Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami na 2015 rok.

 

I- kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2015 rok

Członkowie komisji

2.

Dopłaty bezpośrednie dla rolników

 Pracownik ARiMR

Członkowie komisji

3.

Zapoznanie się z projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Członkowie komisji

Pracownik odpowiedzialny

 

4

Przedstawienie informacji na temat chorób pochodzenia od zwierzęcego

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Członkowie komisji

5.

Nowe technologie w rolnictwie – Wyjazd na AGROTECH

Członkowie komisji

6.

Sprawy bieżące gminy

Członkowie Komisji

II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

 Ocena stanu dróg śródpolnych na terenie Gminy Białaczów – komisja wyjazdowa

Członkowie komisji

2.

Gospodarka odpadami na terenie gminy Białaczów.

Członkowie Komisji

Pracownik odpowiedzialny

3

Działalność Izby Rolniczej

Członkowie Izby Rolniczej

Członkowie komisji

4.

Sprawy bieżące gminy

Członkowie Komisji

III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Stan zbiorników retencyjnych na terenie gminy Białaczów – komisja wyjazdowa

Członkowie komisji

2.

Spotkanie z pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opocznie

Członkowie komisji

Pracownik ODR-u

3.

 Dopłaty do wapnowania gleb.

Członkowie komisji

Pracownik odpowiedzialny

4.

Sprawy bieżące

Członkowie Komisji

IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Stawki podatkowe na 2016 rok

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

2.

Ocena projektu budżetu na 2016 rok

Członkowie Komisji

Skarbnik Gminy

3.

Podsumowanie pracy komisji za 2015 rok

Członkowie komisji

4.

Sprawy bieżące.

Członkowie Komisji

 

Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy. 

 

Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na 2014 rok

 

I- kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2014 rok.

Przewodniczący komisji

Członkowie komisji

2.

Ocena wykorzystania środków finansowych na przyznane stypendia dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w 2013 roku.

Skarbnik

Członkowie komisji

3.

Stan opieki medycznej w szkołach na terenie Gminy Białaczów.

Pielęgniarka szkolna

Członkowie komisji

4.

Ocena wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

Skarbnik

Członkowie Komisji

5.

Sprawy bieżące.

Członkowie komisji

 

II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Spotkanie z organizatorem Konkursu Poezji
Panem Waldemarem Jóźwikiem

Waldemar Jóźwik

Członkowie komisji

2.

Zapoznanie się z pracą bibliotek na terenie Gminy Białaczów

Pracownicy bibliotek

Członkowie Komisji

3.

Podsumowanie sezonu piłkarskiego 2013/2014 klubu sportowego LKS Białaczów

Członkowie komisji

Prezes LKS

4.

Sprawy bieżące.

Członkowie komisji

 

III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Informacja o przygotowaniu festynu pod nazwą „Dni Białaczowa"

Członkowie komisji

Osoby odpowiedzialne

2.

Zapoznanie się ze stanem przygotowań Szkół Podstawowych i Gimnazjum do rozpoczęcia nowego roku szkolnego- komisja wyjazdowa

Dyrektorzy szkół

Członkowie komisji

3.

Zapoznanie się z działalnością świetlic na terenie gminy Białaczów

 Członkowie Komisji

Osoby odpowiedzialne

4.

Sprawy bieżące.

Członkowie komisji

 

IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Ocena projektu budżetu na 2015 rok

Skarbnik Gminy

2.

Włączenie się w organizację V Białaczowskich spotkań ze sztuką amatorską.

Organizatorzy

Członkowie komisji

3.

Sprawy bieżące.

Członkowie komisji.

 

Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy.

 

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami na 2014 rok.

 

I- kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2014 rok

Członkowie komisji

2.

Ocena stanu dróg śródpolnych na terenie gminy Białaczów - komisja wyjazdowa

Członkowie komisji

3.

Zapoznanie się z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Białaczów

Członkowie Komisji

Pracownik odpowiedzialny

4.

Nowe technologie w rolnictwie - Wyjazd na AGROTECH

Członkowie komisji

5.

Sprawy bieżące gminy

Członkowie Komisji

II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Dopłaty bezpośrednie

 Pracownik ARiMR

Członkowie komisji

2.

Problematyka gospodarki odpadami na terenie gminy Białaczów.

Członkowie Komisji

Pracownik odpowiedzialny

3.

Sprawy bieżące gminy

Członkowie Komisji

III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Działalność Izby Rolniczej

Członkowie Izb Rolniczych

Członkowie komisji

2.

Spotkanie z pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opocznie

Członkowie komisji

Pracownik ODR-u

3.

 Dopłaty do wapnowania gleb.

Członkowie komisji

Pracownik odpowiedzialny

4.

Sprawy bieżące

Członkowie Komisji

IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Stawki podatkowe na 2015 rok

Członkowie komisji

Pracownik odpowiedzialny

2.

Ocena projektu budżetu na 2015 rok

Członkowie Komisji

Pracownik odpowiedzialny

3.

Podsumowanie pracy komisji za 2014 rok

Członkowie komisji

4.

Sprawy bieżące.

Członkowie Komisji

 

Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy.

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/181/2013

Rady Gminy Białaczów z dnia 11 lutego 2013 r.

 

Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na 2013 rok

I- kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2013 rok. Przewodniczący komisjiCzłonkowie komisji
2. Ocena wykorzystania środków finansowych na przyznane stypendia dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w 2012 roku. Kierownik ZEASCzłonkowie komisji
3. Zapoznanie się z sytuacją ekonomiczną w szkołach na terenie gminy Białaczów Kierownik ZEASCzłonkowie komisji
4. Stan opieki medycznej na terenie gminy Białaczów. Przewodniczący komisji zdrowia- powiatCzłonkowie komisji
5. Zapoznanie się z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Białaczów. Członkowie komisjiPrzewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich
6. Sprawy bieżące. Członkowie komisji
II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Spotkanie z pracownikami bibliotek i zapoznanie się z ich działalnością Członkowie komisjiPracownik biblioteki
2. Spotkanie z organizatorem Międzynarodowego Konkursu Poezji Waldemarem Jóźwikiem Waldemar JóźwikCzłonkowie komisji
3. Podsumowanie sezonu piłkarskiego 2012/2013 klubu sportowego LKS Białaczów Członkowie komisjiPrezes LKS
4. Sprawy bieżące. Członkowie komisji
III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Szkół Podstawowych i Gimnazjum do rozpoczęcia nowego roku szkolnego- komisja wyjazdowa Dyrektorzy szkółCzłonkowie komisji
2. Informacja o przygotowaniu festynu pod nazwą „Dni Białaczowa” Członkowie komisjiOsoby odpowiedzialne
3. Place zabaw dla dzieci przy świetlicach wiejskich i szkołach. Członkowie komisji
4. Sprawy bieżące. Członkowie komisji
IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena projektu budżetu na 2014 rok Skarbnik Gminy
2. Włączenie się w organizację IV Białaczowskich spotkań ze sztuką amatorską. OrganizatorzyCzłonkowie komisji
3. Sprawy bieżące. Członkowie komisji.
 Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy.

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/181/2013

Rady Gminy Białaczów z dnia 11 lutego 2013 r.

 Plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami na 2013 rok. I- kwartał
Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2013 rok Członkowie komisji
2. Ocena stanu dróg śródpolnych na terenie gminy Białaczów – komisja wyjazdowa Członkowie komisji
3. Zapoznanie się z projektem studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego  Gminy Białaczów Członkowie KomisjiPracownik odpowiedzialny
4. Nowe technologie w rolnictwie. Członkowie komisji
5. Sprawy bieżące gminy Członkowie Komisji
II-kwartał
Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Dopłaty bezpośrednie  Pracownik ARiMRCzłonkowie komisji
2. Bieżąca sytuacja w rolnictwie – opłacalność produkcji rolnej Członkowie komisji
3. Problematyka gospodarki odpadami na terenie gminy Białaczów. Członkowie KomisjiPracownik odpowiedzialny
4. Sprawy bieżące gminy Członkowie Komisji
III-kwartał
Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Działalność Izby Rolniczej Członkowie Izb RolniczychCzłonkowie komisji
2. Spotkanie z pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opocznie Członkowie komisjiPracownik ODR-u
3.  Wapnowanie Członkowie komisjiPracownik odpowiedzialny
4. Sprawy bieżące Członkowie Komisji
IV-kwartał
Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ustalenie stawki podatku rolnego na 2014 rok Członkowie komisjiPracownik odpowiedzialny
2. Ocena projektu budżetu na 2014 rok Członkowie KomisjiPracownik odpowiedzialny
3. Podsumowanie pracy komisji za 2013 rok Członkowie komisji
4. Sprawy bieżące. Członkowie Komisji
 Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy.  

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami na 2012 rok.I- kwartał

Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2012 rok Członkowie komisji
2. Odbiór eternitu z terenu Gminy Białaczów Członkowie komisjiPracownik odpowiedzialny
3. Gospodarka wodna na terenie Gminy Białaczów. Pracownik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w BiałaczowieCzłonkowie komisji
4. Energia wiatrowa na terenie Gminy Białaczów Członkowie KomisjiPrzedstawiciel firmy Veolia
5. Spotkanie z pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opocznie Członkowie komisjiPracownik ODR
6. Nowe technologie w rolnictwie – Wyjazd na AGROTECH Członkowie Komisji     
7. Sprawy bieżące gminy Członkowie Komisji

II-kwartał

Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Dopłaty bezpośrednie  Pracownik ARiMRCzłonkowie komisji
2. Ocena stanu dróg śródpolnych na terenie Gminy Białaczów – komisja wyjazdowa Członkowie komisjiPracownik odpowiedzialny
3. Problematyka gospodarki odpadami na terenie gminy Białaczów – komisja wyjazdowa do MPGK w Opocznie Członkowie KomisjiPracownik odpowiedzialny
4. Sprawy bieżące gminy Członkowie Komisji

III-kwartał

Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Izby rolnicze Członkowie Izb RolniczychCzłonkowie komisji
2.  Wapnowanie Członkowie komisjiPracownik odpowiedzialny
3. Gospodarka leśna na terenie Gminy Białaczów Pracownik NadleśnictwaCzłonkowie komisji
4. Sytuacja w rolnictwie – nowe perspektywy – komisja wyjazdowa do Modliszewic Członkowie komisji
5. Sprawy bieżące Członkowie Komisji

IV-kwartał

Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Przegląd stanu dróg śródpolnych – komisja wyjazdowa Członkowie komisji
2. Ustalenie stawki podatku rolnego Członkowie KomisjiPracownik odpowiedzialny
3. Podsumowanie pracy komisji za 2012 rok Członkowie komisji
4. Sprawy bieżące. Członkowie Komisji

 Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy. 

Plan pracy

Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na 2012 rok

I- kwartał

Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2012 rok. Przewodniczący komisjiCzłonkowie komisji
3. Ocena wykorzystania środków finansowych na przyznane stypendia dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w 2011 roku. Kierownik ZEASCzłonkowie komisji
4. Zapoznanie się z sytuacją w Ośrodkach Zdrowia- opieka zdrowotna w szkołach. Hubert CzerniakPielęgniarki szkolne
5. Sprawy bieżące. Członkowie komisji

II-kwartał

Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Spotkanie z organizatorem Międzynarodowego Konkursu Poezji Waldemarem Jóźwikiem Członkowie komisjiWaldemar Jóźwik
2. Informacja o przygotowaniu festynu rodzinnego pod nazwą „Profilaktyka przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi” OrganizatorzyCzłonkowie komisjiDyrektorzy Szkół
3. Spotkanie z pracownikami bibliotek i zapoznanie się z ich działalnością. Pracownicy bibliotekCzłonkowie komisji
4. Informacja o przygotowaniu festynu „Dni Białaczowa przez organizatorów imprezy Z – ca WójtaPrezes LKSCzłonkowie komisji
5. Sprawy bieżące. Członkowie komisji

III-kwartał

Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Szkół Podstawowych i Gimnazjum do rozpoczęcia nowego roku szkolnego- komisja wyjazdowa Dyrektorzy szkółCzłonkowie komisji
2. Podsumowanie sezonu piłkarskiego 2011/2012 przez klub LKS Białaczów oraz klubów niezrzeszonych – sport wiejski w Gminie Białaczów Prezes LKS BiałaczówCzłonkowie komisjiOsoby odpowiedzialne
3. Zapoznanie się z Regulaminem wynagradzania nauczycieli w gminie Białaczów. Kierownik ZEAS
4. Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za świetlice wiejskie. Członkowie komisjiOsoby odpowiedzialne za świetlice wiejskie
5. Spotkanie z kulturą i sztuką Członkowie komisji 
6. Sprawy bieżące. Członkowie komisji

IV-kwartał

Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena projektu budżetu na 2013 rok Skarbnik Gminy
2. Podsumowanie realizacji inwestycji z zakresu kultury oświaty i zdrowia na terenie gminy za 2012 rok Członkowie komisji
3. Włączenie się w organizację III Białaczowskich spotkań ze sztuką amatorską. OrganizatorzyCzłonkowie komisji
4. Podsumowanie pracy komisji za 2012 rok Przewodniczący komisji
5. Sprawy bieżące. Członkowie komisji.

Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy.

