Zamówienia publiczne

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Udzielenie kredytu długoterminowego do 950.000,00 zł.
Udzielenie kredytu długoterminowego do 950.000,00 zł.
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2015 Utworzono: 08.12.2015
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Białaczów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2015 Utworzono: 10.11.2015
Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych Gminy Bia
Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych  Gminy Białaczów oraz do zasilania obiektów użytkowanych przez Urząd  Gminy i jednostki organizacyjne Gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2015 Utworzono: 21.10.2015
Dostawa węgla kamiennego kostka i ekogroszek na sezon grzewczy 2015/2016
Dostawa węgla kamiennego kostka i ekogroszek na sezon grzewczy 2015/2016
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2015 Utworzono: 25.09.2015
Dostawa oleju opałowego wraz z rozładunkiem dla kotłowni olejowych zlokalizowanych na terenie Gmin
Dostawa oleju opałowego  wraz z rozładunkiem dla kotłowni olejowych zlokalizowanych  na terenie Gminy Białaczów w sezonie grzewczym 2015/2016
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2015 Utworzono: 16.09.2015
Dostawa paliw ciekłych w 2015/2016 r
Dostawa paliw ciekłych w 2015/2016r
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2015 Utworzono: 10.09.2015
Zmiana SIWZ - przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni i poboczy odcinków dróg w miejscowoś
Zmiana SIWZ - przebudowa nawierzchni i poboczy odcinków dróg w miejscowści Białaczów (działki nr 1904 i 433) oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Białaczów (działki nr 301, 349, 374, 416, 43
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2015 Utworzono: 26.08.2015
Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni oraz poboczy odcinków dróg w miejscowości Białaczó
Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni oraz poboczy odcinków dróg w miejscowości Białaczów (działki nr 1904 i 433) oraz przebudowaq drogi dojazdowej do gruntów rolnyvh w miejscowości Białaczów (działki nr 301,
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2015 Utworzono: 21.08.2015
Zakup oraz montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na tereni
Zakup oraz montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2015 Utworzono: 21.08.2015
Modyfikacja SIWZ - „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół prowadzonych prze
Modyfikacja SIWZ - "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół prowadzonych przez Gminę Białaczów w roku szkolnym 2015/2016
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2015 Utworzono: 07.08.2015
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół prowadzonych przez Gminę Białaczów w
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół prowadzonych przez Gminę Białaczów w roku szkolnym 2015/2016
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2015 Utworzono: 03.08.2015
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejs
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zakrzów, Skronina i Sędów gm. Białaczów  
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2015 Utworzono: 16.07.2015
Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF do przepustowości Q=715m3/dobę w miejscowości Białaczów
Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF do przepustowości Q=715m3/dobę w miejscowości Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2015 Utworzono: 13.01.2015
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIAŁACZÓW
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIAŁACZÓW
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2014 Utworzono: 15.12.2014
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w miejscowości Radwan gmina
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w miejscowości Radwan gmina Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2014 Utworzono: 05.11.2014
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.900.000,00 zł
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.900.000,00 zł
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2014 Utworzono: 17.10.2014
Budowa dróg w miejscowości Białaczów, numery ewidencyjne działek: 2726, 1888, 1978, 1951, 1917, 1


Budowa dróg w miejscowości Białaczów, numery ewidencyjne działek: 2726, 1888, 1978, 1951, 1917, 1942, 1928, 1889,

więcej...
Aktualizacja: 13.08.2014 Utworzono: 13.08.2014
Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Białaczów
Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2014 Utworzono: 02.07.2014
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów poprzez zakup biletów miesięcznych w roku
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2014 Utworzono: 16.06.2014
UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI NR 1269/2 W MIEDZNEJ DREWNIANEJ, PRZEBUDOWA I BUDOWA ZJAZDÓW
UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI NR 1269/2 W MIEDZNEJ DREWNIANEJ, PRZEBUDOWA I BUDOWA ZJAZDÓW
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2014 Utworzono: 14.05.2014
Realizacja zamówienia w ramach projektu „Dobre przedszkole-lepszy start w szkole”
Realizacja zamówienia w ramach projektu „Dobre przedszkole-lepszy start w szkole”
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2014 Utworzono: 16.04.2014
Przebudowa drogi działka nr 459, 469 i utwardzenie terenu działki nr 468/5 w miejscowości Petrykozy
Przebudowa drogi działka nr 459, 469 i utwardzenie terenu działki nr 468/5 w miejscowości Petrykozy
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2014 Utworzono: 15.04.2014
WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH: PARCZÓWEK, SĘDÓW, SOBIEŃ G
WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH: PARCZÓWEK, SĘDÓW, SOBIEŃ GMINA BIAŁACZÓW
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2014 Utworzono: 21.03.2014
ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PETRYKOZY, MIEDZNA DREWNIANA ORAZ WYMIAN
ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PETRYKOZY, MIEDZNA DREWNIANA ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SOBIEŃ

więcej...
Aktualizacja: 21.03.2014 Utworzono: 21.03.2014
Remont budynku zabytkowego Ratusza w Białaczowie
Remont budynku zabytkowego Ratusza w Białaczowie
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2014 Utworzono: 11.03.2014
Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zakrzów, Skroni
Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zakrzów, Skronina, Sędów gm. Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2014 Utworzono: 19.02.2014
Dostawa paliw ciekłych w 2014r.
Dostawa paliw ciekłych w 2014r.
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2014 Utworzono: 08.01.2014
„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego wraz z wyposażeniem przeznaczonego na cele o
„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego wraz z wyposażeniem przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej
dla Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej - OSP Wąglany

więcej...
Aktualizacja: 05.11.2013 Utworzono: 05.11.2013
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH BIAŁACZÓW - OSSA -
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH BIAŁACZÓW - OSSA -
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2013 Utworzono: 26.06.2013
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2013/2014
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2013/2014
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2013 Utworzono: 19.06.2013
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIAŁACZÓW
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIAŁACZÓW
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2013 Utworzono: 03.06.2013
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Skroni
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Skroninie
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2013 Utworzono: 13.05.2013
Oznakowanie odcinka o długości ok. 16 km Piekielnego szlaku wraz z zaprojektowaniem i budową towarz
Oznakowanie odcinka o długości ok. 16 km Piekielnego szlaku wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej – miejsce odpoczynku w miejscowościach Białaczów i Parczów
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2013 Utworzono: 18.01.2013
Przebudowa budynku małej świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedzna Drewniana oraz zakup wyposaż
Przebudowa budynku małej świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedzna Drewniana oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sobieniu i Wąglanach
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2012 Utworzono: 13.12.2012
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Skroni
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Skroninie
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2012 Utworzono: 29.10.2012
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Skroni
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Skroninie
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2012 Utworzono: 11.09.2012
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja - s
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja - szansą na starcie edukacji szkolnej dziecka
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2012 Utworzono: 14.08.2012
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne
w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja - szansą na starcie edukacji szkolnej dziecka”

więcej...
Aktualizacja: 02.08.2012 Utworzono: 02.08.2012
Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na św
Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Miedznej Drewnianej
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2012 Utworzono: 21.06.2012
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2012/2013
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2012/2013
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2012 Utworzono: 18.06.2012
Modernizacja drogi dojazdowe j do gruntów rolnych w miejscowości Sobień
Modernizacja drogi dojazdowe j do gruntów rolnych w miejscowości Sobień
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2012 Utworzono: 06.06.2012
Dostawa oleju napędowego
Dostawa oleju napędowego
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2012 Utworzono: 28.03.2012
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białaczowie
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2012 Utworzono: 23.03.2012
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Sędów, Radwan, Parczówek
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Sędów, Radwan, Parczówek
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2012 Utworzono: 05.03.2012
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Sędów, Radwan, Parczówek
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Sędów, Radwan, Parczówek
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2012 Utworzono: 15.02.2012
Odbiór przygotowanych do transportu i utylizacji odpadów azbestowych powstałych na skutek nawałnicy
Odbiór przygotowanych do transportu i utylizacji odpadów azbestowych powstałych na skutek nawałnicy w gminie Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2011 Utworzono: 08.12.2011
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami na terenie gminy Białacz
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami na terenie gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2011 Utworzono: 07.12.2011
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ
OKIEN W BUDYNKU URZĘDU GMINY (ZAJAZD)

więcej...
Aktualizacja: 10.11.2011 Utworzono: 10.11.2011
REMONT BOISKA SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
REMONT BOISKA SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2011 Utworzono: 02.11.2011
REMONT (PRZEBUDOWA) DROGI ZAKRZÓW -SKRONINA NA ODCINKU 801 Mb
REMONT (PRZEBUDOWA) DROGI ZAKRZÓW -SKRONINA NA ODCINKU 801 Mb
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2011 Utworzono: 26.09.2011
Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Petrykozach
Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Petrykozach
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2011 Utworzono: 21.09.2011
REMONT POKRYCIA NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIE PRZY OSP W KURASZKOWIE
REMONT POKRYCIA NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIE PRZY OSP W KURASZKOWIE
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2011 Utworzono: 21.09.2011
Remont pokrycia dachowego na budynku szatni w miejscowości Białaczów
Remont pokrycia dachowego na budynku szatni w miejscowości Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2011 Utworzono: 21.09.2011
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzów działka nr 252 Etap I
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzów działka nr 252 Etap I
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2011 Utworzono: 22.06.2011
Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Białaczów
Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2011 Utworzono: 17.05.2011
Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły
Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie: II etap: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Białaczowie
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2011 Utworzono: 08.02.2011
REMONT NAWIERZCHNI ORAZ POBOCZY DROGI NR 107003E W MIEJSCOWOŚCI PARCZÓW - PARCZÓWEK
REMONT NAWIERZCHNI ORAZ POBOCZY DROGI NR 107003E W MIEJSCOWOŚCI PARCZÓW - PARCZÓWEK
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2010 Utworzono: 12.08.2010
REMONT (PRZEBUDOWA) MOSTU NA DRODZE NR 107004E W MIEJSCOWOŚCI PARCZÓWEK
REMONT (PRZEBUDOWA) MOSTU NA DRODZE NR 107004E W MIEJSCOWOŚCI PARCZÓWEK
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2010 Utworzono: 12.08.2010
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2010/2011
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2010/2011
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2010 Utworzono: 29.07.2010
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2010 Utworzono: 05.07.2010
MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: BIAŁACZÓW DZIAŁKA NR 541,
MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: BIAŁACZÓW DZIAŁKA NR 541,
SKRONINA DZIAŁKA NR 386

więcej...
Aktualizacja: 28.05.2010 Utworzono: 28.05.2010
Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parczowie
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2010 Utworzono: 20.05.2010
Budowa zadaszenia nad obiektem sportowym w Białaczowie
Budowa zadaszenia nad obiektem sportowym w Białaczowie
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2010 Utworzono: 19.04.2010
Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów
Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2010 Utworzono: 08.03.2010
Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły
Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie:
I etap: Wymiana dachu i stropu na budynku Szkoły Podstawowej w Białaczowie

więcej...
Aktualizacja: 23.02.2010 Utworzono: 23.02.2010
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Petrykozach
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Petrykozach
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2010 Utworzono: 10.02.2010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompo
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Żelazowice
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2009 Utworzono: 16.12.2009
Remont , rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wi
Remont , rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską przy OSP w Żelazowicach
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2009 Utworzono: 09.09.2009
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2009/2010
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2009/2010
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2009 Utworzono: 16.07.2009
” Budowa boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012”
” Budowa boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012”
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2009 Utworzono: 17.06.2009
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2009 Utworzono: 22.05.2009
przetarg nieograniczony na :Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wąg
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wąglany, Parczów
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2009 Utworzono: 18.05.2009
przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach Żelazowice, Miedzna Drewniana, Parczówek
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2009 Utworzono: 08.04.2009
Przetarg nieograniczony
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PETRYKOZACH
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2009 Utworzono: 01.04.2009
Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Zakrzów
zapytania oferentów
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2008 Utworzono: 19.08.2008
Przetarg nieograniczony
Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2008 Utworzono: 05.08.2008
przetarg nieograniczony
Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Zakrzów
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2008 Utworzono: 05.08.2008
przetarg nieograniczony
Transport materiałów spoza terenu gminy Białaczów na wskazaną budowę samochodami o ładowności powyżej 20 ton
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2008 Utworzono: 31.03.2008
Przetarg nieograniczony
dostawa oleju napędowego
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2008 Utworzono: 10.01.2008
przetarg nieogranicznony
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2007/2008
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2007 Utworzono: 18.07.2007
przetarg nieograniczony
Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Parczów

więcej...
Aktualizacja: 05.07.2007 Utworzono: 05.07.2007
przetarg nieograniczony do 60.000 EURO
Dostawa materiałów budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zakrzów”.
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2007 Utworzono: 21.03.2007
przetarg nieograniczony do 60.000EURO
Transport materiałów spoza terenu gminy Białaczów na wskazaną budowę samochodami o ładowności powyżej 20 t
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2007 Utworzono: 20.03.2007
przetarg nieograniczony do 60.000 EURO
Dostawa paliw
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2007 Utworzono: 01.02.2007
przetarg nieograniczony do 60.000 EURO
Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowościach : Miedzna Drewniana , Parczówek
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2007 Utworzono: 11.01.2007
przetarg nieograniczxony do 60.000 EURO
Rewitalizacja zabytkowego ratusza wraz z infrastrukturą otaczającą w miejscowości Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2006 Utworzono: 22.12.2006
przetarg nieograniczony do 60.000 EURO
Rewitalizacja zabytkowego ratusza wraz z infrastrukturą otaczającą w miejscowości Białałaczów
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2006 Utworzono: 05.12.2006
przetarg nieograniczony do 60.000EURO
udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.200.000,00zł na pokrycie deficytu budżetowego
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2006 Utworzono: 15.11.2006
przetarg nieograniczony do 60.000 EURO

„ Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w
wysokości 400.000,00zł

więcej...
Aktualizacja: 06.09.2006 Utworzono: 06.09.2006
przetarg nieograniczony do 60.000EURO
„Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i pompowniami
ścieków w miejscowości Białaczów – ul. Parczowska ”

więcej...
Aktualizacja: 07.08.2006 Utworzono: 07.08.2006
przetarg nieograniczony do 60.000 EURO
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2006/2007
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2006 Utworzono: 18.07.2006
przetarg nieograniczony do 60.000EURO
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Białaczów
– uzupełnienie”
w tym : rurociąg grawitacyjny d=200 – 655,3mb, przykanaliki szt. 15

więcej...
Aktualizacja: 04.07.2006 Utworzono: 04.07.2006
Przetarg nieograniczony do 60.000EURO
Wykonanie podwójnego i pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami wraz z wyrównaniem podbudowy dróg gminnych na terenie gminy Białaczów o ogólnej powierzchni 4654,62 m2
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2006 Utworzono: 29.06.2006
Przetarg Nieograniczony
Obsługa Budżetu Gminy
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2006 Utworzono: 24.01.2006
przetarg nieograniczony do 60.000Euro
Dostawa paliw
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2006 Utworzono: 09.01.2006
Przetarg nieograniczony do 60.000EURO
udzielenie kredytu
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2005 Utworzono: 27.10.2005
przetarg nieograniczony do 60.000EURO
dostawa węgla-kostki oraz koksu
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2005 Utworzono: 27.10.2005
Przetarg nieograniczony do 60.000 EURO
dot. dostawy węgla -kostki oraz koksu
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2005 Utworzono: 27.09.2005
Przetarg nieograniczony do 60.000 EURO
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów 2005/2006r.
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2005 Utworzono: 11.07.2005
Przetarg nieograniczony do 60.000EURO
drogi gminne
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2005 Utworzono: 05.07.2005
Przetarg nieograniczony do 60.000 EURO - " Podwójne utrwadzenie dróg gminnych o powierzchni ogólnej
drogi gminne
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2005 Utworzono: 05.05.2005

aktualne... Początek strony