przetarg nieograniczony do 60.000EURO (wygasły...)

W wyniku postępowania przetargowego na zadanie:Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości do 1.200.000,00zł na pokrycie deficytu budżetowego został wybrany Wykonawca ING Bank Śląski S.A. Oddział w Łodzi, ul. Srebrna 32, Cena wybranej oferty 164.597,28zł . Zamawiający wybrał ofertę najkorzytniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia - art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 06.12.2006
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 06.12.2006. Wygasa 27.12.2006. Odsłon 1008, Wersja 1
Początek strony