Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP (wygasły...)

Białaczów, dn. 19.06.2009r.

Znak: 341/04/09


A/a

Wójt Gminy w Białaczowie informuje, iż w wyniku postępowania przetargowego na zadanie: „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP
w Białaczowie”została wybrana firma : FIRMA GWADERA Handel i Usługi Budowlane, 26-300 Opoczno, ul. Parkowa 30, jako Wykonawca przedmiotowego zadania. Cena wybranej oferty brutto 1 138 857,20zł , uzyskał w kryterium Cena –łącznie 300 punktów.
Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – art. 91 ust.1 ustawy Parwo Zamówień Publicznych.
Ponadto złożyli oferty:
1. „RO.SA.-BUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe
Roman Jan Saczywko, ul. Ptasia 14, 26- 600 Radom, uzyskał w kryterium cena łącznie 239,21 punkty.
2. „BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola 97- 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33a, uzyskał w kryterium cena łącznie 146,97 punktów
3. Przedsiębiorstwo Handlowe Importowo- Exportowe Raczyński Andrzej, Kotlin 4A, 26-434 Gielniów, uzyskał w kryterium cena łącznie 272,78 punktów
4. „INTERBUD” spółka z o.o., 26-300 Opoczno, ul. Przemysłowa 5a - uzyskał w kryterium cena łącznie 216,79 punktów
5. Usługi Budowlane Jarosław Bebak, 97-330 Sulejów, ul. Połoniecka 4- uzyskał w kryterium cena łącznie 173,32 punktypowrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 19.06.2009
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 19.06.2009. Wygasa 29.06.2009. Odsłon 964, Wersja 1
Początek strony