XII Sesja Rady Gminy Białaczów (wygasły...)

Data: 27.08.2015 r.

 

Znak: 0002.08.2015

 

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r.  poz. 594,  z późn. zm.) zwołuję XII Sesję* Rady Gminy Białaczów, która odbędzie się w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12 w  dniu:

 

28 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 9:00

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  1.  Podjęcie uchwały w sprawie:

- nadania Statutu Dziennego Domu "Senior - WIGOR" na terenie gminy Białaczów.

 

Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy Białaczów .

 

 

 

W myśl art. 25 ust.  3 w/w ustawy pracodawca

zobowiązany jest zwolnić radnego w celu

umożliwienia mu brania udziału w pracach rady.

 

* Sesja zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , z poźn. zm.)


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 27.08.2015
Opublikowana przez Przemysław Kowalczyk dnia 27.08.2015. Wygasa 17.09.2015. Odsłon 1626
Początek strony