacje ogólne  8
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Oświadczenia majątkowe  8
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przetargi  7
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Lista pracowników  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Informacje ogólne  7
>Informacje>Wpisz nazwęWybory do Europarlamentu Europejskiego zarzadzone na dzień 25 maja 2014 r.  6
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  6
>Informacje>Wybory ławników 2015  5
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wiklino  5
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Informacje ogólne  5
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  5
Menu Podmiotowe>Wójt>1  4
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Informacje ogólne  4
Menu Podmiotowe>Wójt>11  4
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ognisko TKKF 'STAL'  4
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Informacje ogólne  3
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  3
Jednostki organicacyjne>GTBS>Aktualności  3
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Osoby i ich kompetencje  3
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Zaproszenie na dożynki  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Piłkarski 'PIAST'  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SwePol Link'  3
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>GOK>Informacje ogólne  3
Jednostki organicacyjne>GOPS>Rejestry i ewidencje  2
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Status prawny  2
>Informacje>Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczacych statutów sołectw  2
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Zasady funkcjonowania  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ludowy Klub Sportowy LKS Białaczów  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Majątek  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SZANSA'  2
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Osoby i ich kompetencje  2
>Informacje>Referendum  2
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  1
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przedmiot działalności i kompetencje  1
Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych>GSRPS  1
>Informacje>Konkurs ofert  1
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Status prawny przedszkola  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Oświata  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Osoby i ich kompetencje  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Status prawny  1
Program Integracji Społecznej>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>GOK>Osoby i ich kompetencje  1
>Informacje>Nabór pracowników  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Status prawny  1
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Status prawny  1
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Osoby i ich kompetencje  1
Początek strony