Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Petrykozach (wygasły...)

                                                                                                   Białaczów, dn. 08.04.2010r.  Znak: 341/01/2010                                                                                                                                                                                       A/a                                                           Wójt Gminy  Białaczów   informuje,     w   wyniku  postępowania   przetargowego  na  zadanie:  Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Petrykozachzostał  wybrany  Wykonawca   przedmiotowego zadania tj.: Stolarczyk Mirosław PUH, 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268A . Cena wybranej oferty  brutto 760 770,00zł , uzyskał w kryterium Cena –łącznie 300 punktów.Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – art. 91 ust.1 ustawy Parwo Zamówień Publicznych.Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.    Wywieszono na tablicy ogłoszeńw  Urzędzie Gminy w Białaczowie w  dniu 08.04.2010r.
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 08.04.2010
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 08.04.2010. Wygasa 10.05.2010. Odsłon 1031, Wersja 1
Początek strony