Zamówienia publiczne,gospodarka komunalna

Stanowisko d/s zamówień publicznych i gospodarki komunalnej -  mgr Barbara Goworek

Interesanci przyjmowani są :

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

w pokoju nr 19.

Zakres obowiązków:

- realizacja przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

- przygotowanie materiałów o uruchomieniu zamówienia publicznego na podstawie zatwierdzonego wniosku, 

- przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówienia,

- zabezpieczenie dokumentacj przetargowej w sposób zgodny z przepisami rozpatrywania protestów dostawców lub wykonawców,

- przygotowywanie projektów umów na roboty budowlano - montażowe.

 

Informacja wytworzona przez Barbara Goworek dnia 27.09.2006
Opublikowana przez Barbara Goworek dnia 27.09.2006. Odsłon 1463, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony