Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna  w Białaczowie

ul. Plan Wolności 1

( w budynku Ratusza I piętro) 

tel. (0-44) 758-13-88

adres e-mail: biblioteka.bialaczow@op.pl

Bibliotekarz: Izabela Wiktorowicz (pełny etat)

Placówka działa od 1949r. na podstawie Statutu Organizacyjnego nadanego w dniu 23 lutego 1993r. (Uchwała Nr XX/119/93).

Do priorytetowych zadań bibliotek należy gromadzenie, upowszechnianie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

 

W zakresie gromadzenia biblioteka uzupełnia zbiory według zapotrzebowania środowiska, w którym działa, prowadzi ich

 

 ewidencję, konserwację, udostępnia na miejscu lub wypożycza do domu.

 

Propaguje zbiory i czytelnictwo poprzez organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem, inicjuje akcje czytelnicze,

 

 współpracując z placówkami kulturalno – oświatowymi działającymi na terenie gminy.

 

Jednym z ważnych zadań biblioteki jest służba informacyjno – bibliograficzna polegająca na udzielaniu wszelkiego rodzaju

 

 informacji bibliotecznych i bibliograficznych w oparciu o posiadane zbiory.

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez Izabela Wiktorowicz dnia 18.09.2009
Opublikowana przez Izabela Wiktorowicz dnia 18.09.2009. Odsłon 1876, Wersja 9drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony