Przetarg nieograniczony (wygasły...)

Białaczów, dn. 11.04.2008r.


Znak: 341/2/08
A/a
Wójt Gminy w Białaczowie informuje, iż w wyniku postępowania przetargowego na zadanie: „Transport materiałów spoza terenu gminy Białaczów na wskazaną budowę samochodami o ładowności powyżej 20 t.” został wybrany: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DAW-TRANS” BIS Podstawka Zofia KostomłotyII 45”a”, 26-085 Miedziana Góra ,jako Wykonawca przedmiotowego zadania Cena wybranej oferty: 16,47 zł brutto za 1 tonę, uzyskał w kryterium Cena –łącznie 300 punktów.
Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – art. 91 ust.1 ustawy Parwo Zamówień Publicznych.
Ponadto złożyli oferty:
1. DAMO sp z o.o., 99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e cena oferty -21,96 zł brutto za 1 t. , uzyskał w kryterium Cena – łącznie 225 punktów
2. P.H.U.”RAF-POL” Rafał Ścisłowicz, 26-212 Smyków, Kłucko Kolonia 14 , cena oferty -19,52 zł brutto za 1t. - uzyskał w kryterium Cena – łącznie 253,11punktów
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EMAR” Zakład Pracy Chronionej Jerzy Adamski, 26-600 Radom, ul. Idalińska 53 ,cena oferty -19,52 zł brutto za 1 t. – uzyskał w kryterium Cena – łącznie 253,11 punktów
4. „KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 26-600 Radom, ul. Marglowa 83 , cena oferty - 19,23 zł brutto za 1 t.- uzyskał w kryterium Cena – łącznie 256,95 punktów
5. P.H.U „PRZEMTRANS” Przemysław Wcisły , 98-100 Łask, ul. Warszawska 155, cena oferty- 21,96 zł brutto za 1 t. –uzyskał w kryterium Cena – łącznie 225 punktów

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 11.04.2008
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 11.04.2008. Wygasa 02.05.2008. Odsłon 1017, Wersja 1
Początek strony