II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia (wygasły...)

II Bieg Białaczowski im. Zdzisława Banasia

Pod Patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pana Marka Mazura

REGULAMIN

1.Organizator.
a) Wójt Gminy Białaczów tel/fax (044) 758-14-14; www.bip.bialaczow.tensoft.pl

b) Biuro zawodów w dniu 22.08.2009r. od godz. 15ºº do 1730 w budynku socjalnym na stadionie w Białaczowie
2. Cel imprezy.
a) Popularyzacja biegów masowych jako formy rekreacji
ruchowej i aktywnego sposobu spędzania wolnego
czasu.
Promocja Gminy Białaczów i regionu.
3. Charakter imprezy.
a) Impreza ma charakter otwarty.
Prawo startu mają osoby zrzeszone w Klubach sportowych oraz amatorzy.
b) Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko co potwierdzają swoim czytelnym podpisem na karcie zgłoszeń.
4. Dystans – około 7 km - kobiety ; około 10 km - mężczyźni
5. Start wspólny i meta 22 .08.2009r.
• Start - godz.18 00 ze Stadionu w Białaczowie
6. Kategorie wiekowe mężczyzn:
a) do – 30 lat.
b) 30 – 39 lat.
c) 40 – 49 lat.
d) Powyżej 50 lat.
7. Kategoria kobiet – Open.
8. Zgłoszenia
a) w dniu zawodów od godz. 15ºº do 17 30, lub na adres
Urzędu Gminy w Białaczowie , 26-307 Białaczów,
ul. Piotrkowska 12 do dnia 21.08.2009r.
9. Nagrody.
a) Nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki generalnie – kobiet i mężczyzn.
b) Nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.

I miejsce 150,00 zł
II miejsce 100,00 zł
III miejsce 50,00 zł


10. Ceremonia dekoracji o godz. 19 30
11. Protesty prosimy kierować do Organizatora zawodów przed
lub po zakończonym biegu.
12. Wyżywienie.
a) Każdy zawodnik po biegu otrzyma posiłek regeneracyjny.
13. Postanowienia końcowe.
a) Na drogach publicznych zawodników obowiązuje
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
b) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
c) Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez uczestników imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
d) Organizator zapewnia opiekę medyczną.
14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Dyrektor Zawodów - Wójt Gminy - Jóźwik Janpowrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 13.07.2009
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 13.07.2009. Wygasa 03.08.2009. Odsłon 1342
Początek strony