Remont ,rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiej (wygasły...)

Białaczów, dn. 13.10.2009r.

Znak: 341/01/09A/a
Ochotnicza Straż Pożarna w Petrykozach informuje, iż w wyniku postępowania przetargowego na zadanie: „Remont ,rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską przy OSP w Żelazowicach”
została wybrana firma : FIRMA GWADERA Handel i Usługi Budowlane, 26-300 Opoczno, ul. Parkowa 30, jako Wykonawca przedmiotowego zadania. Cena wybranej oferty brutto 766 989,95zł , uzyskał w kryterium Cena –łącznie 400 punktów.
Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – art. 91 ust.1 ustawy Parwo Zamówień Publicznych.
Ponadto złożyli oferty:
1. EVELCAM PHU s.c. Śledziewski, Mordak, Małęczyn, ul. Lubelska 24a,
26-634 Gózd, cena brutto- 856 518,91 zł, uzyskał w kryterium cena łącznie 358,16 zł
2. FPUH „BRACH” Bała Adrian, Tresta, ul. Wczasowa 13,
97- 213 Smardzewice, cena brutto- 1 285 286,03 zł, uzyskał w kryterium cena łącznie 238,68 zł
3. Usługi Remontowo- Budowlane „REMO-BUD” s.c. R. Kosmal, K. Mołdawa, 26- 200 Końskie, ul. Fabryczna 8b, cena brutto 999 905,84 zł, uzyskał
w kryterium cena łącznie 306,80 zł
4. Zakład Remontowo- Budowlany Jacek Lasota, 97- 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Gen. J. Bema 79, cena brutto- 965 799,55 zł, uzyskał
w kryterium cena łącznie 317,64 zł
5. „BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola 97- 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33a, cena brutto- 1 108 400,62 zł, uzyskał w kryterium cena łącznie 276,76 zł
6. „RO.SA.-BUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe
Roman Jan Saczywko, ul. Ptasia 14, 26- 600 Radom, cena
brutto- 1 118 332, 90 zł, uzyskał w kryterium cena łącznie 274,32 zł
7. Przedsiębiorstwo Handlowe Importowo- Exportowe Raczyński Andrzej, Kotlin 4A, 26-434 Gielniów, cena brutto- 901 556, 83 zł , uzyskał w kryterium cena łącznie 340,28 zł
8. Zakład Remontowo- Budowlany Konrad Pierzchała, 26- 411 Rusinów, Brogowa 3A, cena brutto- 1 203 585,49zł, uzyskał w kryterium cena
łącznie 254,88 zł


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 13.10.2009
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 13.10.2009. Wygasa 13.11.2009. Odsłon 939, Wersja 1
Początek strony