Skronina

Skronina jest jednym z 14 sołectw Gminy Białaczów liczy 909 mieszkańców, obecnie zajmująca powierzchnię 1 261 ha. Nazwa ta pochodzi od skronia bobrowego znanego w ubiegłych wiekach jako środek leczniczy.

            Pierwsza wzmianka o niej przypada na rok 1444. za czasów Jana Długosza była tu karczma i folwark rycerski. Od 1508 r. do 1616 była własnością Śmigielskich. W XVIII wieku przeszła we władze Nałęczów – Małachowskich.

            W tym czasie rejestry poborowe wskazywały, iż znajdowały się tu dymy fabryczne i jeden rzemieślniczy. Były tu niezawodne zakłady żelazne. Wieś Skronina w 1827 roku obejmowała 36 domów i 308 mieszkańców, a w 1881 roku 27 domów i 342 mieszkańców.

             Od grudnia 2000 roku na terenie Skroniny prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, zrzeszające 30 członkiń. Rozpoczęcie działalności Koła możliwe było dzięki wsparciu uzyskanemu od Pani Wice-Marszałek Sejmiku Łódzkiego Krystyny Ozgi. 24 lutego 2001 roku KGW w Skroninie zadebiutowało swoim ponad dwugodzinnym występem artystycznym w miejscowej remizie strażackiej, na który przybyli liczni zaproszeni goście. Od tego momentu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Skroninie każda okazja jest dobra by móc w pieśniach, skeczach i wierszach sławić uroki swojej wsi, oraz umilać okolicznym mieszkańcom wolny czas.

W czasie II Wojny Światowej na terenie Gminy Białaczów dochodziło do licznych pacyfikacji jakich dokonywali hitlerowcy na mieszkańcach wsi.

Na budynku Szkoły Podstawowej w Skroninie znajduje się tablica upamiętniająca tragiczne wydarzenia jakie miały miejsce w Skroninie dnia 15 marca 1943 roku.

Żandarmi aresztowali kilkudziesięciu mieszkańców Skroniny i okolicznych  wsi. Wybrano z  nich 17 osób , spędzono przed dom rodziny Serwatków, tam okrutnie ich pobito, kazano zdjąć buty, lepsze ubrania i położyć się twarzą do ziemi. Po czym kilka z tych osób wpędzono do mieszkania zabijając ich na progu strzałem w tył głowy. Następnie dom podpalono przy użyciu granatów wraz z zabitymi i innymi rannymi.

W dniu 15 marca 1943 r. we wsi Skronina zamordowani zostali:

1. Cozac Leon                     lat 30 spalony

2. Gad Benedykt                 lat 17

3. Hajda Józefa                    lat 40 spalona

4. Hajda Marianna              lat 13 spalona

5. Kalinowski Feliks           lat 40 spalony

6. Kowalski Jan                   lat 40 zabity na polu

7. Kołodziejczyk Józef       lat22 spalony

8. Kurabiowski Marian      lat35

9. Mokwiński Franciszek   lat 51

10. Serwatka Danuta          lat 14 spalona

11. Serwatka Helena           lat 37 spalona

12. Serwatka Jerzy              lat 8 spalony

13. Serwatka Mieczysław   lat 35 spalony

14. Serwatka Wiesław        lat 6 spalony

15. Serwatka Zbigniew       lat 4 spalony

16. Szymczyk Antoni         lat 40 zabity na polu.

17. Szymczyk Władysław  lat 35 zabity na polu

 

Skronina jest miejscowością typowo rolniczą większość mieszkańców utrzymuje się z pracy we własnych gospodarstwach domowych. Uprawiają oni między innymi : zboża, ziemniaki, warzywa, hodują krowy, świnie i drób.

W Skroninie działa Ochotnicza Straż Pożarna, której siedziba wciąż się rozbudowuje, znajdują się tutaj również trzy sklepy.

Swoją działalność prowadzą tutaj firmy:

-„Marko” PPHU Marek Berus – skład budowlany

 - Usługi Transportowe - Kucharski Piotr

Foto galeria wsi Skronina.doc

Informacja wytworzona przez Aleksandra Bolek dnia 05.04.2005
Opublikowana przez Aleksandra Bolek dnia 05.04.2005. Odsłon 1433, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony