Statystyki odwiedzin Biuletynu
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia publiczne  25924
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Zarządzenia Wójta  13841
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Uchwały Rady  13274
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Zamówienia poniżej 30 000 euro  12177
>Informacje>Ogłoszenia  10573
>Informacje>Aktualności  10265
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Informacje dla Wykonawców  6547
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowania  6145
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Rady  5758
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Sprzedaż nieruchomości  4380
Menu Podmiotowe>Wójt>Wójt  3943
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Budżetu  3737
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Informacje ogólne  3601
>Informacje>Nabór pracowników  3503
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Oświaty  3300
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej  3272
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Informacje ogólne  3161
>Informacje>Konkurs ofert  3129
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rolnictwa  3002
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Skład Rady  2982
>Informacje>Redakcja  2898
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Konkursy  2895
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Ogłoszenia różne  2847
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Informacje ogólne  2769
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Białaczów  2757
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Osoby i ich kompetencje  2678
>Informacje>Konkurs ofert  2355
>Informacje>Gmina Białaczów  2341
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  2264
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Wąglany  2209
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Jóźwik Jan  2137
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Informacje ogólne  2095
Jednostki organicacyjne>GOPS>Informacje ogólne  2080
Jednostki organicacyjne>GOPS>Osoby ich kompetencje  1970
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Goworek Barbara  1843
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Informacje ogólne  1713
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Lista pracowników  1703
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Informacje ogólne  1685
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Rozwoju Lokalnego  1672
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wąglany  1641
Informacje>otwarty konkurs ofert>otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  1629
Menu Przedmiotowe>Przetargi>Wyniki postępowań poniżej 30 000 euro  1624
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Informacje ogólne  1620
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Sekretariat oraz obsługa Biura Rady  1614
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Aktualności  1599
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Ewidencja ludności  1566
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Aktualne stawki podatków  1562
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Petrykozy  1555
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Lista pracowników  1550
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Informacje ogólne  1533
Menu Podmiotowe>Wójt>Aktualności  1524
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Smolarczyk Anna  1523
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Lista pracowników  1500
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Kałuża Anna  1487
>Informacje>Sprawy,wnioski,skargi  1454
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Aktualności  1450
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Komisje  1430
Menu Podmiotowe>Wójt>Przedmiot działalności i kompetencje  1418
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2010  1405
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Petrykozy  1398
Jednostki organicacyjne>GOPS>Ogłoszenia  1392
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Jaroszyńska Elżbieta  1367
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">"U Źródeł"  1357
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Organizacja i kadry  1353
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Informacje ogólne  1352
>Menu Przedmiotowe>Rejestry i ewidencje  1343
Informacje>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1340
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Lista pracowników  1331
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Wilk Irena  1311
>Informacje>Konsulatacje  1309
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawy w Urzędzie  1304
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna  1300
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Plan Budżetu  1286
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Miedzna Drewniana  1282
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Plan Dożynek  1282
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Lista pracowników  1281
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczów  1276
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  1251
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Parczówek  1249
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Rolnictwo i ochrona środowiska  1244
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Jednostki pomocnicze  1243
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Strategia Rozwoju Gminy Białaczów.  1238
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Zalega Mariola  1226
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Skronina  1224
Jednostki organicacyjne>GCI>Informacje ogólne  1217
Organizacje i stowarzyszenia>LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS Białaczów>Informacje ogólne  1210
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Inwestycje, ochrona przeciwpożarowa  1189
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Statut Gminy  1171
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  1170
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia  1163
Jednostki organicacyjne>GOPS>Komunikaty  1156
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Raczyńska Ewa  1136
Informacje>Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ">Konkursy  1129
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Żelazowice  1128
Jednostki organicacyjne>GOPS>Status prawny  1120
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Ossa  1116
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2010  1112
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Majątek  1110
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  1103
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Owsińska Grażyna  1091
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  1088
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Informacje ogólne  1076
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość podatkowa  1075
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Informacje ogólne  1072
Informacje>Kapitał Ludzki>Promocja realizowanych projektów  1062
>Informacje>Regulamin organizacyjny  1051
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  1044
>Informacje>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1028
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Łukasik Teresa  1008
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Radwan  1003
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Program Ochrony Środowiska  1003
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Zakrzów  1002
>Informacje>Małe dotacje  996
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Skronina  996
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Miedzna Drewniana  995
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Radwan  990
Menu Podmiotowe>Wójt>status prawny  982
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sędów  979
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zadania GOPS  973
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  973
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Status prawny  972
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Żelazowice  970
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Informacje  968
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Przedmiot działalności i kompetencje  966
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Godziny otwarcia  964
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  963
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Sobień  950
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Informacje ogólne  949
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Księgowość i administracja  933
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Białaczów  925
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczów  922
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Lokalna Strategia Rozwoju LGD "U ŹRÓDEŁ"  920
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Plan Gospodarki Odpadami  919
Jednostki organicacyjne>GOPS>Projekt  917
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Prusek Zdzisław  910
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Informacje ogólne  905
Menu Podmiotowe>Urząd Gminy>Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  902
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Pawłowska Jadwiga  900
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  891
>Informacje>konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących statutów sołectw  877
Jednostki organicacyjne>ZEAS w Białaczowie>Lista pracowników  871
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Parczówek  870
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Kwaśniewska Zofia  859
>Informacje>Wybory ławników  851
Jednostki organicacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna>Struktura księgozbioru  847
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków  833
Jednostki organicacyjne>GOPS>Zarządzenia  828
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Godziny otwarcia  826
Jednostki organicacyjne>Gminne Centrum Reagowania>Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności  820
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla przedsiębiorców  813
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011r.  795
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  782
Gminna Biblioteka Publiczna>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁACZOWIE>Statut Biblioteki  776
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Status prawny  762
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Status prawny  758
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  756
Menu Przedmiotowe>Plany i programy>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  754
>Informacje>Polityka prywatności  753
Informacje>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013>Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Białaczowie  751
>Informacje>Statut  742
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  737
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Sikora Stanisław  730
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  723
Jednostki organicacyjne>SP Skronina>Status prawny  720
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  719
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Goworek Stanisław  719
>Informacje>Wybory uzupełniające do Rady Gminy  718
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  716
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Bielczyk Henryk  707
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kowalczyk Krzysztof  701
Menu Podmiotowe>Nasza Gmina>Kuraszków  697
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzozowska Anna  692
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  691
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- orkiestra  691
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  689
Menu Przedmiotowe>Prawo lokalne>Deklaracje dla osób prywatnych  688
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Wiktorowicz Izabela  687
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  686
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Status prawny  683
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  682
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  680
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  680
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  676
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  669
Informacje>otwarty konkurs ofert>ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 r.  658
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Białaczów  658
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  657
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Świtkowski Waldemar  656
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Ireneusz  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  652
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Ziębaczewska Krystyna  651
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii  650
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  646
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Wąglany  643
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Deperas Paweł  642
>Informacje>Wybory Prezydenckie 2015  636
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- rozszerzenie zakresu usług medycznych  636
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia ruchowe  632
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Rek Józef Krzysztof  630
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Kuraszków  630
Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów w ramach realizowanego Programu Integracji Społecznej>Raport z oceny ofert- zajęcia pozalekcyjne  628
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sobień  625
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymańska Barbara  624
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczów  623
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie Wójta 2014 początek kadencji>Reszelewski Jacek  596
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2011  592
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Status prawny  591
>Informacje>Referendum  590
>Informacje>Wybory2006  590
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2005  589
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2008  585
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan kontroli zarządczej  585
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Ossa  582
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szymczyk Piotr  579
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Goworek Barbara  578
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Stępień Jacek  577
>Informacje>Opinie RIO  573
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2010  572
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Petrykozy  570
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Meusiak Małgorzata  568
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Zakrzów  560
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Parczówek  559
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Miedzna Drewniana  558
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2012  556
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Radwan  555
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Prusek Elżbieta  551
Jednostki organicacyjne>OSP>komunikaty  551
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Sędów  551
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Skronina  549
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan Pracy Rady Gminy Białaczów na 2014 rok  547
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  547
Menu Podmiotowe>Sołectwa>Sołectwo Żelazowice  546
Gminna Biblioteka Publiczna>Wystawa fotograficzna-zapraszamy>"Ocalić od zapomnienia"  542
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacja z realizacji planu kontroli zarządczej  539
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Jóźwik Jan  536
>Informacje>Wybory ławników 2015  532
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2007  529
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenie wójta 2014>Reszelewski Jacek  528
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Brzóska Zofia  527
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Jóźwik Jan  527
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>PPWOW  526
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok  523
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na rok 2009  522
>Informacje>Wybory do Sejmu i Senatu  521
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  520
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misja, cele i zadania  516
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Gmina Białaczów PPWOW  515
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Reszelewski Jacek  515
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Adamus Marian  515
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Piotrowska Beata  514
Gminna Biblioteka Publiczna>FILIA GBP W PETRYKOZACH>Struktura księgozbioru  513
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Prusek Zdzisław  511
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymańska Barbara  509
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Jaroszyńska Elżbieta  508
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wilk Beata  503
Rada Gminy>Plan pracy Rady Gminy>Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok  503
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2013>Wilk Irena  499
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Smolarczyk Anna  494
>Informacje>Wykaz udzielonej pomocy publicznej  488
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Reszelewski Jacek  488
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Prusek Zdzisław  487
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Łukasik Teresa  485
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Wiktorowicz Izabela  482
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Owsińska Grażyna  479
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Stępień Jacek  474
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Prusek Zdzisław  472
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Piotrowska Beata  472
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Urbańczyk Andrzej  470
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2013>Zalega Mariola  469
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Prusek Zdzisław  468
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymczyk Piotr  467
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Paduszyńska Marzanna  467
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jaworski Marek  462
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG koniec kadencji 2014>Goworek Barbara  461
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wijata Piotr  459
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Pawłowska Jadwiga  458
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Ziębaczewska Krystyna  457
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kowalczyk Józef  456
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Franaszczyk Maciej  454
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Szymczyk Piotr  454
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Świtkowski Waldemar  453
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Jaworski Marek  452
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Kocemba Zbigniew  451
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Jachowicz Urszula  450
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Brzeski Tomasz  450
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kowalczyk Józef  450
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Kocemba Zbigniew  450
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Świtkowski Waldemar  450
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Adamus Marian  450
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Adamus Marian  449
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Szymańska Barbara  448
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Paduszyńska Marzanna  448
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Pawłowska Jadwiga  448
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jóźwik Krystyna  448
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wereszka Zbigniew  447
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Martyka Andrzej  447
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Kiraga Magda  446
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Franaszczyk Maciej  445
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia>Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na rok 2015  444
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Świtkowski Waldemar  444
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Jóźwik Krystyna  444
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Ziębaczewska Krystyna  444
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Jaroszyńska Elżbieta  443
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Franaszczyk Maciej  443
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Wilk Jacek  442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Świtkowski Waldemar  442
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 koniec kadencji >Mastalerz Edward  440
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Adamus Marian  440
>Informacje>Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  438
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Martyka Andrzej  438
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Piotrowska Beata  437
Rada Gminy>Plan pracy Komisji Rewizyjnej>Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  435
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Jaworski Marek  435
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Jaworski Marek  434
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Wiktorowicz Izabela  434
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Łukasik Teresa  433
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Lasota Elżbieta  432
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wilk Beata  432
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Wijata Piotr  432
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Franaszczyk Maciej  432
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2013>Mastalerz Edward  431
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Trębarczyk Zbigniew  431
