Uchwały Rady

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.XVIII/99/.2015, Z dnia: 28.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 28.01.2016.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 28.01.2016 , wersja 2
Numer: RG.0007.XVII/93/.2015, Z dnia: 18.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
Informacja wytworzona przez dnia 14.01.2016.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 14.01.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.XV/78.2015, Z dnia: 30.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
Dok1.doc
Dok2.doc
Informacja wytworzona przez dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 20.11.2015 , wersja 2
Numer: RG.0007.XV/79.2015, Z dnia: 30.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obniżenia podatku rolnego na 2016 rok na obszarze gminy Białaczów
Załączniki:
Dok1.doc
Informacja wytworzona przez dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.XV/80.2015, Z dnia: 30.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Białaczów
Załączniki:
Dok1.doc
Informacja wytworzona przez dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.XV/81.2015, Z dnia: 30.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów
Załączniki:
Dok1.doc
Informacja wytworzona przez dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.XV/82.2015, Z dnia: 30.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
Dok1.doc
Informacja wytworzona przez dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.XV/83.2015, Z dnia: 30.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.XV/85.2015, Z dnia: 30.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR"
Informacja wytworzona przez dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.XV/86/.2015, Z dnia: 30.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Gminę Białaczów wspólnie z innymi samorządami Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego
Załączniki:
Dok1.doc
Dok2.doc
Informacja wytworzona przez dnia 23.11.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 23.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.XV/84.2015, Z dnia: 30.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2022
Informacja wytworzona przez dnia 14.01.2016.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 14.01.2016 , wersja 2
Numer: RG.0007.XIV/70.2015, Z dnia: 29.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
Załączniki:
Dok1.docx
Dok2.docx
Informacja wytworzona przez dnia 02.10.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 02.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.XIV/71.2015, Z dnia: 29.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Informacja wytworzona przez dnia 02.10.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 02.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.XIV/73.2015, Z dnia: 29.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białaczów
Informacja wytworzona przez dnia 02.10.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 02.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.XIV74.2015, Z dnia: 29.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno-Petrykozy- granica powiatu i województwa /Nałęczów/. Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy"
Załączniki:
Dok1.docx
Informacja wytworzona przez dnia 02.10.2015.
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 02.10.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 50  prawy
Początek strony