ZAWIADOMIENIE (wygasły...)

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy  271.3.2012 - nazwa zadania: Dostawa oleju napędowego
powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 12.04.2012
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 12.04.2012. Wygasa 03.05.2012. Odsłon 709, Wersja 1
Początek strony