Plan pracy

Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na 2005 rok

 

I – kwartał

Lp.

 

Tematy posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

 

Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia za 2004 rok.

I – kwartał

 

2.

 

Zatwierdzenie Planu Komisji na rok 2005.

- // -

 

3.

 

Spotkanie z Zarządem LKS – Białaczów.

- // -

 

4.

 

Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy.

II – kwartał

 

5.

 

Spotkanie z Panem Waldemarem Józwikiem w sprawie Międzynarodowego Konkursu Poezji.

- // -

 

 

 II – kwartał

Lp.

 

Tematy posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

 

Spotkanie z twórcami z gminy Białaczów.

II – kwartał

 

2.

 

Spotkanie z Przedstawicielami LZS.

- // -

 

3.

 

Spotkanie z organizatorami „IGRÓW” wiejskich – Parczówek 2005.

II – kwartał

 

4.

 

Spotkanie z organizatorami „Dni Białaczowa”.

- // -

 

 

 

III – kwartał

Lp.

 

Tematy posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

 

Zapoznanie się z sytuacją w Ośrodkach Zdrowia (Oświata Zdrowotna)

III – kwartał

 

2.

 

Zapoznanie się z przygotowaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjum do nowego roku szkolnego.

- // -

 

3.

 

Zapoznanie się z sytuacją w świetlicach wiejskich na terenie gminy.

III – kwartał

 

4.

 

Stan realizacji inwestycji na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Białaczowie.

- // -

 

 

 

IV kwartał

Lp.

 

Tematy posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

 

Zapoznanie się z pracą bibliotek na terenie gminy.

IV – kwartał

 

2.

 

Ocena projektu budżetu na 2006 rok

- // -

 

3.

 

Podsumowanie pracy Komisji za 2005 rok

IV – kwartał

 

4.

 

Przygotowanie ramowego planu pracy Komisji na rok 2006.

- // -

 

 

   

Plan pracy

 Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

na 2005 rok.

 

 I-kwartał

 

 

Lp.

Tematy posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

Spotkanie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział Opoczno (zaprosić Pana Olejnika) .

I - kwartał

 

 

Okręgowa spółdzielnia mleczarska w Końskich-sytuacja skupu mleka na terenie gminy, oraz stan finansowy zaprosić Pana J. Bieleckiego).

 

- // -

 

3.

Wapnowanie i badanie próbek gleb (zaprosić Panią B. Goworek).

 

I - kwartał

 

4.

Ogólna sytuacja w rolnictwie na terenie gminy.

 

- // -

 

5.

Sprawy bieżące gminy.

 

- // -

 

 

 

II – kwartał

 

 

Lp.

Temat posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

Zalesienie gruntów rolnych i nadzór nad lasami niepaństwowymi (B. Wojciechowski, Z. Kapusta).

II – kwartał

 

2.

Agroturystyka – nowe możliwości dla wsi – wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego (komisja wyjazdowa)

- // -

 

3.

Łódzka Izba Rolnicza – problemy i sprawy bieżące.

II- kwartał

 

4.

Aktualna sytuacja w rolnictwie (zaprosić Panią G. Jasińską)

- // -

 

5.

Sprawy bieżące gminy.

 

- // -

 

 

 III – kwartał

 

 

Lp.

Tematy posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

Ochrona przeciwpożarowa w rolnictwie.

 

III-kwartał

 

2.

Ochrona środowiska na terenie Gminy Białaczów (wdrożenie dyrektywy azotowej po akcesji)

- // -

 

3.

Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

III-kwartał

 

4.

 

„Gospodarstwo Ekologiczne” po akcesji z Unią Europejską (zaprosić Panią G. Jasińską i Pana P. Cieślaka z Modliszewic).

- // -

 

5.

Sprawy bieżące gminy.

 

- // -

 

 

 

IV – kwartał

 

 

Lp.

Tematy posiedzenia

Termin

Uwagi

1.

Zapoznanie się z projektem budżetu na 2006 rok.

IV-kwartał

 

2.

Sprawy bieżące gminy.

 

- // -

 

3.

Podsumowanie pracy Komisji za 2005 rok.

 

IV-kwartał

 

4.

Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa na 2006 rok..

- // -

 

        

 

Załącznik Nr 3Do uchwały Nr XXXV/208/2010Rady Gminy BiałaczówZ dnia 22 lutego 2010 r.  

Plan pracy

Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na 2010 rok

 I- kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2010 rok Przewodniczący komisji
2. Ocena wykorzystania środków finansowych na przyznane stypendia dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum Kierownik ZEAS
3. Spotkanie z Zarządem LKS- Białaczów Zarząd LKS
4. Spotkanie z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich Z – ca Wójta 
5. Stan bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego w szkołach- komisja wyjazdowa Dyrektorzy szkół
6. Spotkanie z organizatorem Międzynarodowego Konkursu Poezji Waldemarem Jóźwikiem Przewodniczący Komisji
7. Zapoznanie się z sytuacją w Ośrodkach Zdrowia- opieka zdrowotna w szkołach Osoby odpowiedzialne
II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Spotkanie z Przedstawicielami LZS – sport wiejski w naszej gminie. Przedstawiciele LZS
2. Zapoznanie się z pracą bibliotek na terenie gminy – Komisja wyjazdowa Pracownicy bibliotek
3. Przygotowanie festynu „Dni Białaczowa”- spotkanie z organizatorami imprezy Z – ca WójtaPrezes LKS
III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena stanu przygotowań Szkół Podstawowych i Gimnazjum do rozpoczęcia nowego roku szkolnego- komisja wyjazdowa Dyrektorzy szkół
2. Podsumowanie realizacji inwestycji na terenie gminy w 2010 roku Pracownik urzędu 
3. Ocena stanu świetlic na terenie gminy – komisja wyjazdowa Przewodniczący Komisji
IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena projektu budżetu na 2011 Skarbnik Gminy
2. Ocena stanu świetlic i sprawozdań z ich działalności Osoby odpowiedzialne za świetlice wiejskie
3. Zapoznanie się z Regulaminem wynagradzania nauczycieli w gminie Białaczów. Komisja
4. Podsumowanie pracy komisji za lata 2006 – 2010 Członkowie komisji
5. Sprawy bieżące gminy. Przewodniczący komisji
  Załącznik Nr 1Do uchwały Nr XXXV/208/2010Rady Gminy BiałaczówZ dnia 22 lutego 2010 r. 

Plan pracy

Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Na 2010 rok.

I- kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2010 rok. Członkowie komisji
2. Dopłaty rolno -  środowiskowe Pracownik ODR – u Opoczno
3. Nowe zagadnienia w agroturystyce Członkowie komisji
4. Działalność izb rolniczych Członkowie izb rolniczych
5. Sprawy bieżące gminy Członkowie komisji        
6. Problematyka energii odnawialnej.Energia wiatrowa, wodna i bioenergia.Nowe technologie w rolnictwie- Agrotech Kielce. Członkowie komisji
7. Spotkanie z pracownikiem ARiMR w Opocznie. Pracownik ARiMR
II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena produkcji bydła w gminie – wymiana doświadczeń Przew. Komisji Producenci z terenu gminy
2. Ocena stanu dróg śródpolnych na terenie gminy Komisja wyjazdowa  Członkowie komisji
3. Współpraca z ARiMR – nowelizacje Pracownik ARiMR
4. Bieżąca sytuacja w rolnictwie- opłacalność produkcji rolnej. Członkowie komisji
5. Sprawy bieżące gminy Członkowie komisji
6. Problematyka ochrony środowiska. Pracownik odpowiedzialny
III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Nowe maszyny i urządzenia rolnicze – komisja wyjazdowa - wystawa sprzętu i urządzeń rolnych oraz zwierząt hodowlanych. Członkowie komisji
2.  Agroturystyka źródłem dochodów dla gospodarstw wiejskich- wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego Właściciel gospodarstwa 
3. Projekt zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów oraz planowana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Pracownik odpowiedzialny
4. Specyfika produkcji trzody chlewnej – komisja wyjazdowa Producenci z terenu gminy.
5. Problematyka gospodarki odpadami na terenie gminy Białaczów Członkowie komisji
6. Sprawy bieżące Członkowie komisji
IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Przegląd stanu dróg śródpolnych – komisja wyjazdowa Członkowie komisji
2. Nowe szanse dla rolnictwa ekologicznego Pracownik odpowiedzialny
3. Sprawy bieżące Członkowie Komisji
4. Podsumowanie pracy Komisji za lata 2006 - 2010 Przewodniczący Komisji
 

 

Plan pracy

Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na 2011 rok

 I- kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
2. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2011 rok. Przewodniczący komisji
3. Ocena wykorzystania środków finansowych na przyznane stypendia dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Kierownik ZEAS
4. Zapoznanie się z sytuacją w Ośrodkach Zdrowia- opieka zdrowotna w szkołach. Hubert Czerniak
5. Sprawy bieżące. Członkowie komisji
II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Spotkanie z organizatorem Międzynarodowego Konkursu Poezji Waldemarem Jóźwikiem  Waldemar Jóźwik
2. Zapoznanie się z przygotowaniem drużyny LKS Białaczów do rundy wiosennej. Marcin NiemiecMarcin PodlewskiCzłonkowie komisji
3. Spotkanie z Przedstawicielami LZS – sport wiejski w naszej gminie. Przedstawiciele LZSCzłonkowie komisji
4. Zapoznanie się z pracą bibliotek na terenie gminy Pracownicy bibliotek
5. Przygotowanie festynu „Dni Białaczowa”- spotkanie z organizatorami imprezy Z – ca WójtaPrezes LKS
6. Sprawy bieżące.
III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Szkół Podstawowych i Gimnazjum do rozpoczęcia nowego roku szkolnego- komisja wyjazdowa Dyrektorzy szkółCzłonkowie komisji
2. Stan bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego w szkołach (komisja wyjazdowa) Dyrekcja szkół 
3. Zapoznanie się ze stanem świetlic na terenie gminy i sprawozdanie z ich działalności – komisja wyjazdowa Przewodniczący KomisjiOsoby odpowiedzialne za świetlice wiejskie
4. Sprawy bieżące. Członkowie komisji
IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Ocena projektu budżetu na 2012 rok Skarbnik Gminy
2. Zapoznanie się z Regulaminem wynagradzania nauczycieli w gminie Białaczów. Kierownik ZEAS
3. Podsumowanie realizacji inwestycji z zakresu kultury oświaty i zdrowia na terenie gminy za 2011 rok Członkowie komisji
4. Podsumowanie pracy komisji za 2011 rok Przewodniczący komisji
5. Sprawy bieżące. Członkowie komisji.
 Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy.

 

 

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami na 2011 rok.I- kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Członkowie Komisji
2. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2011 rok. Członkowie Komisji
3. Ocena stanu dróg śródpolnych na terenie gminy Komisja wyjazdowa Członkowie Komisji
4. Spotkanie z pracownikiem ARiMR w Opocznie. Członkowie komisjiPracownik ARiMR
5. Zasady wzajemnej zgodności w rolnictwie Członkowie Komisji     
6 Ocena produkcji bydła w gminie – wymiana doświadczeń Członkowie komisjiProducenci z terenu gminy
7. Sprawy bieżące gminy Członkowie Komisji
II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Problematyka energii odnawialnej.Energia wiatrowa, wodna i bioenergia.Nowe technologie w rolnictwie- Agrotech Kielce  Członkowie Komisji
2. Dopłaty bezpośrednie Pracownik ARiMR
3. Bieżąca sytuacja w rolnictwie- opłacalność produkcji rolnej. Członkowie Komisji
4. Problematyka ochrony środowiska. Pracownik odpowiedzialny
5. Sprawy bieżące gminy Członkowie Komisji
III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
1. Nowe maszyny i urządzenia rolnicze – komisja wyjazdowa - wystawa sprzętu i urządzeń rolnych oraz zwierząt hodowlanych. Członkowie Komisji
2.  Agroturystyka źródłem dochodów dla gospodarstw wiejskich- wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego Właściciel gospodarstwa 
3. Możliwość podejmowania działalności pozarolniczej na terenie gminy Białaczów PUP i ODR
4. Problematyka gospodarki odpadami na terenie gminy Białaczów Członkowie KomisjiPracownik odpowiedzialny
5. Sprawy bieżące Członkowie Komisji
IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń Odpowiedzialny
  Informacja o podmiotach skupujących zboże. Członkowie komisji
1. Przegląd stanu dróg śródpolnych – komisja wyjazdowa Członkowie Komisji
2. Nowe szanse dla rolnictwa ekologicznego Pracownik odpowiedzialny
   Ustalenie stawek podatkowych na 2012 rok  Członkowie komisjiPracownik odpowiedzialny
3. Ocena projektu budżetu na 2012 rok Skarbnik GminyCzłonkowie Komisji
4. Podsumowanie pracy Komisji za 2011 rok Przewodniczący Komisji
5. Ustalenie planu pracy komisji na 2012 rok Przewodniczący KomisjiCzłonkowie Komisji
6. Sprawy bieżące. Członkowie Komisji
 Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy. 

 

Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 02.02.2015
Opublikowana przez Przemysław Kowalczyk dnia 02.02.2015. Odsłon 1072, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony