Majątek

INFORMACJA   O   STANIE   MIENIA   KOMUNALNEGO.

 

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego z podziałem

     na podgrupy rodzajowej klasyfikacji środków trwałych 

     /brutto/:

·        podgrupa 10 :

- budynek remizy OSP Miedzna Drewn. - wartość 64.909,- zł,

- budynek socjalny LKS - wartość 32.000,/ zł,

- budynek świetlicy w Białaczowie – wartość 29.000,- zł,

- budynek remizy OSP Kuraszków – wartość 22.837,70 zł,

- budynek remizy OSP Wąglany – wartość 134.895,70,- zł,

- garaż – wartość 2.077,21 zł,

- „Ratusz” – wartość 94.572,60 zł,

- „Zajazd” – wartość 32.083,27 zł,

- budynek ośrodka zdrowia w Petrykozach – wartość       

  53.455,90 zł,

         - budynek gospodarczy w Petrykozach – wartość 4.561,31 zł,

         - hydrofornia Żelazowice – wartość 185.477,29 zł,

         - hydrofornia Miedzna Drewn. – wartość 166.579,77 zł,

         - przepompownia i zbiorniki wyrównawcze w Białaczowie –

           wartość 702.166,71 zł,

         - hydrofornia Sobień – wartość 319.342,59 zł,

         - budynki dydaktyczne z mieszkalnymi:

           Białaczów – wartość 360.219,98 zł,

           Skronina – wartość 244.136,50 zł,

           Parczów – wartość 43.304,- zł,

         - budynki dydaktyczne murowane:

           Miedzna Drewn. – wartość 308.446,88 zł,

           Żelazowice – wartość 45.673,- zł,

           Petrykozy – wartość 258.476,24 zł,

           Sobień – wartość 20.759,- zł,

         - budynki dydaktyczne drewniane:

           Petrykozy – wartość 10.379,- zl,

           Wąglany – wartość 1,867,- zł,

         - budynki gospodarcze:

           Białaczów – wartość 4.260,- zł,

           Miedzna Drewn. – wartość 3.790,- zł,

           Petrykozy – wartość 2.180,- zł,

           Sobień – wartość 1.259,- zł,

           Wąglany – wartość 1.071,- zł,

         - budynki gospodarcze ze śmietnikiem i ubukacją:

           Żelazowice – wartość 2.120,- zł,

           Skronina – wartość 4.258,- zł,

           Parczów – wartość 3.951,- zł,

·        podgrupa 11:

- budynek mieszkalny w Białaczowie  ul. Piotrkowska - wartość

   32.125,05 zł,

- budynek mieszkalny Miedzna Drewn. – wartość 61.110,33 zł,

·        podgrupa 21:

- wodociąg Białaczów – wartość 295.639,99 zł,

- wodociąg Ossa – wartość 292.178,88 zł,

- wodociąg Kolonia Żelazowice – wartość 71.703,36 zł,

- wodociąg Żelazowice – wartość 167.772,77 zł,

- magistrala Ø 315 – wartość 369.651,78 zł,

- wodociąg Radwan – wartość 84.661,96 zł,

- wodociąg Parczówek – wartość 296.624,30 zł,

- wodociąg Skronina – wartość 736.389,22 zł,

- wodociąg Zakrzów – wartość 421.984,41 zł,

- wodociąg Miedzna Drewn. – wartość 148.035,07 zł,

- wodociąg Parczów – wartość 227.668,36 zł,

- wodociąg Wąglany – wartość 140.897,73 zł,

- wodociąg Petrykozy – wartość 524.367,90 zł,

- wodociąg Sędów – wartość 292.800,31 zł,

- wodociąg Sobień – wartość 403.227,12 zł,

- wodociąg Kuraszków – wartość 512.454,75 zł,

- studnia głębinowa Sobień – wartość 142.497,06 zł,

- studnia głębinowa Białaczów – wartość 7.134,- zł,

- studnia głębinowa Petrykozy – wartość 2.128,- zł,

- studnia głębinowa Skronina – wartość 2.558,- zł,

- studnia kopana Miedzna Drewn. – wartość 1.158,- zł,

- studnia kopana Skronina – wartość 1.215,- zł,

- studnia kopana Parczów – wartość 1.157,- zł,

- oczyszczalnia ścieków /szkolna/ Białaczów – wartość      

   41.000,-  zł,

- oczyszczalnia ścieków Skronina – wartość 58.395,23 zł,

- oczyszczalnia ścieków Białaczów – wartość 2.477.331,69 zł,

- kanalizacja Białaczów – wartość 913.817,02 zł,

·        podgrupa 22:

- droga w Żelazowicach – wartość 20.183,25 zł,

- droga Sitowa – Parczówek – wartość 30.145,48 zł,

·        podgrupa 29:

- wysypisko śmieci w Białaczowie – wartość 32.616,08 zł,

- śmietnik z ubikacją zewnętrzną w Białaczowie – wartość

  1.954,- zł,

- śmietnik z ubikacją zewnętrzną w Miedznej Drewn. - wartość

  4.268,- zł,

- ubikacje zewnętrzne w Petrykozach – wartość 2.139,- zł,

- ubikacje zewnętrzne w Sobieniu – wartość 1.022,- zł,

- śmietnik w Petrykozach – wartość 1.853,- zł,

- śmietnik w Sobieniu – wartość 1.022,- zł,

- ogrodzenie szkoły w Białaczowie – wartość 6.057,50 zł,

- ogrodzenie szkoły w Miedznej Drewn. – wartość 2.792,- zł,

- ogrodzenie szkoły w Żelazowicach – wartość 1.470,- zł,

- ogrodzenie szkoły w Petrykozach – wartość 1.460,- zł,

- ogrodzenie szkoły w Skroninie – wartość 5.155,- zł,

- ogrodzenie szkoły w Praczowie – wartość 583,- zł,

·        podgrupa 34:

- agregat prądotwórczy – wartość 26.718,- zł,

·        podgrupa 49:

- zestaw inkasencki – wartość 6.306,18 zł,

- komputer – wartość 7.024,24 zł,

- zestaw komputerowy – wartość 4.500,- zł,

- zestaw komputerowy – wartość 4.488,- zł,

- zestaw komputerowy – wartość 4.210,57 zł,

- zestaw komputerowy – wartość 3.517,50 zł,

- zestaw komputerowy – wartość 4.127,26 zł,

- zestaw komputerowy – wartość 2.530,- zł,

- zestaw komputerowy – wartość 4.839,- zł,

- zestaw komputerowy – wartość 3.200,- zł,

- zestaw komputerowy – wartość 3.388,- zł,

- zestaw komputerowy – wartość 3.038,- zł,

·        podgrupa 58:

- koparko-spycharka – wartość 14.000,- zł,

- koparka – wartość 90.996,- zł,

·        podgrupa 62:

- telefax Panasonic – wartość 3.636,21 zł,

- radiowe urządzenie lokacyjne RUSS 3002 – wartość     

  2.399,99 zł,

- radiotelefon 6x200 – wartość 1.400,- zł,

- radiowe urządzenie lokacyjne RUSS 3002 – wartość 2.370,-zł,

- elementy systemu selektywnego alarmowania UG - wartość

  2.034,- zł,

- elementy systemu selektywnego alarmowania OSP Wąglany -

  wartość 2.981,- zł,

- elementy systemu selektywnego alarmowania OSP Petrykozy -

  wartość 2.981,- zł,

- centrala telefoniczna UG – wartość 9.550,48 zł,

- urządzenie alarmowe – wartość 6.346,30 zł,

- sprzęt nagłaśniający – wartość 8.548.47 zł,

·        podgrupa 66:

         - motopompa – wartość 7.000,- zł,

         - motopompa – wartość 6.500,- zł,

         - motopompa – wartość 7.000,- zł,

         - motopompa szlamowa – wartość 2.900,- zł,

·        podgrupa 74:

- samochód Żuk – wartość 12.510,76 zł,

- samochód pożarniczy STAR – wartość 87.941,17 zł,

- samochód pożarniczy JELCZ – wartość 98.523,95 zł,

- samochód pożarniczy – wartość 54.655,- zł,

- Żuk pożarniczy – wartość 2.500,- zł,

- przyczepa rolnicza – wartość 5.400,- zł,

- ciągnik URSUS 3512 – wartość 23.676,66 zł,

- wózek do transportu kontenerów – wartość 4.515,- zł,

- samochód osobowy Żuk – wartość 21.228,- zł,

- ciągnik URSUS – wartość 37.061 zł

- przyczepa wywrotka T604 – wartość 11.050,- zł,

·        podgrupa 80:

  - kopiarka MITA – wartość 5.268,70 zł,

  - piła do metalu – wartość 2.455,- zł,

  - kopiarka MITA – wartość 10.687,20 zł.

2. Działki:

    - Osiedle Małachowskiego w Białaczowie:

       drogi: nr 1904 o pow. 0,1205 ha,

                 nr 1911 o pow. 0,1037 ha,

                 nr 1917 o pow. 0,1020 ha,

                 nr 1889 o pow. 0,1808 ha,

                 nr 1888 o pow. 0,8720 ha,

                 nr 1927 o pow. 0,0772 ha,

                 nr 1928 o pow. 0,2578 ha,

                 nr 1942 o pow. 0,1384 ha,

                 nr 1951 o pow. 0,4347 ha,

                 nr 1954 o pow. 0,0631 ha,

                 nr 1961 o pow. 0,0638 ha,

                 nr 1968 o pow. 0,0638 ha,

                 nr 1978 o pow. 0,2590 ha,

        park  nr 1940 o pow. 0,1890 ha,

        sklep nr 1941 o pow. 0,1104 ha,

                  nr 1962 o pow. 0,0738 ha

-         działki szkolne:

Białaczów nr 416 o pow. 0,90 ha,

Wąglany nr 970 o pow. 0,14 ha,

Petrykozy nr 347 o pow. 0,93 ha,

Parczów nr 516 o pow. 0,97 ha,

Sobień nr 123 o pow. 0,53 ha,

Żelazowice nr 1423 o pow. 0,76 ha,

Miedzna Drewn. nr 1240 o pow. 1,10 ha,

Skronina nr 207/1 i 2 o pow. 3,65 ha,

-         boiska:

Białaczów nr 1860/3 o pow. 2,04 ha,

Sobień nr 3/1 o pow. 1,7923 ha,

Wąglany nr 1009 o pow. 1,83 ha,

Miedzna Drewn. nr 1633 o pow. 0,0798 ha,

                            Nr 1241 o pow. 0,521 ha,

-         Białaczów Plac Wolności nr 465 o pow. 0,06 ha,

                                               nr 464 o pow. 0,11 ha,

                                               nr 463 o pow. 0,20 ha,

-         GOK Białaczów nr 1874/1 o pow. 0,28 ha,

-         Przepompownia Białaczów nr 269/1 o pow. 1,4565 ha,

-         „Zajazd” Białaczów nr 1868/1 o pow. 0,20 ha,

-         ul. Piotrkowska Białaczów nr 1835/3 i 4 o pow. 0,2139 ha,

-         „Agrowetka” Białaczów nr 1829/5,6,8 o pow. 0,10 ha,

-         Białaczów nr 542 i 543 o pow. 0,09 ha,

-                           nr 895/1 o pow. 0,0260 ha,

-         Kuraszków OSP nr 211 o pow. 0,20 ha,

-                             zbiornik wodny nr 212/2 o pow. 1,23 ha,

-         Miedzna Drewn. Nr 1269/2 o pow. 0,7527 ha,

-         Parczów nr 501- 1/5 z 0,16 ha,

-         Białaczów nr 1868/8 o pow. 0,4345 ha,

-                           nr 1848/1 o pow. 1,4015 ha,

-                           ul. Piotrkowska /pod blokami/  nr 1868/4, nr 1872/28,   

                        nr 1870/13, nr 1870/14,nr 1871,nr 1870/2, nr 1879/27,         

                        nr 1869, nr 1873, nr 1872/27, nr 1877 o łącznej pow. 

                       1,3111 ha,

-         Miedzna Drewn. nr 1633 o pow. 0,0798 ha,

-                                     nr 1241 o pow. 0,521 ha,

-         Zakrzów nr 312 o pow. 0,92 ha,

-                        nr 344 o pow. 1,63 ha,

-                        nr 440 o pow. 2,16 ha,

-                        nr 441 o pow. 2,66 ha,

-                        nr 532 o pow. 0,42 ha,

-                        nr 602 o pow. 0,08 ha

-                        nr 680 o pow. 1,16 ha,

-         Petrykozy nr 413 o pow. 0,16 ha,

-                          nr 429 o pow. 0,91 ha,

-                          nr 504 o pow. 1,62 ha,

-                          nr 468/5 o pow. 0,0478 ha,

-         Parczówek nr 357 o pow. 0,38 ha,

-                            nr 358 o pow. 0,41 ha,

3. Mienie komunalne w zarządzie oświaty:

·        zestawy komputerowe:

Szkoła Podstawowa w Białaczowie – wartość 17.735,- zł,

Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewn. – wartość 3.068,- zł,

Szkoła Podstawowa w Petrykozach – wartość 6.600,- zł,

Szkoła Podstawowa w Skroninie – wartość 8.390,- zl,

Gimnazjum w Białaczowie – wartość 3.547,- zl,

ZEAS – wartośc 9.202,- zł,

·        zestawy komputerowe z drukarką:

Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewn. – wartość 13.379,74 zł,

·        pracownie komputerowe:

Szkoła Podstawowa w Białaczowie – wartość 28.742,60 zł,

Gimnazjum w Białaczowie – wartość 28.460,58 zł,

Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewn. – wartość 12.175,- zł,

Gimnazjum w Białaczowie – wartość 10.275,- zł,

·        kserokopiarki:

Szkoła Podstawowa w Białaczowie – wartość 5.150,01 zł,

Gimnazjum w Białaczowie – wartość 2.900,- zł,

ZEAS – wartość 7.698,- zł,

·        drukarki:

ZEAS – wartość 4.163,- zł,

·        programy komputerowe:

ZEAS – wartość 3.380,- zł,

·        wyparzacz gostronomiczny:

Szkoła Podstawowa w Białaczowie – wartość 4.001,60 zł,

Szkoła Podstawowa w Skroninie – wartość 4.001,60 zł,

·        patelnie elektryczne:

Szkoła Podstawowa w Białaczowie – wartość 3.477,- zł,

Szkoła Podstawowa w Petrykozach – wartość 3.477,- zł,

Szkoła Podstawowa w Skroninie – wartość 3.477,- zł,

·        pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:

Szkoła Podstawowa w Białaczowie – wartość 24.723,16 zł,

Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewn. – wartość 14.518,63 zł,

Szkoła Podstawowa w Petrykozach – wartość 10.797,98 zł,

Szkoła Podstawowa w Skroninie – wartość 9.517,- zł,

Gimnazjum w Białaczowie – wartość 17.617,06 zł,

ZEAS – wartość 3.686,01 zł,

·        zbiory biblioteczne:

Szkoła Podstawowa w Białaczowie – wartość 21.125,15 zł,

Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewn. – wartość 10.045,83 zł,

Szkoła Podstawowa w Petrykozach – wartość 10.018,05 zł,

Szkoła Podstawowa w Skroninie – wartość 7.938,89 zł.

4. Mienie komunalne w zarządzie GOPS:

-         zestaw komputerowy – wartość 3.476,80 zł,

-         zestaw komputerowy – wartość 5.670,- zł,

-         zestaw komputerowy – wartość 5.408,- zł,

-         drukarka – wartość 745,01 zł,

-         program komputerowy – wartość 1.823,90 zł,

-         pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – wartość 20.229,03 zł.

5. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:

-         Urząd Gminy – wartość 95.299,14 zł,

-         Gminna Biblioteka Publiczna – wartość 7.872,19 zł,

-         Biblioteka w Petrykozach – wartość 714,74 zł,

-         Świetlice – wartość 604,76 zł,

-         Hydrofornia – wartość 4.335,17 zł,

-         Ośrodek Zdrowia – wartość 636,30 zł.

6. Księgozbiór:

-         Gminna Biblioteka Publiczna – wartość 52.180,55 zł.

7. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień

    31 października 2004 roku:

·       

·        Urząd Gminy:

- rachunek bieżący – 383.832,99 zł,

- rachunek budżetu – 371.310,36 zł,

- rachunek sum depozytowych – 25.992,10 zł,

- rachunek zakł. fund. sw. socj. – 7.673,28 zł,

- rachunek gm. fund. ochr. środow. – 15.410,56 zł,

- rachunek środków specjalnych – 34.136,79 zł,

8. Programy komputerowe – Urząd Gminy:

-         Excel – wartość 3.675,32 zł,

-         Płatnik – wartość 366,53 zł,

-         Ewidencja gruntów – wartość 1.459,99 zł,

-         Windows – wartość 976,- zł,

-         Kadry – płace – wartość 4.392,- zł,

-         Woda – wartość 2,928,- zł,

-         Lex – wartość 3.806,40 zł,

-         Budżet – wartość 5.490,- zł.

9. Gmina posiada 18 udziałów w Spółce „Opoczyński Rynek 

    Rolny” w wartości 45.000,- zł.

10. Depozyt znaków skarbowych – wartość 1.000,- zł,

11. Nakłady inwestycyjna na 31 październik 2004 roku – 

       925.895,60 zł

12. Miesięczne wpływy z najmu mienia komunalnego:

-         pomieszczenie w Parczowie – 50,- zł,

-         mieszkania dla nauczycieli – 1.295,- zł,

-         pomieszczenia na centrale telefoniczne – 81,08 zł,

13. Sprzedane mienie komunalne:

-         działka nr 1952 w Białaczowie o pow. 0,0666 ha za kwotę 

    10.546,- zł, w trybie przetargu nieograniczonego,

-         kontenery /likwidacja/: sprzedana 1 szt. za kwotę 504,35 zł,

złomowane 18 szt. za kwotę 5.043,48 zł.

 

Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 26.01.2005
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 26.01.2005. Odsłon 1248, Wersja 1drukuj
 
Początek strony