Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

Zarządzenie  NR I/157/ 2005

WÓJTA GMINY  BIAŁACZÓW

z  dnia 18    marca  2005  roku.

 

 

 w  sprawie  sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za  2004  rok.

 

 

 

          Na  podstawie  art. 136 ust. 1  ustawy  z  dnia  26  listopada  1998 roku  o  finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148;  zm. z  2003 r  Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851;  zm. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, zm. z 2002 r. Nr.153, poz.1271 ;zm. z 2003r Nr.96 , poz.874; zm. z 2004r Nr19 poz. 177; zm. z 2000r.Nr 122 poz.1315 ; zm. z 2002r. Nr 156, poz. 1300 ; zm. z 2003 r.  Nr 166 poz. 1611; zm. z 2004 r. Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291,Nr 121 poz. 1264 ,Nr.210 poz.2135 ) zarządzam co następuje:

 

 

             §  1.  Przedkłada  się Radzie Gminy Białaczów  sprawozdanie  z wykonania  

                      budżetu gminy  za  2004  rok  stanowiące  załącznik  do  niniejszej 

                      uchwały.

 

             §  2.  W/w sprawozdanie przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

            

                 §  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Sprawozdanie z wykonania budzetu..doc

Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 13.05.2005
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 13.05.2005. Odsłon 1032, Wersja 1drukuj
 
Początek strony