Instrukcja postępowania dla zagrożonej ludności

Po usłyszeniu sygnału alarmowego

o klęskach żywiołowych

nadanego przez syreny lub przez ruchome

środki nagłaśniające

 

1.Włączyć odbiorniki radiowe i telewizyjne na program lokalny

2. Nie wywoływać paniki zastosować się do poleceń w komunikatach oraz postępować

    według wskazówek lokalnych służb kryzysowych

3. Poinformować osoby w swoim otoczeniu o alarmie

4. Udzielać sobie wzajemnej pomocy podczas samoewakuacji

5. Samoewakuować się najbliższą drogą do punktów ewakuacji (remiza strażacka, szkoła)

 

 

 

Wykaz dokumentów i rzeczy do zabrania ze sobą:

 

     dowody tożsamości , kosztowności , pieniądze i papiery własnościowe , dokumenty dotyczące domu i gruntów , polisy ubezpieczeniowe , dokumenty dotyczące działalności gospodarczej , apteczka z podstawowymi lekami , koce , śpiwory , nieprzemakalne obuwie , ciepła odzież , bielizna , kurtki przeciwdeszczowe , radio na baterie , latarka , zapas żywności . Dzieciom pozwolić zabrać ulubione zabawki i zwierzaki .

 

 

 

Zabezpieczenie pozostawionych instalacji i wyposażenia

 

 

1. Wynieść na wyższe kondygnacje : lodówkę , pralkę , kuchnię gazową , sprzęt  elektroniczny , meble itp., a również środki ochrony roślin , rozpuszczalniki i farby

2. Wyłączyć instalację elektryczną , gazową , wodną i kanalizacyjną

 

 

Aby uniknąć zakażenia w terenie dotkniętym powodziom :

 

1. Do celów pitnych używać wody butelkowej lub dowożonej beczkami

2. Odkażać wodę przeznaczoną do celów spożywczych do mycia warzyw i owoców oraz do mycia zębów

3. Nie spożywać produktów , które zostały zalane w czasie powodzi nawet szczelnie zamkniętych , nie spożywać produktów nieznajomego pochodzenia

4. Rygorystycznie przestrzegać zasad higieny

5. Poddać się szczepieniom ochronnym

6. W przypadku zaburzeń jelitowych i stanów gorączkowych bezzwłocznie zgłosić się do lekarza .

 

 

I N F O R M A C J A   D L A   P O W O D Z I A N

                 o wodzie do spożycia

Fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne, groźne dla zdrowia i życia człowieka.

Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do spożycia.

W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia, należy bezwzględnie studnię doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić ją i wydezynfekować.

OCZYSZCZANIE l ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ:

a) czyszczenie -po wybraniu wody ze studni, oczyścić dno ze szlamu i innych nieczystości. Oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary. Wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku z dna i zastąpić go warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego czystego piasku (ok. 10 cm).

b) odkażanie po czyszczeniu- wyszorować cembrowinę roztworem odkażającym (do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych poniżej środków dezynfekcyjnych)

c) dezynfekcja wody

Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć, za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku, głębokość wody w studni.

Na każdy metr głębokości wody odmierzamy odpowiednią ilość jednego ze środków dezynfekcyjnych, wg zasad podanych w tabelce.

Średnica studni        Ilość wapna chlorowanego                                 Ilość monochloraminy                                          Ilość podchlorynu sodu

       w cm            na każdy metr głębokości wody             na każdy metr głębokości wody w (g)       na każdy metr głębokości wody w (g)    

80                         150 g - 1 szklanka                                    165 g                                      300 g = ok. 1 szklanka

90                         200 g = ok. 1 i ćwierć szklanki               220 g                                400 g = ok. 1 i ćwierć szklanki

100                       250 g = ok. półtorej szklanki                 270 g                                  500 g = ok. półtorej szklanki

120                       350 g = ok. 2 i ćwierć szklanki               380 g                               700 g = ok. 2 i ćwierć szklanki  

 

 


Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:

po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną według tabeli ilość jednego z środków dezynfekcyjnych, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni,

• wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem,

• po 24 godzinach wybierać wodę, aż do zaniku zapachu chloru.

Uwaga:

Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym.

 

 

                       ODKAŻANIE WODY

Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:

• najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie,

• można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek dostępnych w handlu pod różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.

 

UWAGA: Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych.

 

Pamiętaj! Duża zawartość związków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej  pomocy lekarskiej bywa śmiertelna. Dlatego wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określonej jako odpowiadająca wymaganiom sanitarnym.

Opracowano na podstawie ulotki konsultowanej przez dr I. Chabło wydanej przez wydawnictwo Akcydensowe S.A. Warszawa, ul. Bema 60a

Informacja wytworzona przez Stanisław Szczegielniak dnia 25.05.2010
Opublikowana przez Stanisław Szczegielniak dnia 25.05.2010. Odsłon 974, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony