Status prawny

WOJEWÓDZKA RADA NARODOWA

 W KIELCACH

 

                          Na podstwie art 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych                (Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 314) uchwałą Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej                    w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r. utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 r.

w powiecie opoczyńskim

GMINA BIAŁACZÓW

PREWODNICZĄCY OBRAD                                                                             PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM

Jan Kochel                                                                                                                  Antoni Połowniak

Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 26.01.2005
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 26.01.2005. Odsłon 1092, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony