Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.158/.2016, Z dnia: 22.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie wskazania pracownika do składu obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Białaczów w okręgu wyborczym Nr 9 zarządzonych na dzień 21 lutego 2016 r.
Informacja wytworzona przez dnia 22.01.2016.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 22.01.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.156.2016, Z dnia: 13.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Białaczów w 2016 roku
Informacja wytworzona przez dnia 13.01.2016.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 13.01.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.146.2015, Z dnia: 08.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do dokonania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzednicze Referent w referacie finansowym w Urzedzie Gminy Białaczów
Informacja wytworzona przez dnia 08.12.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 08.12.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.145.2015, Z dnia: 08.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do dokonania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzednicze Referent ds. sekretarsko - kancelaryjnych w Urzedzie Gminy Białaczów
Załączniki:
komisja skan.doc
Informacja wytworzona przez dnia 08.12.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 08.12.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.142.2015, Z dnia: 02.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w referacie finansowym w Urzedzie Gminy białaczów
Informacja wytworzona przez dnia 02.12.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 02.12.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.141.2015, Z dnia: 01.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Białaczów
Informacja wytworzona przez dnia 01.12.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 01.12.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.135.2015, Z dnia: 20.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do dokonania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR"
Załączniki:
Dok.doc
Informacja wytworzona przez dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.133.2015, Z dnia: 17.11.2015, Zmieniana:  
Wójta Gminy Białaczów z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do dokonania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik w Referacie Funduszy Strukturalnych, Zamówień Publicznych, Promocji i rozwoju Gminy
Załączniki:
zarzadzenie 133.doc
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 17.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.134.2015, Z dnia: 17.11.2015, Zmieniana:  
Wójta Gminy Białaczów z dnia 17 listopada 2015 roku zmieniające zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Białaczów z dnia 06 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik w Referacie Funduszy Strukturalnych, Zamówień Publicznych, Promocji i Rozwoju Gminy
Załączniki:
zarzadzenie Nr 134.doc
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 17.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.130.2015, Z dnia: 10.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR"
Informacja wytworzona przez dnia 10.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 10.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.129.2015, Z dnia: 10.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia niektórych spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Białaczów
Załączniki:
Dok1.doc
Informacja wytworzona przez dnia 10.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 10.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.132.2015, Z dnia: 10.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016 - 2025
Informacja wytworzona przez dnia 01.12.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 01.12.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.131.2015, Z dnia: 10.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2016
Informacja wytworzona przez dnia 01.12.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 01.12.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.128.2015, Z dnia: 06.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik w Referacie Funduszy Strukturalnych, Zamówień Publicznych, Promocji i Rozwoju Gminy
Informacja wytworzona przez dnia 06.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 06.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.127.2015, Z dnia: 30.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do dokonania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzednicze Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR"
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 03.11.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 58  prawy
Początek strony