Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Zwiększenie integracji społeczno-zawodowej i podniesienie jakooeci oewiadczonych usług przez

Zwiêkszenie integracji społeczno-zawodowej i podniesienie jakooeci oewiadczonych usług przez

PCPR na rzecz osób zagro¿onych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opoczyñski
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2011 Utworzono: 09.03.2011

Projekt o nazwie „Nowe perspektywy”,
projekt o nazwie „Nowe perspektywy”
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2009 Utworzono: 02.07.2009

aktualne... Początek strony