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Wilk Irena  429
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Szołowski Wojciech  428
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Lasota Elżbieta  427
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Smolarczyk Anna  426
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Trębarczyk Zbigniew  423
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Brzeski Tomasz  422
>Informacje>Zgromadzenia  421
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Martyka Andrzej  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Jóźwik Józef Nikodem  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG 2014>Sobieraj Elżbieta  420
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Pawłowska Jadwiga  418
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014 początek kadencji>Pawłowska Jadwiga  414
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Kiraga Magda  412
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Stępień Jacek  404
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek 2014>Zalega Mariola  403
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Martyka Andrzej  397
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Borończyk Elżbieta  364
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Brudnicka Hanna  354
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Drzazga Jadwiga  351
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Stanisław  331
Menu Podmiotowe>Wójt>Status prawny  320
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Kocemba Zbigniew  317
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Józwik Józef Nikodem  314
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia kierowników jednostek>Paduch Jolanta  309
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Czerczak Jan  308
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Franaszczyk Maciej  307
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Kuraszków  269
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Makuch Tadeusz  228
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2014>Wereszka Zbigniew  210
>>Menu Podmiotowe  89
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia pracowników UG>Podgrodzka-Gierczak Anna  82
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Martyka Andrzej  48
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Cichacki Kazimierz  47
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  46
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Prusek Zdzisław  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Mastalerz Edward  31
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jaworski Marek  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Ziębaczewska Krystyna  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Świtkowski Waldemar  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kocemba Zbigniew  30
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Reszelewski Jacek  29
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymczyk Piotr  28
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Kowalczyk Józef  27
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Pawłowska Jadwiga  27
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Wystąpienia pokontrolne  15
>>  15
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Lista pracowników  12
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Plan Kontroli Zarządczej  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Franaszczyk Maciej  12
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Adamus Marian  11
Menu Podmiotowe>Wójt>Oświadczenie majątkowe  11
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Misje,cele i zadania  11
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Szymańska Barbara  10
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Lista pracowników  8
Menu Przedmiotowe>Kontrola Zarządcza>Informacje z realizacji Planu Kontroli Zarządczej  8
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2010>Jóźwik Krystyna  8
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Oświadczenia majątkowe  8
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Informacje ogólne  8
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przetargi  7
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Lista pracowników  7
Jednostki organicacyjne>GTBS>Informacje ogólne  7
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  6
>Informacje>Wpisz nazwęWybory do Europarlamentu Europejskiego zarzadzone na dzień 25 maja 2014 r.  6
>Informacje>Wybory ławników 2015  5
Jednostki organicacyjne>OSP>OSP Wiklino  5
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Informacje ogólne  5
>Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku  5
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ognisko TKKF 'STAL'  4
Menu Podmiotowe>Wójt>11  4
Menu Podmiotowe>Wójt>1  4
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Informacje ogólne  4
Informacje>Dożynki powiwtowo-gminne Białaczów 2009>Zaproszenie na dożynki  3
Jednostki organicacyjne>SP Białaczów>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Osoby i ich kompetencje  3
Jednostki organicacyjne>GOK>Informacje ogólne  3
>Informacje>Niepubliczne placówki oświatowe  3
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Informacje ogólne  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Piłkarski 'PIAST'  3
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SwePol Link'  3
Jednostki organicacyjne>GTBS>Aktualności  3
>Informacje>Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczacych statutów sołectw  2
Jednostki organicacyjne>GOPS>Rejestry i ewidencje  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Klub Sportowy 'SZANSA'  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Majątek  2
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Osoby i ich kompetencje  2
Jednostki organicacyjne>SP Miedzna Drewniana>Osoby i ich kompetencje  2
>Informacje>Referendum  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Zasady funkcjonowania  2
Jednostki organicacyjne>GTBS>Status prawny  2
Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia radnych 2006-2010>Defratyka Jacek  2
Organizacje i stowarzyszenia>Kluby sportowe>Ludowy Klub Sportowy LKS Białaczów  2
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Osoby i ich kompetencje  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Biuro rady, organizacja i kadry  1
Program Integracji Społecznej>Kapitał Ludzki>Informacje o realizowanych projektach  1
Jednostki organicacyjne>SP Petrykozy>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>GOK>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>ZS Siemianice>Status prawny  1
Jednostki organicacyjne>Gimnazjum Białaczów>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Status prawny  1
Menu Podmiotowe>Rada Gminy>Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  1
>Informacje>Konkurs ofert  1
Jednostki organicacyjne>SP Włynkówko>Status prawny  1
Program Integracji Społecznej>Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych>GSRPS  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Menu Przedmiotowe>Program Integracji Społecznej>Wyniki konkursów  1
Menu Przedmiotowe>Załatwianie spraw>Oświata  1
Jednostki organicacyjne>ZGK Jezierzyce>Osoby i ich kompetencje  1
Jednostki organicacyjne>Przedszkole w Jezierzycach>Status prawny przedszkola  1
>Informacje>Nabór pracowników  1
Jednostki organicacyjne>GTBS>Przedmiot działalności i kompetencje  1
>Informacje>"Nowe Szanse"  1
Początek strony