Informacje ogólne

Filia Biblioteczna w Petrykozach

Budynek Szkoły Podstawowej w Petrykozach

Młodszy bibliotekarz: Izabela Bielczyk (pełny etat)

Placówka działa od 1949 roku, na podstawie Statuty Organizacyjnego nadanego w dniu 23 lutego 1993 roku  (Uchwała Nr XX/119/93).

Do priorytetowych zadań biblioteki należy gromadzenie, upowszechnianie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. W zakresie gromadzenia biblioteka uzupełnia zbiory według zapotrzebowania środowiska, w którym działa, prowadzi ich ewidencję, konserwację, udostępnia na miejscu lub wypożycza do domu.

Propaguje zbiory i czytelnictwo poprzez organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem, inicjuje akcje czytelnicze, współpracując z placówkami kulturalno – oświatowymi działającymi na terenie gminy.

Jednym z ważnych zadań biblioteki jest służba informacyjno – bibliograficzna polegająca na udzielaniu wszelkiego rodzaju informacji bibliotecznych i bibliograficznych w oparciu o posiadane zbiory.

Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:

ogółem - 9.018 książek  w tym:

- literatura piękana dla dzieci i młodzieży - 2.618

- literatura piekana dla dorosłych - 5.492

- litaratura z innych działów - 908

Informacja wytworzona przez Izabela Wiktorowicz dnia 03.09.2009
Opublikowana przez Izabela Wiktorowicz dnia 03.09.2009. Odsłon 1034, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony