Informacje ogólne

 

                                Gminne Centrum Informacji w Białaczowie

Ul. Piotrkowska 12

26-307 Białaczów

tel./fax. 044-758-14-49

 

Gminne Centrum Informacji w Białaczowie jest to placówka, której głównym zadaniem jest pomoc w znalezieniu się na rynku pracy bezrobotnym, a zwłaszcza absolwentom, którzy na ten rynek wchodzą po raz pierwszy. Aktywizacja ludzi młodych odbywać się będzie poprzez zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych. Placówka dysponuje sześcioma stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu. Istnieje także możliwość korzystania z kserokopiarki, drukarki, skanera i faksu.

Pomoc osobom bezrobotnym polegać będzie m.in. na :

  • Udostępnianiu wzorów prawidłowo sporządzonych CV, listów motywacyjnych oraz przepisywania tych dokumentów dla bezrobotnych.
  • Informowaniu klientów GCI o wolnych miejscach pracy, zgłaszanych przez pracodawców z terenu gminy.
  • Analiza dostępnych w mediach ( Internet, prasa ) ofert pracy pod kątem ich zgodności z kwalifikacjami klientów GCI i kontaktu ich z ewentualnymi pracodawcami.
  • Świadczeniu drobnych usług biurowych ( drukowanie, kserowanie, skanowanie, itp.).
  • Prowadzenie programów szkoleniowych i doradczych w zakresie pomocy i aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
  • Upowszechnianie informacji na temat integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego rynku pracy.

            Genez GCI.

W połowie roku 2004 zainteresowaliśmy się informacjami Ministerstwa Gospodarki i Pracy na temat trzeciej edycji konkursu na tworzenie Gminnych Centrów Informacji.

Pracę nad wnioskiem o otrzymanie dofinansowania rozpoczęliśmy w sierpniu 2004r.

Wniosek o przyznanie grantu na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Białaczowie został złożony 23 sierpnia 2004r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi.

Informacje o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku uzyskaliśmy w dniu 15 września 2004r. Natomiast dnia 24 września została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, reprezentowanym przez działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Bogdana  Dębskiego Departamentem WUP w Łodzi, a Gminą Białaczów reprezentowaną przez Pana Franciszka Tochmana – Wójta Gminy Białaczów.

Prace nad wygospodarowaniem pomieszczenia dla GCI w budynku Urzędu Gminy w Białaczowie rozpoczęły się w październiku 2004 r.

Oficjalnie Gminne Centrum Informacji w Białaczowie rozpoczęło swoja działalność 15 grudnia 2004r.

Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 27.12.2004
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 27.12.2004. Odsłon 1368, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony