Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Białaczowie

pl.Wolności 1

tel.044-758-14-69

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30

adres internetowy - gopsb@o2.pl

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie , jest jednostką organizacyjną Gminy będącą bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Białaczów. Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren Gminy Białaczów. Sidzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Białaczów Pl. Wolności 1. Ośrodek podlega Radzie Gminy Białczów. Nadzór ogólny nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Białaczów. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewoda Łódzki.

W skład GOPS w Białaczowie wchodzą:

- kierownik

- księgowa

- pracownicy socjalni

- pracownik do spraw świadczeń rodzinnych

- pracownik do prowadzenia funduszu alimentacyjnego

- opiekunki

Informacja wytworzona przez Sylwia Koliczkowska dnia 26.08.2009
Opublikowana przez Sylwia Koliczkowska dnia 26.08.2009. Odsłon 2253, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony