Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły (wygasły...)

                                                                                                   Białaczów, dn. 12.03.2010r. Znak: 341/02/2010                                                                                                                                                                                                                                                      A/a                                                          Wójt Gminy  Białaczów   informuje,     w   wyniku  postępowania   przetargowego  na  zadanie:  Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły  Podstawowej        i Gimnazjum w Białaczowie: I etap: Wymiana dachu i stropu na budynku Szkoły Podstawowej w Białaczowie została  wybrany  Wykonawca   przedmiotowego zadania Usługi Remontowo-Budowlane „REMO-BUD” s.c. Robert Kosmal, K.Mołdawa, 26-200 Końskie, ul. Fabryczna 8d. Cena wybranej oferty  brutto 350 491,28zł , uzyskał w kryterium Cena –łącznie 400 punktów.Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – art. 91 ust.1 ustawy Parwo Zamówień Publicznych.Ponadto złożyli oferty:1.      „INTERBUD” spółka z o.o, 26-300 Opoczno,    ul. Przemysłowa 5a,  cena brutto- 414 434,00 zł, uzyskał w kryterium cena łącznie 338,28 punktów2.       „BUDMAR” Firma Budowlana mgr inż.Marek Kamola 97- 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33A,  cena brutto- 496 578,20 zł, uzyskał w kryterium cena łącznie 282,32 punkty.
  1. Firma Gwadera Handel i Usługi Budowlane, 26-300 Opoczno, ul. Parkowa 30 cena brutto- 400 099,79 zł,uzyskał w kryterium Cena – łącznie  350,40 punktów.
4.      Przedsiębiorstwo Budowlane „WACHLA” Kaniów, ul. Klonowa 6, 26-050 Zagnańsk, cena brutto- 446 531,03  zł, – uzyskał w kryterium Cena – łącznie  313,96 punkty.5.      H.M.B. SYL-BUD , 26-600 Radom,ul. Klwatecka 75 Adres korespondencyjny: 26-660 Jedlińsk, Wsola, ul. Leśna 73, cena brutto- 412 879,96 zł, – uzyskał w kryterium Cena – łącznie  339,52 punkty.6.      Zakład Remontowo- Budowlany Konrad Pierzchała, 26- 411 Rusinów, Brogowa 3A,  cena brutto-461 687,04, uzyskał w kryterium cena
łącznie 303,64 punkty
7.      Zakład Remontowo- Budowlany Jacek Lasota, 97- 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Gen. J. Bema 79,  cena brutto-362 101,95 zł, uzyskał
w kryterium cena łącznie 387,16 punktów.
    
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 12.03.2010
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 12.03.2010. Wygasa 05.04.2010. Odsłon 1030, Wersja 1
Początek strony