KonkursyZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
działającego na terenie gmin:
Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Białaczów, Paradyż, Żarnów

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 23.03.2010 r. do 21.04.2010 r.


Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie w pon., śr., pt w godz. 8.00 - 16.00., we wt., czw. w godz. 8.00 – 19.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 21.04. 2010 roku o godzinie 16.00..
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” www.uzrodel.pl.
Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji wraz
z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru udostępnione są na stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” oraz do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie w pon., śr., pt w godz. 8.00 - 16.00., we wt., czw. w godz. 8.00 – 19.00.
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Małe projekty” w 2010 roku wynosi 434.000 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie , Tel. (041) 375 95 33, e-mail: uzrodel@uzrodel.pl.


Wniosek o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
Informacja dodatkowa od wnioskodawcy, wzór 1/MP
Oświadczenie partnera „MAŁEGO PROJEKTU” o woli wspólnej realizacji projektu, wzór 2/MP
Oświadczenie wnioskodawcy "MAŁEGO PROJEKTU" o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 16.03.2010
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 16.03.2010. Odsłon 1289, Wersja 1drukuj
 
Początek strony