przetarg nieograniczony do 60.000 EURO (wygasły...)


ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Białaczów działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.z 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 400.000 zł”” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.z 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm./

Uzasadnienie

W dniu 18 września 2006r. Zamawiający przeprowadził postępowanie na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 400.000zł”. W toku postępowania stwierdzona , że cena oferty tj. 67 579,49zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 40.000zł.
W związku z powyższym komisja przetargowa, stwierdziła że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania na mocy art. 93 ust.1pkt4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.z 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm./ gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia..
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 27.09.2006
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 27.09.2006. Wygasa 18.10.2006. Odsłon 955, Wersja 1
Początek strony