Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w miejscowości Radwan gmina B (wygasły...)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy 271.13.2014 - nazwa zadania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w miejscowości Radwan gmina Białaczów
powrót...
Załączniki:
zawiadomienie.doc
Informacja wytworzona przez dnia 01.12.2014
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 01.12.2014. Wygasa 12.01.2015. Odsłon 681, Wersja 1
Początek strony