Informacje ogólne

Rada Gminy Białaczów jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej.

Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Rada składa się z 15 radnych wybranych przez wyborców zgodnie z  ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

Rada Gminy powołuje Komisje stałe oraz ich składy osobowe:

Komisję Rewizyjną Rady  Gminy

Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji,

Komisję Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

Komisję Kultury, Oświaty i Zdrowia.

Informacja wytworzona przez Karolina Świątek dnia 06.04.2011
Opublikowana przez Karolina Świątek dnia 06.04.2011. Odsłon 2295, Wersja 10drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony