IX Sesja Rady Gminy Białaczów (wygasły...)

Rada Gminy informuje, że w dniu 27 maja 2015 r. (środa) o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Białaczów

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Białaczów

4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z działań podejmowanych między sesjami.

5. Zapytania i Interpelacje Radnych.

6.Perspektywy opieki zdrowotnej na terenie Gminy Białaczów.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 marca w przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Białaczów,

- wyrażenia zgody na utworzenieoddziałusportowego w Gimnazjumim. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie,

- zmian w budżecie gminy na 2015 r.

- zmian w WPF na lata 2015-2022

- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Białaczów.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 25.05.2015
Opublikowana przez Przemysław Kowalczyk dnia 25.05.2015. Wygasa 05.06.2015. Odsłon 1626
Początek strony