Wyniki postępowania

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Udzielenie kredytu długoterminowego do 950.000,00 zł.
Udzielenie kredytu długoterminowego do 950.000,00 zł.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2015 Utworzono: 17.12.2015
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Białaczów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2015 Utworzono: 24.11.2015
Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych Gminy Bia
Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych  Gminy Białaczów oraz do zasilania obiektów użytkowanych przez Urząd  Gminy i jednostki organizacyjne Gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2015 Utworzono: 30.10.2015
Dostawa węgla kamiennego kostka i ekogroszek na sezon grzewczy 2015/2016,
Dostawa węgla  kamiennego kostka i ekogroszek na sezon grzewczy 2015/2016,
 

więcej...
Aktualizacja: 09.10.2015 Utworzono: 09.10.2015
Dostawa oleju opałowego wraz z rozładunkiem dla kotłowni olejowych zlokalizowanych na terenie Gmin
Dostawa oleju opałowego  wraz z rozładunkiem dla kotłowni olejowych zlokalizowanych  na terenie Gminy Białaczów w sezonie grzewczym 2015/2016
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2015 Utworzono: 30.09.2015
Dostawa paliw ciekłych w 2015/2015r
Dostawa paliw ciekłych w 2015/2016r
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2015 Utworzono: 23.09.2015
Zakup oraz montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na tereni
Zakup oraz montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2015 Utworzono: 14.09.2015
Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni oraz poboczy odcinków dróg w miejscowości Białaczó
Przebudowa nawierzchni oraz poboczy odcinków dróg w miejscowości Białaczów działki nr 1904 i 433 oraz przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Białaczów (działki nr 301,349374,416,433,541,901 i 1352)
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2015 Utworzono: 11.09.2015
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół prowadzonych przez Gminę Białaczów w
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół prowadzonych przez Gminę Biaąłczów w roku szkolnym 2015/2016
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2015 Utworzono: 14.08.2015
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejs
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zakrzów, Skronina i Sędów gm. Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2015 Utworzono: 04.08.2015
Opracowanie dokumentacji technicznej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zakrzów, Skro
Opracowanie dokumentacji technicznej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zakrzów, Skronina i Sędów gm. Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2015 Utworzono: 04.08.2015
Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF do przepustowości Q=715m3/dobę w miejscowości Białaczów
Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF do przepustowości Q=715m3/dobę w miejscowości Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2015 Utworzono: 19.02.2015
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIAŁACZÓW
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIAŁACZÓW
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2014 Utworzono: 22.12.2014
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w miejscowości Radwan gmina B
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w miejscowości Radwan gmina Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2014 Utworzono: 01.12.2014
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.900.000,00
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.900.000,00
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2014 Utworzono: 27.10.2014
Budowa dróg w miejscowości Białaczów, numery ewidencyjne działek: 2726, 1888, 1978, 1951, 1917, 1942
Budowa dróg w miejscowości Białaczów, numery ewidencyjne działek: 2726, 1888, 1978, 1951, 1917, 1942, 1928, 1889,
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2014 Utworzono: 08.09.2014
Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Białaczów
Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 21.07.2014 Utworzono: 21.07.2014
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów poprzez zakup biletów miesięcznych w roku
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2014 Utworzono: 26.06.2014
UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI NR 1269/2 W MIEDZNEJ DREWNIANEJ, PRZEBUDOWA I BUDOWA ZJAZDÓW
UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI NR 1269/2 W MIEDZNEJ DREWNIANEJ, PRZEBUDOWA I BUDOWA ZJAZDÓW
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2014 Utworzono: 03.06.2014
Przebudowa drogi działka nr 459, 469 i utwardzenie terenu działki nr 468/5 w miejscow
Przebudowa drogi działka nr 459, 469 i utwardzenie terenu działki nr 468/5 w miejscowości Petrykozy
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2014 Utworzono: 06.05.2014
realizacja Projektu „Dobre przedszkole-lepszy start w szkole”
realizacja Projektu „Dobre przedszkole-lepszy start w szkole”
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2014 Utworzono: 05.05.2014
WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH: PARCZÓWEK, SĘDÓW, SOBIE
WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH: PARCZÓWEK, SĘDÓW, SOBIEŃ GMINA BIAŁACZÓW
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2014 Utworzono: 09.04.2014
ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PETRYKOZY, MIEDZNA DREWNIANA ORAZ WYMIANA
ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PETRYKOZY, MIEDZNA DREWNIANA ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SOBIEŃ
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2014 Utworzono: 09.04.2014
Remont budynku zabytkowego Ratusza w Białaczowie
Remont budynku zabytkowego Ratusza w Białaczowie
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2014 Utworzono: 31.03.2014
Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Zakrzów, Skronina, Sędów gm. Białaczów

więcej...
Aktualizacja: 10.03.2014 Utworzono: 10.03.2014
Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej
Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zakrzów, Skronina, Sędów gm. Białaczów”
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2014 Utworzono: 21.02.2014
DOSTAWA PALIW CIEKŁYCH w 2014 r..
DOSTAWA PALIW CIEKŁYCH w 2014 r..
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2014 Utworzono: 21.01.2014
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ochrony Prze
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej – OSP Wąglany
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2013 Utworzono: 15.11.2013
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH BIAŁACZÓW – OSSA – ETAP I
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH BIAŁACZÓW – OSSA – ETAP I
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2013 Utworzono: 22.07.2013
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2012/2013
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2012/2013
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2013 Utworzono: 28.06.2013
NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIAŁACZÓW
NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BIAŁACZÓW
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2013 Utworzono: 17.06.2013
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Skroni
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Skroninie
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2013 Utworzono: 31.05.2013
„Oznakowanie odcinka o długości ok. 16 km Piekielnego szlaku wraz z zaprojektowaniem i budową towa
„Oznakowanie odcinka o długości ok. 16 km Piekielnego szlaku wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej – miejsce odpoczynku w miejscowościach Białaczów i Parczów”
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2013 Utworzono: 06.02.2013
Przebudowa budynku małej świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedzna Drewniana oraz zakup wyposażenia
Przebudowa budynku małej świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedzna Drewniana oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sobieniu i Wąglanach
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2013 Utworzono: 02.01.2013
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Skroni
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Skroninie
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2012 Utworzono: 19.11.2012
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Skroni
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Skroninie
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2012 Utworzono: 02.10.2012
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja -
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja - szansą na starcie edukacji szkolnej dziecka”
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2012 Utworzono: 24.08.2012
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja -
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja - szansą na starcie edukacji szkolnej dziecka”
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2012 Utworzono: 13.08.2012
Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowa
Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Miedznej Drewnianej
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2012 Utworzono: 12.07.2012
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2012/2013
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2012/2013
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2012 Utworzono: 28.06.2012
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sobień
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sobień
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2012 Utworzono: 26.06.2012
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy 271.3.2012 - nazwa zadania: Dostawa oleju napędowego

więcej...
Aktualizacja: 12.04.2012 Utworzono: 12.04.2012
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białaczowie
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2012 Utworzono: 04.04.2012
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Sędów, Radwan, Parczówek
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Sędów, Radwan, Parczówek
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2012 Utworzono: 15.03.2012
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Sędów, Radwan, Parczówek
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Sędów, Radwan, Parczówek
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2012 Utworzono: 28.02.2012
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami na terenie gminy Białacz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami na terenie gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2012 Utworzono: 11.01.2012
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami na terenie gminy Białacz
Zawiadomienie dla Wykonawców o wyborze Wykonawcy na zadanie:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami na terenie gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2012 Utworzono: 03.01.2012
Odbiór przygotowanych do transportu i utylizacji odpadów azbestowych powstałych na skutek nawałnicy
Odbiór przygotowanych do transportu i utylizacji odpadów azbestowych powstałych na skutek nawałnicy w gminie Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2011 Utworzono: 19.12.2011
Odbiór przygotowanych do transportu i utylizacji odpadów azbestowych powstałych na skutek nawałnicy
Odbiór przygotowanych do transportu i utylizacji odpadów azbestowych powstałych na skutek nawałnicy w gminie Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2011 Utworzono: 13.12.2011
"Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz okien w budynku Urzędu Gminy (zajaz
"Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz okien w budynku Urzędu Gminy (zajazd)"
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2011 Utworzono: 29.11.2011
REMONT BOISKA SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
REMONT BOISKA SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2011 Utworzono: 17.11.2011
Remont pokrycia dachowego na budynku szatni w miejscowości Białaczów
Remont pokrycia dachowego na budynku szatni w miejscowości Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2011 Utworzono: 13.10.2011
Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Petrykozach
Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Petrykozach
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2011 Utworzono: 13.10.2011
REMONT POKRYCIA NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIE PRZY OSP W KURASZKOWIE
REMONT POKRYCIA NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIE PRZY OSP W KURASZKOWIE
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2011 Utworzono: 13.10.2011
REMONT POKRYCIA NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIE PRZY OSP W KURASZKOWIE
REMONT POKRYCIA NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIE PRZY OSP W KURASZKOWIE
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2011 Utworzono: 13.10.2011
REMONT (PRZEBUDOWA) DROGI ZAKRZÓW -SKRONINA NA ODCINKU 801 Mb
REMONT (PRZEBUDOWA) DROGI ZAKRZÓW -SKRONINA NA ODCINKU 801 Mb
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2011 Utworzono: 13.10.2011
Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Białaczów
Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Białaczów
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2011 Utworzono: 06.06.2011
Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły
Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie: II etap: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2011 Utworzono: 07.03.2011
REMONT (PRZEBUDOWA) MOSTU NA DRODZE NR 107004E W MIEJSCOWOŚCI PARCZÓW
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej...
Aktualizacja: 03.09.2010 Utworzono: 03.09.2010
ZAWIADOMIENIE
,, REMONT NAWIERZCHNI ORAZ POBOCZY DROGI NR 107003E W MIEJSCOWOŚCI PARCZÓW – PARCZÓWEK”
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2010 Utworzono: 31.08.2010
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2010/2011
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2010/2011
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2010 Utworzono: 16.08.2010
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Białaczów
Numer ogłoszenia: 225132 - 2010; data zamieszczenia: 27.07.2010

więcej...
Aktualizacja: 27.07.2010 Utworzono: 27.07.2010
MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: BIAŁACZÓW DZIAŁKA NR 541, SKRONI
MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: BIAŁACZÓW DZIAŁKA NR 541, SKRONINA DZIAŁKA NR 386

więcej...
Aktualizacja: 14.07.2010 Utworzono: 14.07.2010
Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parczowie
Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parczowie
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2010 Utworzono: 08.06.2010
Budowa zadaszenia nad obiektem sportowym w Białaczowie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2010 Utworzono: 11.05.2010
Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów.
Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów.
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2010 Utworzono: 09.04.2010
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Petrykozach
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Petrykozach
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2010 Utworzono: 08.04.2010
Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły
Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie: I etap Wymiana dachu i stropu na budynku Szkoły Podstawowej w Białaczowie
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2010 Utworzono: 07.04.2010
Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły
Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie: I etap Wymiana dachu i stropu na budynku Szkoły Podstawowej w Białaczowie
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2010 Utworzono: 07.04.2010
Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły
Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie: I etap: Wymiana dachu i stropu na budynku Szkoły Podstawowej w Białaczowie
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2010 Utworzono: 12.03.2010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Żelazowic
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Żelazowice
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2010 Utworzono: 25.01.2010
Remont ,rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską
Remont ,rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską przy OSP w Żelazowicach
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2009 Utworzono: 04.11.2009
Remont ,rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiej
Remont ,rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską przy OSP w Żelazowicach
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2009 Utworzono: 13.10.2009
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2009/2010
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Białaczów w roku szkolnym 2009/2010
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2009 Utworzono: 06.08.2009
Budowa boisk sportowych Moje boisko-Orlik 2012.
Budowa boisk sportowych Moje boisko-Orlik 2012.
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2009 Utworzono: 03.08.2009
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2009 Utworzono: 02.07.2009
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wąglany, Parczów
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wąglany, Parczów
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2009 Utworzono: 29.06.2009
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP
w Białaczowie

więcej...
Aktualizacja: 19.06.2009 Utworzono: 19.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach Żelazowice, Miedzna Drewniana, Parczówek w gminie Białaczów
Numer ogłoszenia: 159408 - 2009; data zamieszczenia: 21.05.2009

więcej...
Aktualizacja: 21.05.2009 Utworzono: 21.05.2009
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach
Numer ogłoszenia: 145418 - 2009; data zamieszczenia: 13.05.2009

więcej...
Aktualizacja: 13.05.2009 Utworzono: 13.05.2009
Przetarg nieograniczony
Transport materiałów spoza terenu gminy Białaczów na wskazaną budowę samochodami o ładowności powyżej 20 t.”
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2008 Utworzono: 11.04.2008
przetarg nieograniczony do 60.000 EURO
Transport materiałów spoza terenu gminy Białaczów samochodami o ładowności powyżej 20 t.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2007 Utworzono: 12.04.2007
przetarg nieograniczony do 60.000EURO
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w
wysokości do 1.200.000,00zł na pokrycie deficytu budżetowego

więcej...
Aktualizacja: 06.12.2006 Utworzono: 06.12.2006
przetarg nieograniczony do 60.000 EURO
udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 400.000zł
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2006 Utworzono: 27.09.2006
przetarg nieograniczony do 60.000E
Budowa sieci kanalizacj isanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościBiałaczów - uzupełnienie
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2006 Utworzono: 12.07.2006

aktualne... Początek strony