Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Uchwała Nr II/377/2015
z dnia 17 grudnia 2015 roku
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2016 Utworzono: 08.01.2016
Uchwała Nr II/378/2015
Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2015 roku
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2016 Utworzono: 08.01.2016
Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów o udzielenie absolutorium Wójto
Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białaczów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014
Opinia RIO o sprawozdaniu Wójta Gminy Białaczów z wykonania budżetu za rok 2014
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2015 Utworzono: 09.06.2015

aktualne... Początek strony