Statystyki odwiedzin Biuletynu
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia publiczne  24375
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Zarządzenia Wójta  12523
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Uchwały Rady  12201
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia poniżej 30 000 euro  10788
>Informacje>Ogłoszenia  9947
>Informacje>Aktualności  9693
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Informacje dla Wykonawców  5946
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowania  5840
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Rady  5090
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Sprzedaż nieruchomości  4081
Menu Podmiotowe>Wójt>Wójt  3654
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Informacje ogólne  3304
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Budżetu  3095
>Informacje>Nabór pracowników  2981
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Informacje ogólne  2877
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Oświaty  2698
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Skład Rady  2697
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej  2649
>Informacje>Konkurs ofert  2607
>Informacje>Redakcja  2605
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2594
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Białaczów  2487
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Informacje ogólne  2479
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Ogłoszenia różne  2474
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rolnictwa  2424
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Osoby i ich kompetencje  2388
>Informacje>Konkurs ofert  2355
>Informacje>Gmina Białaczów  2023
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  2000
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Wąglany  1933
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Informacje ogólne  1816
Jednostki organicacyjne>GOPS>Informacje ogólne  1800
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Jóźwik Jan  1767
Jednostki organicacyjne>GOPS>Osoby ich kompetencje  1686
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Goworek Barbara  1552
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Informacje ogólne  1434
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Lista pracowników  1425
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego  1406
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Informacje ogólne  1397
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wąglany  1363
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Informacje ogólne  1335
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Sekretariat oraz obsługa Biura Rady  1333
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Aktualności  1300
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Ewidencja ludności  1298
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Aktualne stawki podatków  1292
Menu Podmiotowe>Wójt>Aktualności  1283
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Lista pracowników  1274
Informacje>otwarty konkurs ofert>otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  1266
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Informacje ogólne  1255
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Petrykozy  1245
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowań poniżej 30 000 euro  1245
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Lista pracowników  1220
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Smolarczyk Anna  1207
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Kałuża Anna  1167
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Komisje  1159
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Aktualności  1145
Menu Podmiotowe>Wójt>Przedmiot działalności i kompetencje  1137
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Petrykozy  1120
Jednostki organicacyjne>GOPS>Ogłoszenia  1109
>Informacje>Sprawy,wnioski,skargi  1101
>Menu Przedmiotowe>Rejestry i ewidencje  1079
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Informacje ogólne  1077
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Organizacja i kadry  1074
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">"U Źródeł"  1067
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawy w Urzędzie  1066
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2010  1065
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Jaroszyńska Elżbieta  1052
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Lista pracowników  1051
Informacje>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1049
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna  1027
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Miedzna Drewniana  1016
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Lista pracowników  1013
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczów  1010
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Plan Budżetu  1008
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Wilk Irena  993
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Białaczów.  981
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  977
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Rolnictwo i ochrona środowiska  977
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczówek  974
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Jednostki pomocnicze  965
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Plan Dożynek  962
Jednostki organicacyjne>GCI>Informacje ogólne  949
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Skronina  942
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Inwestycje, ochrona przeciwpożarowa  919
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Zalega Mariola  914
Organizacje i stowarzyszenia>LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS Białaczów>Informacje ogólne  911
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Prusek Zdzisław  910
Jednostki organicacyjne>GOPS>Komunikaty  905
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Pawłowska Jadwiga  900
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  898
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Statut Gminy  895
>Informacje>Konsulatacje  879
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Kwaśniewska Zofia  859
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Majątek  851
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Raczyńska Ewa  846
Jednostki organicacyjne>GOPS>Status prawny  843
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Żelazowice  843
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Ossa  839
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia  830
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  818
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">Konkursy  815
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Informacje ogólne  806
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość podatkowa  805
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Informacje ogólne  797
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  792
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2010  777
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Owsińska Grażyna  767
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Radwan  731
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Sikora Stanisław  730
Informacje>Kapitał Ludzki>Promocja realizowanych projektów  729
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Żelazowice  727
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Program Ochrony Środowiska  725
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Zakrzów  725
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Radwan  720
>Informacje>Regulamin organizacyjny  720
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Skronina  719
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Goworek Stanisław  719
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  718
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Miedzna Drewniana  717
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sędów  714
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zadania GOPS  709
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  708
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Bielczyk Henryk  707
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kowalczyk Krzysztof  701
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Status prawny  700
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Łukasik Teresa  700
Menu Podmiotowe>Wójt>status prawny  692
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzozowska Anna  692
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sobień  691
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  687
>Informacje>Małe dotacje  687
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  686
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Godziny otwarcia  684
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Przedmiot działalności i kompetencje  682
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość i administracja  680
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Białaczów  669
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Informacje ogólne  665
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Lokalna Strategia Rozwoju LGD "U ŹRÓDEŁ"  663
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Gospodarki Odpadami  661
Informacje>otwarty konkurs ofert>ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 r.  658
Jednostki organicacyjne>GOPS>Projekt  656
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Świtkowski Waldemar  656
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Ireneusz  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Ziębaczewska Krystyna  651
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  643
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Deperas Paweł  642
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Informacje ogólne  637
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczów  634
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Informacje  632
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  631
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Rek Józef Krzysztof  630
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymańska Barbara  624
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Lista pracowników  621
>Informacje>konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących statutów sołectw  610
>Informacje>Wybory ławników  600
>Informacje>Wybory2006  590
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczówek  589
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków  583
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymczyk Piotr  579
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Struktura księgozbioru  575
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zarządzenia  566
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Godziny otwarcia  552
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Prusek Elżbieta  551
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności  551
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla przedsiębiorców  548
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzóska Zofia  527
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.  526
Gminna Biblioteka Publiczna>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁACZOWIE>Statut Biblioteki  520
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Status prawny  507
>Informacje>Statut  505
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  501
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Status prawny  496
>Informacje>Polityka prywatności  493
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  492
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  473
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Kuraszków  472
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Status prawny  458
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  448
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Jacek  442
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla osób prywatnych  442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  432
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szołowski Wojciech  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  426
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  425
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Jóźwik Józef Nikodem  420
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Status prawny  419
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- orkiestra  418
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  414
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Białaczowie  410
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Wiktorowicz Izabela  397
>Informacje>Wybory uzupełniające do Rady Gminy  396
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  394
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  389
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii  389
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  385
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  385
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne  384
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  384
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  378
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  376
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia ruchowe  375
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- rozszerzenie zakresu usług medycznych  374
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Białaczów  373
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  373
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Status prawny  365
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>PPWOW  365
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Borończyk Elżbieta  364
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  360
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Wąglany  356
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Brudnicka Hanna  354
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2015  351
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Drzazga Jadwiga  351
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  349
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gmina Białaczów PPWOW  345
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczów  344
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Kuraszków  341
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sobień  335
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Stanisław  331
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2011  329
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2008  322
Menu Podmiotowe>Wójt>Status prawny  320
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  319
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2010  318
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kocemba Zbigniew  317
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2005  314
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Józef Nikodem  314
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Ossa  314
Gminna Biblioteka Publiczna>Wystawa fotograficzna-zapraszamy>"Ocalić od zapomnienia"  313
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan kontroli zarządczej  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Paduch Jolanta  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Czerczak Jan  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie Wójta 2014 początek kadencji>Reszelewski Jacek  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Meusiak Małgorzata  307
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Franaszczyk Maciej  307
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Stępień Jacek  303
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Petrykozy  300
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Zakrzów  299
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Goworek Barbara  299
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Struktura księgozbioru  292
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczówek  292
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2012  290
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Miedzna Drewniana  288
>Informacje>Referendum  287
>Informacje>Opinie RIO  282
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sędów  282
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Radwan  280
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2009  280
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Skronina  279
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Jóźwik Jan  276
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  276
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan Pracy Rady Gminy Białaczów na 2014 rok  274
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2007  274
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Żelazowice  273
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Kuraszków  269
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej  263
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Reszelewski Jacek  258
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misja, cele i zadania  254
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Prusek Zdzisław  249
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Piotrowska Beata  249
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok  248
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Jóźwik Jan  246
>Informacje>Wybory ławników 2015  243
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymańska Barbara  241
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie wójta 2014>Reszelewski Jacek  240
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  238
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Jaroszyńska Elżbieta  238
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok  235
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Adamus Marian  233
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Smolarczyk Anna  231
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Wilk Irena  231
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Makuch Tadeusz  228
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu  227
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Owsińska Grażyna  226
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wilk Beata  226
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Prusek Zdzisław  224
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Wiktorowicz Izabela  220
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Łukasik Teresa  219
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Reszelewski Jacek  218
>Informacje>Wykaz udzielonej pomocy publicznej  217
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Piotrowska Beata  216
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Paduszyńska Marzanna  211
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Prusek Zdzisław  210
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Prusek Zdzisław  210
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jaworski Marek  208
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Zalega Mariola  207
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Urbańczyk Andrzej  203
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Stępień Jacek  202
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Świtkowski Waldemar  198
>Informacje>Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  197
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wereszka Zbigniew  197
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Ziębaczewska Krystyna  196
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymczyk Piotr  195
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Franaszczyk Maciej  194
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Goworek Barbara  192
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kowalczyk Józef  192
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kocemba Zbigniew  192
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymczyk Piotr  192
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Brzeski Tomasz  191
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Pawłowska Jadwiga  190
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymańska Barbara  190
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jóźwik Krystyna  189
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Martyka Andrzej  188
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Ziębaczewska Krystyna  186
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kocemba Zbigniew  185
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jóźwik Krystyna  184
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Adamus Marian  183
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Martyka Andrzej  183
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Mastalerz Edward  183
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Franaszczyk Maciej  183
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Świtkowski Waldemar  182
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jaworski Marek  182
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Jaworski Marek  181
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wijata Piotr  181
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Świtkowski Waldemar  180
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Kiraga Magda  180
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kowalczyk Józef  180
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Jachowicz Urszula  180
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Lasota Elżbieta  179
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Paduszyńska Marzanna  177
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Pawłowska Jadwiga  177
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wijata Piotr  177
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Piotrowska Beata  174
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Franaszczyk Maciej  174
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wilk Beata  174
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na rok 2015  173
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Jaworski Marek  172
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Mastalerz Edward  172
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Sobieraj Elżbieta  171
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Adamus Marian  169
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Łukasik Teresa  169
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Rewizyjnej>Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  168
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Trębarczyk Zbigniew  168
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Świtkowski Waldemar  168
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Lasota Elżbieta  166
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Franaszczyk Maciej  166
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Brzeski Tomasz  166
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Wiktorowicz Izabela  165
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Smolarczyk Anna  165
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Jaroszyńska Elżbieta  165
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Martyka Andrzej  164
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Wilk Irena  164
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Adamus Marian  163
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Pawłowska Jadwiga  160
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Trębarczyk Zbigniew  157
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Martyka Andrzej  157
>Informacje>Zgromadzenia  156
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Pawłowska Jadwiga  155
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Kiraga Magda  155
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Stępień Jacek  155
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Zalega Mariola  151
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wereszka Zbigniew  132
>>Menu Podmiotowe  89
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Podgrodzka-Gierczak Anna  82
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  48
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Cichacki Kazimierz  47
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  46
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  29
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  28
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  27
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  27
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  15
>>  15
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  12
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan Kontroli Zarządczej  12
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Lista pracowników  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  11
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misje,cele i zadania  11
Menu Podmiotowe>Wójt>Oświadczenie majątkowe  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  10
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  8
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacje z realizacji Planu Kontroli Zarządczej  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Informacje ogólne  8
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Lista pracowników  8
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Oświadczenia majątkowe  8
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przetargi  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Informacje ogólne  7
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Lista pracowników  7
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  6
>Informacje>Wpisz nazwęWybory do Europarlamentu Europejskiego zarzadzone na dzień 25 maja 2014 r.  6
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  5
>Informacje>Wybory ławników 2015  5
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wiklino  5
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Informacje ogólne  5
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ognisko TKKF 'STAL'  4
Menu Podmiotowe>Wójt>11  4
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Informacje ogólne  4
Menu Podmiotowe>Wójt>1  4
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Informacje ogólne  3
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Zaproszenie na dożynki  3
Jednostki organicacyjne>GOK>Informacje ogólne  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SwePol Link'  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Piłkarski 'PIAST'  3
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  3
Jednostki organicacyjne>GTBS>Aktualności  3
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Osoby i ich kompetencje  3
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  2
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Osoby i ich kompetencje  2
>Informacje>Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczacych statutów sołectw  2
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>GOPS>Rejestry i ewidencje  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Zasady funkcjonowania  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ludowy Klub Sportowy LKS Białaczów  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Status prawny  2
>Informacje>Referendum  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Majątek  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SZANSA'  2
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Status prawny przedszkola  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Status prawny  1
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>GOK>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Status prawny  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  1
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów  1
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przedmiot działalności i kompetencje  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
>Informacje>Konkurs ofert  1
>Informacje>Nabór pracowników  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Oświata  1
Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych>GSRPS  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Osoby i ich kompetencje  1
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Status prawny  1
Program Integracji Społecznej>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1
Początek strony