Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2014 roku (wygasły...)

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2014 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy w Białaczowie, przy ul Piotrkowskiej 12, 26- 307 Białaczów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Białaczów:

- Komisji Rewizyjnej

- Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji,

- Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

- Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia

 

Planowane tematy  posiedzenia:

1. Ocena projektu budżetu na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022

2. Przedstawienie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Białaczów na 2015 rok.

3. Przedstawienie propozycji uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów.

4. Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2015.

5. Sprawy bieżące


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Przemysław Kowalczyk dnia 10.12.2014
Opublikowana przez Urszula Mazur dnia 10.12.2014. Wygasa 31.12.2014. Odsłon 1624
Początek strony