Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Zakrzów (wygasły...)Znak: 341/3/08
A/a


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

1.Ilość płyt należy przyjąć: powierzchnia ogółem skarp zbiornika około 1400 m2 na 1 mb przyjęto 5 płyt. Obwód zbiornika w przybliżeniu 300 mb. Ułożenie starych płyt to około 44,5% całej powierzchni. Ułożenie nowych płyt to ok. 55,5% całej powierzchni.
W pozycji nr 12 należy przyjąć ilość 1400 m2 jednakże w materiale należy przyjąć 780 m 2 nowych płyt
2.Długość barier ochronnych
Barierka ochronna. Długość ogółem 100 mb, poręcz wierzchnia 100 mb, poręcz łącząca 100 mb, słupki co 3 mb (długość słupka 1,60 m, ilość słupków 35). Suma 256 mb.
Przyczółki przepustów -1 przyczółka.

3.Ilości materiałów na jeden przyczółek
Deski iglaste kl. III m3-0,01
Kołki faszynowe 4-6 cm dł. 70-90 cm , Szt. -4
Cement portlandzki 7 - 0,44
Żwir do betonów zwykłych m3 -1,05
Piasek do betonów zwykłych m3 – 0,76
Pospółka do nawierzchni drogowych m3 -1,13
Papy asfaltowe izolacyjne m2 -1,50

4.Ilość materiału na zjazd gospodarczy -1 m2
Pospółka do nawierzchni drogowych m3 -0,192
Piasek do nawierzchni drogowych m3- 0,031
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15, m3 -0,157
Płyty do zbrojenia betonu kg – 2,51
Deski iglaste impregnowane m3 - 0,007
Taśma dylatacyjna z PCV nr 3-m-1,75
Masa asfaltowa zalewowa kg – 2,20

5.Ilość materiału na schody 1 m2
Deski iglaste obrzynane m3 -0,025
Gwoździe budowlane kg - 0,45
Mieszanka betonowa m3 – 1,036.Roboty ziemne

Wyznaczono z wzoru na ostrosłup prawidłowy siedmiokątny


a2 √3
V = ⅓ x 7 x H
4

Czasza główne zbiornika 303 m3, do obliczeń przyjęto szerokość boku 10 m, wysokość H = 0,1m , czasza pierwsze zagłębienie 151 m3 ,czasza drugie zagłębienie – 121 m 2 .
Suma robót około 600 m2 wraz z robotami na skarpach.
Do robót przyjęto wskaźnik przerzutu koparką około 30% urobku ze względu na grząskość gruntu i brak możliwości dojazdu docelowego samochodu samowyładowczego.

powrót...
Informacja wytworzona przez Urszula Mazur dnia 19.08.2008
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 19.08.2008. Wygasa 09.09.2008. Odsłon 1011, Wersja 1
Początek strony