Jednostki pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne:

W celu wykonywania swoich zadań Rada Gminy może tworzyć  jednostki organizacyjne, mogące pozostawać w strukturze organizacyjnej Gminy lub stanowić jednostki prawnie wyodrębnione.

W Gminie Białaczów Gminnymi Jednostkami Organizacyjnymi są:

- Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Białaczowie,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie,

- Publiczne Gimnazjum w Białaczowie,

- Szkoła Podstawowa w Białaczowie,

- Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej,

- Szkoła Podstawowa w Petrykozach,

- Szkoła Podstawowa w Skroninie.

Jednostki Pomocnicze Gminy:

Jednostkami Pomocniczymi Gminy są sołectwa. O ich tworzeniu, łączeniu, podziale i zniesieniu decyduje Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Jednostkami Pomocniczymi Gminy w Gminie Białaczów są:

1. Białaczów

2. Kuraszków

3. Miedzna Drewniana

4. Ossa

5. Parczów

6. Parczówek

7. Petrykozy

8. Radwan

9. Sędów

10. Skronina

11. Sobień

12. Wąglany

13. Zakrzów

14. Żelazowice

Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 26.01.2005
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 26.01.2005. Odsłon 1406, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony