Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK

 

I Kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji  Rewizyjnej na 2015 rok.

Członkowie komisji

2.

Kontrola dochodów i poniesionych wydatków świetlic wiejskich za 2014 rok

Członkowie Komisji

Skarbnik Gminy

3.

Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 r.

Członkowie komisji

Kierownik GOPS

4.

Kontrola wydatków związana z pracą Rady Gminy za 2014 rok

Członkowie Komisji

Skarbnik Gminy

5.

Sprawy bieżące.

Członkowie komisji

II-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

 

Informacja o przeprowadzonych przetargach za 2014 r.

Członkowie Komisji

Pracownik odpowiedzialny

2.

Analiza dochodów i wydatków związana z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Członkowie komisji

Pracownik odpowiedzialny

3.

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

4.

Opracowanie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

Członkowie Komisji

 

5.

Sprawy bieżące gminy.

Członkowie komisji

III-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Wykonanie budżetu za I-półrocze 2015 rok.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

2.

Ocena wydatków budżetowych przeznaczonych na remonty dróg gminnych w I – półroczu 2015 r.

Skarbnik gminy

Członkowie komisji

3.

Kontrola i analiza umorzeń podatków od nieruchomości, rolnego i opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne

Członkowie komisji

Pracownicy odpowiedzialni

4.

Sprawy  bieżące gminy.

Członkowie komisji

IV-kwartał

Lp.

Tematy posiedzeń

Odpowiedzialny

1.

Wydatki finansowe przeznaczone na realizację zadań jednostek  OSP w 2015 r.

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

Pracownik odpowiedzialny

2.

Porównanie wydatków ponoszonych na administrację w 2014 i 2015 r.: stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy

 i związane z nim wydatki

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

Pracownik odpowiedzialny

3.

Omówienie projektu budżetu na 2016 rok

Członkowie komisji

Skarbnik Gminy

4.

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 rok

Przewodniczący Komisji

5.

Sprawy bieżące

Członkowie komisji

 

 

Plan pracy ma charakter otwarty i może podlegać bieżącym korektom wynikającym z planu pracy Rady Gminy, zapotrzebowania radnych i Wójta Gminy.

 

Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2015
Opublikowana przez Przemysław Kowalczyk dnia 02.02.2015. Odsłon 556, Wersja 1drukuj
 
Początek strony