przetarg nieograniczony do 60.000E (wygasły...)

Białaczów, dn. 12.07.2006r.


Znak: 341/8/06Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
„BOLTOM” sp.j.
B.Majczyna, M.Oborzyński
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Słowackiego 77

Urząd Gminy w Białaczowie, informuje iż w wyniku postępowania przetargowego na zadanie: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Białaczów - uzupełnienie” został wybrany Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
„BOLTOM” sp.j. B.Majczyna, M.Oborzyński 97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 77. Cena wybranej oferty 158.360,00zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych brutto) jako Wykonawca przedmiotowego zadania.
Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – art. 91 ust.1 ustawy Parwo Zamówień Publicznych.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kowalczyk dnia 12.07.2006
Opublikowana przez Marcin Kowalczyk dnia 12.07.2006. Wygasa 02.08.2006. Odsłon 856, Wersja 1
Początek strony